Projektovanje video nadzor sistema sa Avigilon self-learning video analitikom

08/02/2017 |

Avigilon self-learning video analitika predstavlja istinsko osveženje u planiranju i projektovanju savremenih video nadzor solucija

Dizajnirana sa primarnim ciljem da olakša i invetivno unapredi način na koji se video nadzor sistemi koriste, Avigilon self-learning video analitika u komplementarnom korišćenju sa Avigilon video menadžment softverom postala je neizostavni poslovni alat u planiranju i realizaciji naprednih savremenih video nadzor rešenja.

Avigilon self-learning analitika integrisana je u samim Avigilon IP kamerama sa kojih se i izvršava, a radi u komplementarnom sadejstvu sa Avigilon Control Center video menadžment softverom.

Uvećanje korisničke upotrebne vrednosti koje Avigilon self-learning video analitika omogućuje ogleda se prvenstveno u mogućnosti kreiranja kastomiziranih pravila i adekvatnoj sistemskoj reakciji u slučajevima kršenja tih pravila tj. u incidentnim situacijama.

U ovom vodiču za projektovanje video nadzor sistema sa Avigilon self-learning video analitikom fokusiraćemo se prvenstveno na mogućnosti primene i na vrste sistemskh solucija koje sa lakoćom možete kreirati i implementovati u vašem poslovnom okruženju, bilo da se radi o bezbednosnim, ili potrebama vezanim za monitoring poslovno operativnih procesa i unapređenje istih.

U drugom delu vodiča bićete u prilici da se uz zvanični dokument proizvođača informišete o tehničkim preduslovima i načinu instalacije IP kamera sa podržanom self-learning analitikom.

Avigilon vodič za planiranje, projektovanje i realizaciju video nadzor projekata koji uključuju self-learning analitiku omogućiće vam kreiranje i korišćenje kastomiziranih video nadzor rešenja koja su u skladu sa vašim specifičnim potrebama.

Avigilon self-learning analitika i mogućnosti primene

Bezbednosne primene i mogućnosti video analitike:

 • Identifikacija objekata i ljudi
 • Perimetarska zaštita
 • Detekcija anomalija
 • Prepoznavanje šablona ponašanja (npr. zadržavanje osoba ili vozila)
 • Kreiranje solucija za prevenciju incidentnih situacija
 • Efikasan odziv u pre/post-incidentnim situacijama
 • Forenzička post-incident pretraga, trenutna pretraga, Avigilon Appearance Search

Sektor primene:

 • banke
 • industrijski objekti
 • državna uprava i administracija
 • gradovi
 • javna preduzeća
 • kompanije
 • objekti kritične infrastrukture
 • granični prelazi

Poslovne primene i mogućnosti video analitike:

 • Monitoring proizvodnih i prodajnih procesa (proizvodni pogoni, prodajna mesta)
 • Evaluacija efikasnosti zaposlenih na geografski udaljenim lokacijama
 • Osobe ili objekti nisu prisutni u sceni
 • Osobe ili objekti napuštaju scenu (proizvodna linija, prodajni pult,…)
 • Evaluacija i optimizacija prodajnih kampanja
 • Prepoznavanje registarskih tablica
 • Mogućnost trenutne pretrage video arhive, Avigilon Appearance Search

Sektor primene: maloprodajni/veleprodajni objekti, proizvodni pogoni, banke, šoping centri, distributivno-logistički centri, kompanije sa geografski udaljenim lokacijama.

Avigilon poseduje ključne industrijske patente kada je video analitika u pitanju:

 • Ključni, osnovni industrijski video analitički patenti
 • Više od 700 internacionalnih patenata:
 • Video Analitycs
 • Metadata
 • Video Tripwire
 • Video Segmentation
 • Retail Point-of-Sale Integration
 • Object Inserted/Removed
 • Automated License Plate Recognition
 • Access Control
 • Firmware Upgrading

Određene industrijske patente koje poseduje, Avigilon putem naplate i izdavanja licenci, ustupa na korišćenje drugim proizvođačima profesionalne video nadzor opreme i softvera.

Internacionalni proizvođači koji plaćaju za korišćenje licenci iz domena video analitike su:

 • 3VR Security, Inc.
 • ACTi Corporation
 • Agent Video Intelligence Ltd.
 • Aimetis Corp.
 • Bosch Security Systems, Inc.
 • FLIR Systems, Inc.
 • HikVision
 • Digital Technology Co., Ltd.
 • i3 International Inc.
 • Illisis,Inc.
 • IntelliVision
 • Technologies Corp.
 • IQrity Inc.
 • ITX Security Co., Ltd.
 • IVS Technology Co., Ltd.
 • Luxriot (A&H Software House, Inc.)
 • March Networks Corporation
 • Merit LILIN Ent. Co., Ltd.
 • Pelco, Inc.
 • Sensormatic Electronics, LLC
 • Sony Corporation
 • Topview Optronics Corp.
 • UDP Technology Ltd.
 • VIVOTEK Inc.

I dok ostali globalni proizvođači pristupaju licencnom programu kako bi bili u mogućnosti da kreiraju i tržištu ponude kastomizirana rešenja koja uključuju naprednu video analitiku, Avigilon zadržava dve osnovne konkurentske prednosti stečene dugogodišnjim ulaganjem u razvoj video analitike.

Prvenstveno, ključni video analitički patenti po osnovu razvijene tehnologije dostupni su isključivo u okviru Avigilon video nadzor kastomiziranih rešenja. Drugo, zbog cene koštanja licenci za korišćenje video analitičkih patenata koju drugi proizvođači plaćaju Avigilon-u, Avigilon video analitička rešenja imaju značajan faktor cenovne konkurentnosti.

U prilogu možete pročitati oficijelni vodič za implementaciju Avigilon video analitičkih rešenja, za kreiranje naprednih video nadzor solucija. Vodič se oslanja prvenstveno na tehničke preduslove i načine instalacije IP kamera sa podržanom self-learning analitikom, sa posebnim fokusom na:

 • Opšte smernice
 • Indoor/Outdoor režim rada video analitike
 • Reflektujuća svetlost
 • Adaptivni IR
 • Preporučena iluminacija
 • Elementi koji ometaju rad video analitike
 • Pokrivenost prostora
 • Brzina objekata
 • Postavljanje kamera u spoljnom okruženju
 • Self-Learning funkcionalnost
 • Avigilon Appearance Search funkcionalnost

Na sledećem linku možete preuzeti Avigilon vodič za planiranje, projektovanje i realizaciju video nadzor projekata koji uključuju self-learning video analitiku:

Avigilon Designing Video Analytics Site

Za realizaciju pilot projekata i konsultacije u vezi sa self-learning video analitikom, kontaktirajte već danas vašeg Avigilon predstavnika. Avigilon predstavnik pomoći će vam u kreiraju optimalnog rešenja koje je u skladu sa vašim potrebama i budžetom i povezaće vas sa autorizovanim sistem integratorom koji vam taj konkretan video nadzor projekat može pouzdano i efikasno implementirati.