SOFTVER ALATI ZA VIDEO NADZOR PROJEKTOVANJE I DIZAJN SISTEMA

29/05/2020 |

Projektovanje i dizajn video nadzor sistema korišćenjem besplatnih softver aplikacija vodećih proizvođača postala je nezaobilazna praksa, kako instalatera-integratora, tako i projektanata ali sve više i praksa korporativnih kupaca. Kalkulacija neophodne gustine piksela u sceni, proračuni neophodne rezolucije, minimalnih i optimalnih snimačkih kapaciteta, dizajn sistema koji je u skladu sa raspoloživim bandwidth mrežnim resursima,.. i još mnogo drugih relevantnih parametara dostupni su u okviru profesionalnih a besplatnih softver alata za video nadzor projektovanje i sistemski dizajn.

Video nadzor projekat i sistemski dizajn

Bez obzira na veličinu nadzornog sistema koji se planira, kao i na to da li je dizajn sistema potreban projektantu, instalateru, ili kompaniji krajnjem korisniku, softver alati za ovu namenu od izuzetne su koristi.

Aplikativni softveri za ovu namenu u velikoj većini slučajeva su besplatni za online korišćenje ili za besplatan download.

Preliminarno projektovanje i dizajn video nadzor sistema od višestruke je koristi jer omogućuje uključenima u ovaj proces da usaglase sistemske potrebe sa raspoloživim mrežnim i resursnim kapacitetima u kompaniji ili organizaciji koja planira video nadzor nabavku.

Sa aspekta projektantskih i instalaterskih kompanija, precizan i pravilan dizajn svih elemenata relevantnih za projekat od ključne je važnosti za efikasnu implementaciju sistema, kao i za operativnu funkcionalnost u periodu eksploatacije instaliranog video nadzor sistema. Sa aspekta kupaca i krajnjih korisnika, planiarnje unapred bitnih elemenata nadzornog sistema omogućuje znatne uštede i sprečava nastanak naknadnih troškova izazvanih pogrešno isprojektovanim sistemom u odnosu na potrebe korisnika.

 

Tri ključna elementa projektnog dizajna

Prilikom korišćenja softver alata za projektovanje i dizajn video nadzor sistema ovo su neke od najrelevantnijh informacija koje vam ovi softver alati mogu isporučiti:

 

#1 Gustina piksela

Gustina piksela po metru osnovni je pokazatelj nivoa detalja u sceni i prvi kriterijum prilikom odabira nadzornih kamera. Određivanje PPM-a (Pixels Per Meter) će vam pomoći da napravite optimalan izbor kamera u skladu sa realnim video nadzor potrebama.

PPM preporuke u zavisnosti da li je projektni zadatak prepoznavanje ili identifikacija, bilo da se radi o vozilima ili osobama, možete pronaći na Avigilon System Design besplatnom, a profesionalnom softver alatu za projektovanje i dizajn video nadzor sistema.

PPM kao jedan od najznačajnijih elemenata projektnog dizajna korisnicima, projektantima i integratorima može jasno i nedvosmisleno prikazati koja rezolucija kamere za video nadzor je potrebna za npr. identifikaciju lica ili registarskih tablica vozila, i na kojim udaljenostima od kamere je ovaj scenario pouzdano izvodljiv.

Na ovaj način, korišćenjem PPM kalkulator rezultata ne može se dogoditi da u realnom scenariju, nakon što je sistem instaliran i pušten u rad, ne postoji dovoljan kapacitet video nadzor kamera i prateće opreme u odnosu na projektni zadatak.

 

#2 Proračun snimačkih kapaciteta

Sve zemlje u regiji Balkana imaju zakonom propisanu minimalnu retenciju video arhive, koja u većini slučajeva iznosi 30 dana. Dodatno, neki specifični industrijski sektori po zakonu moraju čuvati 60 ili 90 dana video nadzor snimaka. A povrh svega i GDPR odredbe utiču na način kako se upravlja video nadzor arhivom i specifično zabranjuju arhiviranje video materijala u dužem od zakonom propisanom vremenskom intervalu.

Upravo iz ovih razloga i profesionalci i kupci koriste softver alate za projektovanje i dizajn, jer im ovi alati pružaju dodatnu zaštitu od zakonske izloženosti i prekršaja koji vode ka visokim novčanim kaznama.

Softver alati za efikasnije video nadzor projektovanje i dizajn pružiće vam jednostavan prikaz projektovanog snimačkog kapaciteta HDD prostora, ali vam i dati precizan broj dana koliko će se video snimci arhivirati na serveru/serverima.

Većina softverskih alata proizvođača može vam pomoći u projektovanju ovog elementa, preporučujemo da pogledate kako to izgleda na primeru Avigilon System Design ili na primeru Axis Design Tool softver alata za projektovanje i dizajn video nadzor sistema.

 

#3 Bandwidth kalkulator

Situacije kada raspoloživi mrežni kapaciteti u kompaniji korisnika budu napregnuti do tačke pucanja, podjednako su stresni i za korisnike i za instalater-integrator kompanije. Upravo iz tog razloga prioritet je pravilan proračun potrebnih bandwidth kapaciteta za neometano funkcionisanje video nadzor sistema, ali i drugih, poslovnih operacija na mreži.

Kalkulator mrežnih kapaciteta u okviru softverskih alata proizvođača omogućuje proračun ukupnog mrežnog saobraćaja koji od nadzornih kamera dolazi do video nadzor snimača/servera.
Dodatno, neki od ovih kalkulatora mogu vam dati i preporuke za odabir adekvatnog video nadzor servera kao i količine neophodnih servera, ukoliko broj kamera korišćenih u kalkulatoru prevazilazi mrežne kapacitete odabranog snimača/servera.

Ukoliko na jednoj proizvođačkoj softver platformi ne možete pronaći sve što želite, interesantna i korisna stvar je što kao npr. korisnik ili kao instalater možete koristiti softver platforme za projektovanje različitih proizvođača, kako biste dobili sve ključne parametre za uspešno projektovanje i implementaciju željenog video nadzor rešenja.

U nastavku možete pronaći softver alate vodećih proizvođača koji vam mogu olakšati i ubrzati posao kada su u pitanju pravilno video nadzor projektovanje, sistemski dizajn i odabir adekvatne opreme:

1. AVIGILON SYSTEM DESIGN
2. AXIS DESIGN TOOL
3. DAHUA VIDEO SYSTEM DESIGN
4. HIK DESIGN TOOL
5. VIDEOTEK IP VIDEO SDT

 

Podrška u projektovanju i dizajniranju video nadzor rešenja

Upstream ICT Alliance stoji na raspolaganju svim korisnicima, projektantima i integratorima kojima je potrebna pomoć, podrška i obuka za korišćenje ovih izuzetno korisnih softver alata za projektovanje i dizajn video nadzor rešenja. Dodatno, u saradnji sa članicama ICT alijanse – licenciranim sistem integrator kompanijama, svim zainteresovanim kupcima sistema obezbeđujemo posebne uslove projektovanja, planiranja i izrade Akt o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja.