Video nadzor sistemi sa video analitikom

15/02/2016 |

Video nadzor sistemi su korišćenjem video analitike doživeli potpuno novu upotrebnu vrednost

Korišćenjem video analitike kao sastavnog dela video nadzor sistema, sam sistem postaje upotrebljiviji i korisniji za set novih funkcija (prepoznavanje određenih situacija, automatizovano alarmiranje i izveštavanje korisnika, automatizovani kontrolni procesi u okviru određenih segmenata poslovanje).

Korisnici sistema sa inkorporiranom video analitikom su nesumjivo na dobitku, jer im video nadzor omogućuje da na centralizovan način upravljaju poslovnim procesima bitnim za njihovo poslovanje – pa na taj način u potpunosti koriste sve prednosti nabavljenog video nadzor sistema i maksimizuju njegovu upotrebnu vrednost.

Sam koncept video analitike zapravo je veoma jednostavan, a upravo u tome, kao i u genijalnosti egzaktne primene, leži prava vrednost IP video nadzor sistema sa video analitičkim modulima.

Tehnička postavka sistema je segmentirana na video analitiku koja se izvršava na samoj kameri(camera-based), na video analitiku koja se izvršava na serveru (server-based), kao i na video analitiku koja komplementarno koristi ove dve vrste video analitičkih modula u okviru jednog sistema IP video nadzora.

Camera-based video analitika koristi se na samoj IP kameri, kao firmware koji se instalira direktno na i izvršava sa IP kamere. U ovakvoj postavci, analitički firmware i IP kamera čine kompletan sistem, namenjen za određenu video analitičku primenu, koja za korisnike obezbeđuje vitalne poslovne podatke. Sistem je pritom putem mreže jednostavno i efikasno potpuno upravljiv.

Server-based video analitika koristi se na serverskoj strani video nadzor sistema i u mogućnosti je da pruži centralizovano korišćenje više različitih video analitičkih modula, sa više međusobno povezanih IP kamera i drugih mrežnih uređaja.

Mogućnosti primene

Korišćenje punih kapaciteta IP video nadzor tehnologije je upravo korišćenje video analitike u okviru video nadzor sistema, obzirom da danas postoje najrazličitiji video analitički moduli, za najdiversnije korisničke primene, koji pružaju precizne i od sistematizovane poslovne informacije.

Od video analitičkih modula za marketing i prodaju, preko modula za kontroling, proizvodne procese, bezbednost,… video analitika je danas primenjiva u svim poslovnim segmentima. Demographics, People Counter, Cross Line Detection, License Plate Recognition, Intrusion Detection, Sabotage Detection, Heat Maps, Skimming Detection, Loitering.

Prethodno nabrojani samo su neki od video analitičkih modula primenjenim u različitim poslovnim okruženjima, sa različitom namerom korišćenja.

Prikazaćemo vam ovom prilikom generalni pregled nekih video analitičkih modula sa kratkim opisom funkcionalnosti/primene:

ilustrativni pokazatelj video nadzor snimanja

Brojanje Posetilaca – People Counter

Video analitika za brojanje posetilaca TrueView People Counter je aplikacija koja se instalira direktno na IP kameru. Svo brojanje analitički modul izvršava na samoj kameri uz pomoć procesorske snage IP kamere, što TrueView People Counter čini troškovno efikasnim i jednostavnim za korišćenje.

Kompletno rešenje lako se instalira u okviru postojeće LAN mreže, a konfiguracija sistema se može vršiti sa bilo koje udaljene tačke putem Interneta.

Video analitika za brojanje posetilaca obezbeđuje značajne informacije koje vam daju nove opcije i mogućnsti da unapredite vaše poslovanje.

Koristite precizne podatke o intenzitetu posetilaca kako biste:

 • Izmerili koji procenat od ukupnog broja posetilaca zaista izvrši kupovinu;
 • Analizirali trendove posećenosti objekata, u posmatranom vremenskom intervalu;
 • Evaluirali uticaj različitih kampanja i promocija
 • Unapredili planiranje i raspored zaposlenih u objektu / objektima
 • Identifikovali i nagradili visoko performansne prodavnice i zaposlene u njima

Prepoznavanje tablica – License Plate Recognition

Video analitički modul License Plate Recognition (LPR) je softver za prepoznavanje tablica, koji na jednostavana način identifikuje i dozvoljava / nedozvoljava pristup vozilima unutar određenog prostora, na primer u primeni na ulazno/izlaznim mestima na kojima su postavljene rampe, na parking prostorima, naplatnim stanicama,…

LPR modul u našoj ponudi – Milestone XProtect LPR optimizovan je za tablične oznake koje se koriste u Republici Srbiji, a može slati i notifikacije kada je detektovana određena registraciona tablica, omogućujući pritom korisniku da brzo preduzme potrebne radnje.

Korisnici mogu takođe definisati pozitivne/negativne prepoznavajuće liste koje će automatski inicirati određene radnje kao što su otvaranje kapije, podizanje rampe.

Na taj način se kroz automatizaciju procesa dodatno podstiče produktivnost određene organizacije u smislu troškovne efiksanosti kada je finansiranje operativnih troškova u pitanju.

Milestone XProtect LPR je video analitički modul koji radi na samoj kameri, na koju se instalira, i sa koje se izvršava. Kompletno upravljanje omogućeno je daljinski, putem mreže.

Detekcija prelaska linije – Cross Line Detection

Ova video analitička aplikacija detektuje pokrete objekata(ljudi, vozila,…) koji pređu preko virtuelne linije, generišući pritom alarmiranje i uzbunjivanje nadležnih i odgovornih službi.

Cross Line analitika se instalira na samoj IP kameri i sa nje se i izvršava, a korišćenje ovog analitičkog modula kao sastavnog dela nekog IP video nadzor sistema, povećava efikasnost i upotrebnu korisničku vrednost istog.

Aplikacija je namenjena za rad kako u unutrašnjem, tako i spoljašnjem okruženju, sa odličnom adaptacijom na različite svetlosne i vremenske uslove. Cross Line detekcija je primenjiva za razne situacije, kao što su na primer video monitoring uglavnih i sporednih ulaza u poslovne zgrade, monitoring hodničkih prostora banaka i javnih ustanova, parking prostora, magacinskih objekata,…

Detekcija Provale – Intrusion Detection

Video analitički modul za detekciju upada takođe je jedna od video analitičkih aplikacija koja se instalira na i izvršava sa IP kamere. U smislu testirane pouzdanosti naša preporuka je IPS-ov Intrusion Detection video analitički modul koji je istovremeno i kompatibilan sa Axis IP kamerama i Axis enkoderima.

Aplikacija omogućuje video analitiku na unutrašnjem ali i spoljašnjem prostoru koji je predemt zaštite. Sa zonskim konceptom i optimizacijom za rad u različitim svetoslnim, kao i vremenskim uslovima IPS Intrusion Detection analitika je široko primenjiv i koristan security alat koji se koristi ili kao zaseban, ili kao integrisani deo postojećeg IP video nadzor sistema.

pokrivenost uglova video kamere naolju

Bitne karakteristike:

 • Alarmiranje u realnom vremenu, u slučajevima upada u štićeni prostor
 • Konfiguracija alarmnih zona
 • Mogućnost podešavanja veličine i perspektive objekata
 • Integracija u Axis IP kamere i Axis enkodere sa ACAP
 • Podešavanje i kontrola sistema putem web browser-a
 • Podržava koridor format (za primenu zaštite hodničkih prostora)

Detekcija Zadržavanja – Loitering Detection

IP video analitički modul za detekciju ne dozvoljenog zadržavanja na unapred za to predefinisano zabranjenim mestima, tzv. Loitering – detekcija i alarmiranje u slučaju da se subjekti(ljudi) previše vremena zadržavaju u okviru predefinisanog virtuelnog prostora.

Najčešća primena ove video analitike je u bankama, gde postoji visoka potreba za kontrolom – ispred bankomata, ispred banke, na određenom spratu banke,… duže nego što je inače potrebno, ili duže nego što smo unapred vremenskim rasporedom definisali.

Video analitika za detekciju ne dozvoljenog zadržavanja, automatizovano vrši alarmiranje nadležnih monitoring/bezbednosnih službi o događaju ne dozvoljenog zadržavanja, pa time, kao i mogućnošću brže reakcije nadležnih službi čini sistem IP video nadzora u okviru kojeg se koristi učinkovitijim i pametnijim.

Detekcija skimovanja podataka – Skimming Detection

Ovaj video analitički modul direktnu primenu je pronašao u domenu bankomatske zaštite. Skiming, odnosno detekcija i alarmiranje u slučajevima prisutnosti minimalnih varijacija oblika u predefinisanom virtuelnom prostoru bankomata – omogućuje pravovremenu intervenciju i sprečavanje štete većih razmera.

Sistem je u mogućnosti da, kroz minimalne varijacije oblika u predefinisanom virtuelnom prostoru, prepozna pokušaje da se na, ili u bankomatski prostor postavi/instalira oprema za skimovanje – krađu podataka sa kartice, kako bi se u tom, ili u nekom kasnijem momentu izvršila krađa novčanih srestava vlasnika kartice.

Stojimo vam na raspolaganju za sve eventualne konsultacije u vezi sa video nadzor sistemom i analitikom koju planirate da koristite. Sve dodatne informacije i pomoć pri planiranju adekvatnog video nadzor sistema koji je u skladu sa vašim stvarnim potrebama i budžetom – možete dobiti popunjavanjem i slanjem formulara za preciziranje vašeg zahteva.