About partner

Firma “Flek” d.o.o. je osnovana 2002. godine, a osnovna delatnost je zaštita ljudi i objekata.

Sjedište naše agencije je u Distriktu Brčko, u ulici Asima Derviševića 12, a podružnice su u Tuzli,na adresi armije BIH br. 25., Sarajevo na adresi Igumanska br. 98., Hadžićima , Lagerska bb u Travniku, Kakanjska 4 u Vsokom, i  Svale bb u Prijedorju.

contact us

Contact us
  • Address: Asima Derviševića 12
  • City: Bosna i Hercegovina, Brčko
  • Country: Bosna i Hercegovina