Во потрага сте по поефтин видео надзор систем кој треба да ги задоволи основните надзорни потреби? CCTV видео надзор системите, иако технолошки далеку зад IP видео индустријата, подржуваат современи компресорни стандарди на архивирање (зачувување на податоци), овозможуваат вообичаени основни кориснички функции и даваат недвосмислено јасна и квалитетна слика.

Дистрибутери

Pokaži se

Ако сте систем интегратор, дистрибутери на професионална опрема во доменот на CCTV видео надзор технологија ви стојат на располагање за почеток на соработката. Ако сте краен корисник можете да им се обратите на дистрибутерите за сите информации во врска со сегашната технологија, производите, промоциите и специфичните решенија за кои покажувате интерес. Од дистрибутерите можете да добиете и препорака во изборот на систем интегратор кој би можел квалитетно и сигурно да ви инсталира систем и да ве обучи за негово користење.

Систем интегратори

Pokaži se

Систем интегратори, односно искусни и лиценцирани компании ангажирани во директна продажба на крајните корисници, инсталација, поставување и ставање на системот во работа, ви стојат на располагање ако сте во потрага на одреден CCTV видео надзор систем. Контактирајте систем интегратори во вашата непосредна близина и информирајте се поконкретно за посакуваниот систем, цените и условите за купување.