Очекувате повеќе од системот за видео надзор? Технологија која што ја води индустријата напред. Производи, решенија и новитети на водечките производители кои на корисниците им испорачуваат професионални IP решенија со широк спектар на употреба. Консултирајте се со претставниците од овој сектор и заедно креирајте систем кој е во согласност со вашите потреби и вашиот бугет.

Дистрибутери

Pokaži se

Ако сте систем интегратор, дистрибутери на професионална опрема во доменот на IP видео надзор технологија ви стојат на располагање за почеток на соработката. Ако сте краен корисник можете да им се обратите на дистрибутерите за сите информации во врска со сегашната технологија, производите, промоциите и специфичните решенија за кои покажувате интерес. Од дистрибутерите можете да добиете и препорака во изборот на систем интегратор кој би можел квалитетно и сигурно да ви инсталира систем и да ве обучи за негово користење.

Систем интегратори

Pokaži se

Систем интегратори, односно искусни и лиценцирани компании ангажирани во директна продажба на крајните корисници, инсталација, поставување и ставање на системот во работа, ви стојат на располагање ако сте во потрага на одреден IP видео надзор систем. Контактирајте систем интегратори во вашата непосредна близина и распрашајте  се поконкретно за посакуваниот систем, цените и условите за купување.