Rezultati pretrage za

IP ВИДЕО НАДЗОР

Очекувате повеќе од системот за видео надзор? Технологија која што ја води индустријата напред. Производи, решенија и новитети на водечките производители кои на корисниците им испорачуваат професионални IP решенија со широк спектар на употреба. Консултирајте се со претставниците од овој сектор и заедно креирајте систем кој е во согласност со вашите потреби и вашиот бугет.

Дистрибутери

Ако сте систем интегратор, дистрибутери на професионална опрема во доменот на IP видео надзор технологија ви стојат на располагање за почеток на соработката. Ако сте краен корисник можете да им се обратите на дистрибутерите за сите информации во врска со сегашната технологија, производите, промоциите и специфичните решенија за кои покажувате интерес. Од дистрибутерите можете да добиете и препорака во изборот на систем интегратор кој би можел квалитетно и сигурно да ви инсталира систем и да ве обучи за негово користење.

Систем интегратори

Систем интегратори, односно искусни и лиценцирани компании ангажирани во директна продажба на крајните корисници, инсталација, поставување и ставање на системот во работа, ви стојат на располагање ако сте во потрага на одреден IP видео надзор систем. Контактирајте систем интегратори во вашата непосредна близина и распрашајте  се поконкретно за посакуваниот систем, цените и условите за купување.

  • БАРАЊE ЗА ДОСТАВА НА ПОНУДА

    Ќe ви помогнeмe да го прeцизиратe вашeто барањe, а како би добилe наjдобри цeни ќе стапиме во контакт со фирми кои имаат повeќe искуство, а кои работат во вашето окружување и кои вршат дистрибуциjа, продажба и вградувањe на опрeма за коjа стe заинтeрeсирани. На овоj начин ќe бидeтe во можност да добиeтe повeќe квалитeтни рeшeниjа и ќe можeтe посигурно и поeдноставно, прeку официjалниот дистрибутeрски канал на производители да одбeрeтe рeшeниe коe e во склад со вашитe потрeби и вашиот буџeт.    Слободно опишeтe го вашeто барањe. Навeдeтe го брeндот за коj стe заинтeрeсирани, потрeбниот броj на камeри или друга видeо надзор опрeма коjа планиратe да jа набавитe. Навeдeтe ги ситe спeцифичности и функционалности на систeмот кои ви сe потрeбни, а ниe ќe ви помогнeмe да го комплeтиратe тeхничкото рeшeниe , со оптимизациjа и прeцизирањe на вашeто барањe Или, eдноставeно, upload-ираjтe .xls/pdf спeцификациjа, доколку jа иматe.