Rezultati pretrage za

It услуги

Професионалните IT услуги и посветеноста на претставниците од овој сектор ќе ви помогнат да пронајдете IT партнер кој ефективно ќе се грижи за дата/мониторинг центарот, компјутерската мрежа, правилното работење на оптиката и кој ќе може секогаш да ви понуди најоптимално решение, во согласност со подемот на вашиот бизнис и во согласност во вашите реални потреби.

Видео надзор во облак (cloud)

Видео надзор како услуга. Архивирање на видео записот во облак. Пристапувајте им на своите камери преку интернет, преку десктоп пребарувач, лаптоп или smarthphone. Едноставно и лесно, без непотребни дополнителни инвестиции во серверска опрема или хард диск снимачки капацитети. Дознајте повеќе.

Структурно каблирање

Погледнете ја понудата и најдете соодветен партнер за вашиот проект.
Каблирање на просториите во кои се наоѓа корисничката опрема; телекомуникациски соби во кои се наоѓа опрема која ги поврзува магистралните (backbone) кабловски системи со хоризонталните кабловски системи; магистрално (backbone) каблирање; хоризонтално каблирање.

Fiber Optics

Доколку имате потреба од надградба, одржување или сервисирање на постоечка Fiber Optic мрежа, или имате во план да изградите нова, погледнете ја понудата на нашите партнери кои во работењето со FO имаат повеќедецениско искуство и неопходен ’know-how’ за реализација на специфични FO проекти.

Центри на податоци

Погледнете ги понудите на компаниите кои работат во доменот на паметни „data centri“ решенија, креирани по мерка на вашиот бизнис, решенија лесно прилагодливи, дизајнирани да штедат енергија и пари и сè во согласност со вашите потреби и буџетот.

Мониторинг центри

Доколку имате потреба од создавање на видео мониторинг центар, или телефонски VoIP мониторинг центар, или алармен мониторинг центар за објекти, возила или луѓе. Ви претставуваме систем интегратори со долгогодишно искуство во изградбата и одржувањето на мониторинг центри, кои можат да ви помогнат во планирањето и дизајнирањето на вашиот мониторинг центар , во согласност со најновите стандарди во оваа област.

Интернет конекцијаt

Ви ги претставуваме интернет операторите кои ја имаат адаптирано својата понуда за потребите на пазарот за видео надзор системи. Поволни пакети за upstream интернет сообраќај, како и конекција за недостапни места на кои системот за видео надзор треба да се поврзе преку Wi-Fi мрежа – нашите партнери за телекомуникација секогаш имаат вистинско решение за вас.

  • БАРАЊE ЗА ДОСТАВА НА ПОНУДА

    Ќe ви помогнeмe да го прeцизиратe вашeто барањe, а како би добилe наjдобри цeни ќе стапиме во контакт со фирми кои имаат повeќe искуство, а кои работат во вашето окружување и кои вршат дистрибуциjа, продажба и вградувањe на опрeма за коjа стe заинтeрeсирани. На овоj начин ќe бидeтe во можност да добиeтe повeќe квалитeтни рeшeниjа и ќe можeтe посигурно и поeдноставно, прeку официjалниот дистрибутeрски канал на производители да одбeрeтe рeшeниe коe e во склад со вашитe потрeби и вашиот буџeт.    Слободно опишeтe го вашeто барањe. Навeдeтe го брeндот за коj стe заинтeрeсирани, потрeбниот броj на камeри или друга видeо надзор опрeма коjа планиратe да jа набавитe. Навeдeтe ги ситe спeцифичности и функционалности на систeмот кои ви сe потрeбни, а ниe ќe ви помогнeмe да го комплeтиратe тeхничкото рeшeниe , со оптимизациjа и прeцизирањe на вашeто барањe Или, eдноставeно, upload-ираjтe .xls/pdf спeцификациjа, доколку jа иматe.