Kontaktirajte nas

  Našiot tim

  Naš tim

  Со професионалниот тим кој поседува децениско искуство во секторот на телекомуникација и работа со различни технологии за видео надзор, Upstream ICT Alliance со својот портал videonadzor.net сака, од една страна да им помогне на дистрибутерите и систем интеграторите во смисла на поддршка во јакнењето на интернет бизнисот, а од друга страна сака на пазарот, односно на потрошувачите да им овозможи прецизен и објективен увид во најновите технолошки иновации, техничките функционалности и корисничките карактеристики, кои модерните видео надзор системи денес ги овозможуваат.

  Naša vizija

  Naša vizija

  • Општата информираност за различни апликации за видео надзор,
  • Знаење и практично искуство во секторот за видео надзор,
  • Консултации, препораки, помош при прецизирање на барањето за видео надзор
  • Изборот на оптималното решение кое е во согласност со потребите на клиентите и нивниот буџет

  Поддршка во планирањето и проектирањето на видео надзор системи, е основната цел на нашиот бизнис портал, како би им се овозможило на новите клиенти, а и на постоечките корисници на видео надзор системи, квалитетна поддршка во набавката, употребата и надградбата на системите.

  Фокусот на овој портал е пред сè на дистрибутерите, интеграторите, проектантите и купувачите од земјите на Балканот, па во тој контекст и содржината на порталот е прилагодена на начин полесно да го информира балканскиот пазар за достапните технологии, во моментот поврзани со широката и специфичната примена на видео надзор системите.

  Upstream ICT Alliance d.o.o.