Rezultati pretrage za

Обуки и тренинг семинари

Сакате да се здобиете или да го надополните и сертифицирате вашето знаење во областа на видео надзор технологија, администрација на мрежи, инсталација, пуштање во работа на различни технолошки системи за видео надзор опрема? Програмите за обука на официјалните произведувачи на видео надзор опрема, сертификацијата и hands-on тренинг пристапот ќе ви овозможат независно и успешно да настапите и се справите со технолошките предизвици на пазарот.
Видео надзор обуки и тренинг семинари за IT професионалци.

IP Видео Обуки

IP видео надзор обуки и тренинг семинари според официјалните програми на водечките светски произведувачи на видео надзор опрема. Сертификати за продажба, инсталација и одржување директно од произведувачот.
Дознајте повеќе и пријавете се.

CCTV Обука

CCTV видео надзор обуки и тренинг семинари за вовед во користење на опремата и за самостојна инсталација на CCTV видео надзор системите.
Дознајте повеќе и пријавете се.

Network administrator обукиe

Обуки од доменот на администрација на мрежи, заштита на мрежната инфраструктура, разбирање на современите напади на мрежната инфраструктура и kripto-data техники за комплементарна заштита за мрежата.
Дознајте повеќе и пријавете се.

  • БАРАЊE ЗА ДОСТАВА НА ПОНУДА

    Ќe ви помогнeмe да го прeцизиратe вашeто барањe, а како би добилe наjдобри цeни ќе стапиме во контакт со фирми кои имаат повeќe искуство, а кои работат во вашето окружување и кои вршат дистрибуциjа, продажба и вградувањe на опрeма за коjа стe заинтeрeсирани. На овоj начин ќe бидeтe во можност да добиeтe повeќe квалитeтни рeшeниjа и ќe можeтe посигурно и поeдноставно, прeку официjалниот дистрибутeрски канал на производители да одбeрeтe рeшeниe коe e во склад со вашитe потрeби и вашиот буџeт.    Слободно опишeтe го вашeто барањe. Навeдeтe го брeндот за коj стe заинтeрeсирани, потрeбниот броj на камeри или друга видeо надзор опрeма коjа планиратe да jа набавитe. Навeдeтe ги ситe спeцифичности и функционалности на систeмот кои ви сe потрeбни, а ниe ќe ви помогнeмe да го комплeтиратe тeхничкото рeшeниe , со оптимизациjа и прeцизирањe на вашeто барањe Или, eдноставeно, upload-ираjтe .xls/pdf спeцификациjа, доколку jа иматe.