Сакате да се здобиете или да го надополните и сертифицирате вашето знаење во областа на видео надзор технологија, администрација на мрежи, инсталација, пуштање во работа на различни технолошки системи за видео надзор опрема? Програмите за обука на официјалните произведувачи на видео надзор опрема, сертификацијата и hands-on тренинг пристапот ќе ви овозможат независно и успешно да настапите и се справите со технолошките предизвици на пазарот.
Видео надзор обуки и тренинг семинари за IT професионалци.

IP Видео Обуки

Pokaži se

IP видео надзор обуки и тренинг семинари според официјалните програми на водечките светски произведувачи на видео надзор опрема. Сертификати за продажба, инсталација и одржување директно од произведувачот.
Дознајте повеќе и пријавете се.

CCTV Обука

Pokaži se

CCTV видео надзор обуки и тренинг семинари за вовед во користење на опремата и за самостојна инсталација на CCTV видео надзор системите.
Дознајте повеќе и пријавете се.

Network administrator обукиe

Pokaži se

Обуки од доменот на администрација на мрежи, заштита на мрежната инфраструктура, разбирање на современите напади на мрежната инфраструктура и kripto-data техники за комплементарна заштита за мрежата.
Дознајте повеќе и пријавете се.