Кога планирате и проектирате видео надзор систем кој треба да ги исполни сите ваши очекувања, на ова место ќе можете да се послужите со корисни online софтверски алатки кои ќе ви помогнат едноставно и брзо да ги одредите сите параметри, потребни за создавање на посакуваниот видео надзор систем.