Видео аналитика како бизнис алатка? Дозволете ни да ве воведеме подлабоко во светот на видео аналитички решенија наменети за широк спектар на примени, од безбедносни, сигурносни, контролни , но и бизнис видео аналитички софтвери за евалуација и управување со продажни и логистички процеси во малопродажни и велепродажни простори, производни погони, индустриски постројки, банки и сл.

Дистрибутери

Pokaži se

Ако сте систем интегратор, дистрибутери на професионална опрема во доменот на видео надзор аналитика ви стојат на располагање за почеток на соработката. Ако сте краен корисник можете да им се обратите на дистрибутерите за сите информации во врска со сегашната технологија, производите, промоциите и специфичните решенија за кои покажувате интерес. Од дистрибутерите можете да добиете и препорака во изборот на систем интегратор кој би можел квалитетно и сигурно да ви инсталира систем и да ве обучи за негово користење.

Систем интегратори

Pokaži se

Систем интегратори, односно искусни и лиценцирани компании ангажирани во директна продажба на крајните корисници, инсталација, поставување и ставање на системот во работа, ви стојат на располагање ако сте во потрага по одредено видео аналитичко решение. Контактирајте систем интегратори во вашата непосредна близина и информирајте се поконкретно за посакуваниот систем, цените и условите за купување.