Video interfoni

Video interfoni na ulasku u kuću ili zgradu čine život jednostavnijim i značajno bezbednijim. IP interfoni omogućuju da se čak i kada niste kod kuće, putem aplikacije možete obratiti onome ko vam je pozvonio na interfon i čeka da mu odobrite ulazak u prostor. Pogledajte ponudu video interfona i poručite online!

Video interfon za efikasnu kontrolu pristupa

Dvosmerni audio i video strim sa kamere su odavno postali standardni paket opreme kada su savremeni interfoni u pitanju. Korisnicima je ovako omogućena dvosmerna audio komunikacija sa potencijalnim posetiocem, uz full HD video verifikaciju događaja koji se odvija ispred ulaznih vrata kuće ili zgrade.

Na ovaj način video interfoni efikasno pomažu da se spreče sve potencijalne manipulacije prilikom pokušaja ulaska u privatni stambeni ili zajednički prostor. Savremeni interfoni današnjice omogućuju korisnicima novu dimenziju bezbednosti življenja i sigurnosti privatnog prostora – klontrola pristupa je na znatno većem nivou!

Vrste interfona i na koji način funkcionišu interfonski sistemi?

Prvenstveno je bitno razlikovati dve fundamentalne tehnologije na kojima su video interfoni zasnovani – postoje analogni i IP interfoni. Osnovna razlika u tehnologiji izrade interfona svodi se na funkcionalnosti koje interfoni mogu, ili ne mogu da pruže korisnicima. Dodatno se interfoni razlikuju u komponentama koje čine funkcionalnu celinu, u zavisnosti da li se radi o analognim ili IP interfonima.

U većini slučajeva osnovna tehnološka podela može se sumirati u činjenici što velika većina analognih interfona ne poseduje integrisanu kameru. Njih ne svrstavamo u video interfone.

Čak i da poseduju kameru, ona je suviše male rezolucije koja nije dovoljna za rad u izazovnim okruženjima kao što je noć, scene sa senkama, direktnim suncem,… pa samim tim analogni interfoni nisu preporučeno rešenje za video verifikaciju osobe ili osoba koje stoje ispred ulaznog prostora.

Dodatno, analogni interfoni, zbog starije tehnologije iziskuju nabavku dodatnih komponenata koje kod IP interfona nisu potrebne.

Analogni interfoni – kako funkcionišu i koje mogućnosti imaju?

Analogni interfoni se sastoje od spoljne i od unutrašnje interfonske jedinice

, sa pratećom elektronskom bravom i napajanjem. Kablovska instalacija kao sastavni deo analognog interfonskog sistema postavlja se od unutrašnje jedinice za interfon do spoljašnje jedinice, čime je omogućena dvosmerna audio komunikacija.

I spoljna i unutrašnja jedinica poseduje mikrofon i zvučnik, kao i taster za pozivanje na spoljnoj, odnosno taster za otvaranje elektronske brave i puštanje posetilaca, na unutrašnjoj jedinici.

Velika mana analognih interfonskih jedinica je nemogućnost ove tehnologije da isporuči kvalitetan i upotrebljiv video snimak sa spoljne jedinice, do dela gde je unutrašnja jedinica odnosno korisnik, pa je ne možemo svrstati u dobar izbor kada je video interfon u pitanju.

Dodatni hendikep za analogni video interfon odnosi se na nepostojanje funkcionalnosti da se preko mreže, putem aplikacije odgovara na pozive, već korisnik mora biti u objektu, pored unutrašnje interfonske jedinice da bi odgovorio na poziv, što je u velikoj meri nepraktično za korisnike, pogotovo one sa kućom i dvorištem.

IP interfoni – moderni video interfoni

Za razliku od stare analogne tehnologije, IP video interfoni poseduju sve funkcionalnosti koje korisnicima olakšavaju korišćenje sistema, i pritom čine objekat bezbednijim, čak i kada korisnik nije u njemu.

IP interfonima neophodna je samo spoljna interfonska jedinica, jer se komunikacija sa posetiocima obavlja putem interneta i aplikacije instalirane na smartphone korisnika.

Na ovaj način korisnik može uvek odgovoriti na poziv sa ulaznih vrata, čak i kada je na putu i nije kod kuće. Na taj način se uz video interfon može obratiti prijatelju koji je došao u iznenadnu posetu, ali isto tako može i daljinski odvratiti potencijalne lopove u njihovoj nameri da provere ima li nekoga kod kuće.

Naravno od komponenti i IP video interfoni zahtevaju elektronsku bravu, napajanje i kablovsku instalaciju, a po potrebi može se poručiti i zasebna unutrašnja interfonska jedinica – korisnički panel. IP interfoni za zgrade i interfoni za kuću imaju integrisane kamere ozbiljnih karakteristika, što dodatno uvećava korisničku upotrebnu vrednost, prilikom odabira IP interfona umesto analognih.

Gde se interfon primenjuje?

Interfoni se podjednako aktivno koriste u rezidencijalnim objektima, poput stanova i kuća, kao i u poslovnim zgradama, gde obezbeđuju taj prvi perimetar zaštite na ulaznim vratima u objekat.

Dok će analogni interfoni imati ograničenu primenu bilo u privatnim, bilo u poslovnim okruženjima, IP video interfoni su u mogućnosti da ispune sve specifične zahteve korisnika, i za privatnu i za poslovnu upotrebnu namenu.

Video interfoni i drugi modeli bez kamere imaju široku upotrebnu vrednost:

  • Interfoni za kuću – korisni su ne samo za zaštitu perimetra na ulasku u stambeni objekat, već i za efikasniju kontrolu ulazaka/izlazaka kada su vlasnici stambenog prostora ili u dvorištu, ili van kuće. Bežični interfon za kuću dodatno olakšava instalaciju i ugradnju, ali video interfoni za kuću, unapređuju i samu bezbednost objekta, ali i omogućuju bolju kontrolu onoga što se dešava na ulaznim vratima. U velikoj većini slučajeva u kući živi jedno domaćinstvo, i tu je situacija prilično jednostavna – jedan interfon je dovoljan i može se koristiti i analogni i IP video interfon.

Međutim, ukoliko u kući živi više domaćinstava i želi se odvojiti interfonska kontrola ulaznih vrata za svako domaćinstvo ponaosob, uz prikaz video zapisa sa ulaznih vrata, za razliku od analognih, IP interfonske jedinice mogu odgovoriti efikasnije na ovaj zahtev, uz značajne uštede pri samoj instalaciji sistema.

Video interfon cene i prodaja interfona online

Uz ovaj vodič o vrstama, tehnologijama, funkcionalnostima i mogućnostima prilikom planiranja nabavke video interfonskog rešenja, posetiocima portala omogućili smo i pregled interfon cena u našoj internet prodavnici.

Na svaki individualni upit koji napravite na portalu videonadzor.net daćemo vam odgovarajuće rešenje i cenu video interfona.

Ono što je bitno da znate je da pravno lice Upstream ICT Alliance sarađuje sa profesionalnim i licenciranim sistem integratorima koji mogu odgovoriti na svaku vašu specifičnu potrebu, kada su u pitanju video interfonska rešenja.

Interfon cena jeste bitna, ali je još relevantnije za vas kao potencijalnog kupca da znate da kod nas u ponudi možete pronaći i analogna i IP video interfonska rešenja, EU proizvođača, sa integrisanim nadzornim kamerama u okviru interfona ili bez kamere. Ono što ističe našu ponudu u odnosu na konkurentske jesu produženi garantni rokovi na opremu, kao i garancija na sve izvedene radove.

Sa interfonskim rešenjima iz naše ponude bićete u prilici da na jedinstven način osigurate bezbednost vašeg stambenog prostora, bilo da se radi o kući ili stambenoj zgradi. Dodatno, korisnicima koji su u potrazi za naprednim interfon video solucijama za poslovne zgrade i integracije sa drugim sistemima stojimo na raspolaganju za konsultacije u vezi sa pravilnim planiranjem i projektovanjem specifično dizajniranog tehničkog rešenja za video interfon.

Direktan upit za adekvatnim interfonskim rešenjem možete nam uputiti putem kontakt formulara, dok ćemo vam mi preporučiti odgovarajući video interfon!