Interfoni za zgrade

Interfon za zgrade sa IP tehnologijom, jednom interfonskom jedinicom, komunikacijom preko interneta i aplikacije uz snimak visoke rezolucije i audio signal možete pronaći kod nas. Kontrola pristupa zgradi je uz interfone na visokom nivou. Poručite online interfon za zgrade i sačekajte dostavu na kućnu adresu!

Interfon za zgrade – solucija za veći stepen bezbednosti

Porast neželjenih posetilaca, distributera marketing materijala, pamfleta, flajera i drugih, uticao je na to da najbolji odabir budu interfoni za zgrade sa integrisanom kamerom.

Video interfoni stambene zgrade pružaju verifikaciju onoga ko poziva i u 100% slučajeva se može sprečiti neautorizovan ulazak nepoželjnih osoba – povećana kontrola pristupa.

Dodatno, obzirom da zgrade po pravilu imaju na desetine stambenih jedinica, potrebno je planirati i projektovati video interfon za zgrade koji je u mogućnosti da odgovori na potrebe ovakvog okruženja.

Interfoni za stambene zgrade trebaju podržavati multi-tenant opciju koja lako i jednostavno omogućava da više desetina korisnika ima realnu upotrebnu vrednost od sistema i visoku bezbednost perimetra oko ulaznih vrata.

Interfon za stambene zgrade sa kamerom – zašto IP tehnologija?

Funkcionisanje interfona podržavaju dve tehonoglije interfonskih sistema: analogna i IP. Analogna tehnologija za interfone se smatra zastarelom iz nekoliko razloga:

  • ukoliko analogni interfoni za zgrade i poseduju kameru, ona je male rezolucije, što je posebno problematično u noćnom režimu;
  • analogni interfon za zgrade iziskuje i nabavku drugih elemenata – potrebna spoljna i unutrašnja jedinica za interfon;

Korišćenjem nove IP tehnologije za interfon, možete izbeći kupovinu unutrašnje jedinice, a dodatno ćete imati i manje kabliranja i značajno uštedeti na instalacinim radovima u tom smislu.

IP interfon omogućava da na poziv sa ulaznih vrata odgovarate putem aplikacije instalirane na vašem smartphone-u, često je puta veća korist, nego što je par hiljada dinara ušteđenih nabavkom zastarele, analogne tehnologije.

U ovom smislu IP interfoni za zgrade sa integrisanom kamerom idealan su odgovor na ove potrebe. Kamere ozbiljnih karakteristika i sa 2MP, 3MP ili 5MP rezolucije, sa panoramskim 180° horizontalnim uglom vidljivosti uvek će biti u mogućnosti da pruže kompletan prikaz prostora ispred ulaznih vrata, što će onemogućiti iznenađenja bilo koje vrste.

Usled održavanje većeg stepena bezbednosti i prevazilaženja problema starodmodnog sistema, kao i lakšu komunikaciju sa njima, IP tehnologija postala je najbolji odabir za interfon za zgradu.

Interfon za zgrade cena i prodaja online

Kada je u pitanju ugradnja interfona, cena sa druge strane zavisi i od toga da li ste se odlučili za IP interfon stambene zgrade sa ili bez nadzorne kamere.

Iako neznatno skuplji, interfoni zgrade sa kamerom u mnogome su efikasniji od onog bez kamere. Osim što će vam omogućiti vizuelnu verifikaciju dešavanja ispred ulaznih vrata, ove IP interfon služi i „preventivnoj“ zaštiti vašeg objekta, jer nativno odvraćaju počinioce krivičnih dela da priđu ili da pristupe objektu.

Dodatno, kada je u pitanju ugradnja interfona u zgradi, cena jeste jedan od prioritetnijih faktora, ali ono što je još važnije jesu mogućnosti tog sistemskog rešenja, obzirom da mora da odgovori na potrebe svih stanara.

Bitno je u ovom segmentu razmotriti da li je planirano interfonsko rešenje kompatibilno sa ONVIF standardom, jer je u tom slučaju moguća integracija između interfona i npr. video nadzor sistema, što samo po sebi snižava ukupne troškove nabavke, instalacije i kasnijeg održavanja.

IP interfoni koji su ONVIF kompatibilni mogu se lako i jednostavno integrisati u video nadzor sistem, čime se sistemske funkcionalnosti unapređuju, a korisnička upotrebna vrednost još dodatno uvećava.

Poručite svoj interfon za zgrade online na našoj internet prodavnici opreme za nadzor i sačekajte dostavu na adresu. Uz doplatu, u saradnji sa licenciranim partnerima, obavljamo i kompletnu uslugu montaže i obuke za upotrebu interfona za zgrade.