AI video nadzor analitika za bezbednost i zdravlje na radu – Detekcija nenošenja maske

AI video nadzor analitika za bezbednost i zdravlje na radu – Detekcija nenošenja maske
  • Precizna i pouzdana analitika za detekciju nenošenja maske
  • AI detekcija klasifikovanih objekata (ljudi i vozila)
  • Kompatibilna sa fiksnim, termalnim, PTZ i radar kamerama vodećih svetskih proizvođača
  • Stand-alone analitika ili integracija u postojeći video menadžment softver
  • Kompatibilna sa XProtect Milestone, Genetec, i sa drugim VMS platformama
  • Jednostavna VMS integracija bez promene postojeće konfiguracije sistema
  • Edge-computing analitika, osigurava brz i efikasan rad u svakom okruženju

Detekcija nenošenja maske kao AI video nadzor analitički modul za bezbednost i zdravlje na radu u ponudi kompanije Ultinous isporučuje precizno i pouzdano AI video analitičko rešenje za unapređenje bezbednosti radnika. Ultinous AI video analitika za detekciju nenošenja maske kompatibilna je sa velikom većinom nadzornih kamera vodećih svetskih proizvođača. 

AI video nadzor analitika za bezbednost i zdravlje na radu – Nenošenje maske može biti implementirana i na već postojeći video nadzor sistem jednostavnom integracijom sa video menadžment softver (VMS) platformom, ili može funkcionisati kao stand-alone AI video analitička solucija, u zavisnosti od potreba korisnika.

Za potrebe integracije sa postojećim VMS sistemima ili za stand-alone instalaciju Ultinous koristi U-Alarm ili U-Safe edge-computing uređaje koji svu AI i analitičku analizu vrše na lokaciji na kojoj je video nadzor sistem instaliran. Ovi uređaji zasnovani su na NVIDIA® Jetson™ platformskoj tehnologiji, koja uz edge analizu video zapisa korisnicima omogućuje brzo procesiranje podataka i efikasno isporučivanje relevantnih alarmnih informacija, uz eliminaciju svih lažnih alarma. 

AI video analitika za bezbednost i zdravlje na radu – Detekcija nenošenja maske

– Novi nivo bezbednosti zaposlenih uz napredne AI deep learning tehnologije

– Alarmna obaveštenja i notifikacije u realnom vremenu

– Detekcija klasifikovanih objekata

– Automatizujte vaše bezbednosne procedure i procese

– Drastično umanjenje lažnih alarma

– Obezbeđena podrška za sve IP video nadzor kamere

Kako poručiti 

Kreiranje AI video analitičke solucije za detekciju nenošenja maske podrazumeva profesionalno planiranje tehnološkog rešenja u skladu sa zahtevima korisnika, kao i usaglašavanje tehničkih mogućnosti pri implementaciji na već postojeći video nadzor sistem korisnika. Pošaljite nam kontakt formu u nastavku i pozvaćemo vas radi preciziranja vašeg zahteva, kako bismo vam kreirali namensko AI video analitičko rešenje u skladu sa vašim realnim potrebama i u okviru planiranog budžeta.