Zaštita perimetra – AI video analitika – Perimetarska zaštita

Zaštita perimetara
  • Precizna i pouzdana zaštita perimetra za unutrašnje i spoljno okruženje
  • AI detekcija klasifikovanih objekata (ljudi i vozila) čak i na daljinama većim od nekoliko stotina metara
  • Kompatibilna sa fiksnim, termalnim, PTZ i radar kamerama vodećih svetskih proizvođača
  • Stand-alone analitika ili integracija u postojeći video menadžment softver
  • Kompatibilna sa XProtect Milestone, Genetec, i sa drugim VMS platformama
  • Jednostavna VMS integracija bez promene postojeće konfiguracije sistema
  • Edge-computing analitika, osigurava brz i efikasan rad u svim okruženjima

Zaštita perimetra u ponudi kompanije Ultinous pruža precizno i pouzdano AI video analitička rešenje za perimetarsku zaštitu, bilo da se radi o spoljnom ili unutrašnjem okruženju. Ultinous rešenje za zaštitu perimetra kompatibilno je sa velikom većinom nadzornih kamera vodećih svetskih proizvođača. 

Zaštita perimetra može biti implementirana i na već postojeći video nadzor sistem jednostavnom integracijom sa video menadžment softver (VMS) platformom, ili može funkcionisati kao stand-alone AI video analitička solucija, u zavisnosti od potreba korisnika. Ultionus perimetarska zaštita se može realizovati kao stand-alone projekat ili u vidu integracije sa postojećim video menadžment softverom korisnika. 

Za potrebe integracije sa postojećim VMS sistemima ili za stand-alone instalaciju Ultinous koristi U-Alarm ili U-Safe edge-computing uređaje koji svu AI i analitičku analizu vrše na lokaciji na kojoj je video nadzor sistem instaliran. Ovi uređaji zasnovani su na NVIDIA® Jetson™ platformskoj tehnologiji, koja uz edge analizu korisnicima omogućuje brzo procesiranje podataka i efikasno isporučivanje relevantnih alarmnih informacija, uz eliminaciju svih lažnih alarma. 

Zaštita perimetra – AI video analitika – Perimetarska zaštita

– Podignite bezbednost na novi nivo korišćenjem napredne AI deep learning tehnologije

– Koristite sistemska alarmna obaveštenja i notifikacije u realnom vremenu

– Detekcija klasifikovanih objekata čak i na daljinama većim od nekoliko stotina metara

– Automatizujte vaše bezbednosne procedure i procese

– Drastično umanjenje lažnih alarma

– Obezbeđena podrška za sve IP video nadzor kamere

Perimetarska zaštita odnosno zaštita perimetra korišćenjem video analitike i AI algoritama predstavlja najefikasnije rešenje za ovu namenu, kako sa cenovnog aspekta, tako i sa aspekta preciznosti, pouzdanosti i brzine rada ove tehničke solucije. Eliminacijom lažnih alarma zaštita perimetra uz pomoć AI video analitike značajno se unapređuju bezbednosne procese i procedure korisnika, dok se istovremeno racionalizuje i vremenska zaokupljenost operatera u kontolnom monitoring centru. Ako se želite dodatno informisati o rešenjima za zaštitu perimetra, preporučujemo vam da pročitate naš blog tekst: Zaštita perimetra / Perimetarska zaštita.   

Kako poručiti 

Zaštita perimetra podrazumeva profesionalno planiranje tehnološkog rešenja u skladu sa zahtevima korisnika, kao i usaglašavanje tehničkih mogućnosti pri implementaciji na već postojeći video nadzor sistem korisnika. Pošaljite nam kontakt formu u nastavku i pozvaćemo vas radi preciziranja vašeg zahteva, kako bismo vam kreirali namensko AI video analitičko rešenje u skladu sa vašim realnim potrebama i u okviru planiranog budžeta.