Moderna video menadžment softver rešenja danas dolaze sa integrisanim funkcionalnostima obrade i automatizacije zadataka, zasnovanih na pravilima i složenim algoritmima, a sve u cilju pojednostavljenja upravljanja bezbednosnim i incident menadžment procedurama. Jedna oblast koja se izdvaja po značaju je upotreba video analitike osnažene veštačkom inteligencijom, bez obzira da li se tehnologija koristi za otkrivanje potencijalnih incidenata, aktiviranje alarma, ili za unapređenje forenzičkih procesa tokom kritičnih događaja. AVIGILON CONTROL CENTER video menadžment platforma zajedno sa AVIGILON H5A Next-Generation video analitičkim kamerama, značajno pomažu u poboljšanju detekcije i smanjenju odzivnog vremena pri zaštiti objekata i ljudi.

Kreiranje pametnih sistema video obezbeđenja

Napredak u video tehnologiji i mogućnostima obrade omogućuju fleksibilniji pristup kreiranju pametnih video nadzor solucija. Ova pametna rešenja nude mnoštvo inteligentnih funkcija koje povećavaju efikasnost i pomažu u pružanju poboljšane bezbednosti i sigurnosti.

Platforma Avigilon H5A nadzornih kamera koristi inteligenciju zasnovanu na neuronskim mrežama (Convolutional Neural Network), koju koriste za poboljšanje detekcije, klasifikacije i praćenja objekata u svom vidnom polju, kako bi se povećao nivo situacioniog pregleda i svesti o dešavanjima u nadzornom polju kamere.

Kombinacijom Avigilon Self-Learning video analitike, AI deep learning algoritama i HDSM tehnologije za efikasnije video strimove, Avigilon Next-Generation video nadzor kamere efikasno dopunjuje sistemsku bezbednost naprednim analitičkim tehnologijama, kao što su otkrivanje neuobičajenih aktivnosti u sceni, deskriptivne pretrage klasifikovanih objekata, prepoznavanje lica, pa čak i paket analitičkih alata koji pomažu u naporima za reagovanje na pandemiju, uključujući praćenje ljudi koji ne nose maske za lice i/ili ne drže pravilno socijalno distanciranje.

Prednosti korišćenja Avigilon VMS platforme

Uzmimo za primer transportno logistički, ili neki prometni industrijski centar. Operateri ovog velikog i veoma posećenog kompleksa mogli bi da rasporede Avigilon H5A kamere na ulaznim i izlaznim tačkama objekta. Koristeći klasifikaciju objekata (na grupe i podgrupe), kamere bi snimile snimke svih vozila koja ulaze i izlaze sa lokacije. Oni bi se automatski klasifikovali prema tipu vozila, kao što su automobil, autobus, kamion, bicikl, itd.

Takve lokacije će verovatno imati sisteme sa velikim brojem kamera, a svi snimaju u realnom vremenu. Ovo predstavlja izazov za operatere ako dođe do incidenta. Sa brojnim strimovima u realnom vremenu sa čitave lokacije, ili čak sa više udaljenih lokacija, pronalaženje relevantnih snimaka može biti izuzetno naporno, dugotrajno i stresno. Tradicionalni sistemi video nadzora zahtevaju od operatera da ima predstavu o tome gde se i kada dogodio incident. Zatim, manuelno moraju da odrade video scrubbing sati i sati snimljenog videa, kako bi pronašli relevantne snimke. Ovo je i dugotrajan a često i nepouzdan proces.

Koristeći analitiku osnaženu veštačkom inteligencijom koja je dostupna na Avigilon H5A nadzornim kamerama, operateri mogu da koriste Avigilon Control Center, softver za upravljanje video zapisima sa integrisanom Appearance Search i drugim inkorporiranim tehnologijama koje omogućuju jednostavnu i brzu pretragu objekata prema tipu klasifikacije. Ako je, na primer, potrebno pronaći automobil koji je ušao u prostor od interesa, operateri mogu da filtriraju aktivnost prema vrsti vozila, pa čak i po boji. Ovo će automatski filtrirati sve automobile, kamione, autobuse, motocikle, bicikle ili pešake. Filtriranje je brzo i precizno, što omogućuje da se pretrage koje obično traju satima i satima kako bi locirali kratki dokazni snimak, svedu na samo nekoliko sekundi.

Kada se identifikuje vozilo od interesa, operater može dalje da precizira pretragu kako bi lako pronašao druge slučajeve u kojima je vozilo zabeleženo tom određenom kamerom, ili čak preko više kamera na drugim geografskim, ali Avigilon Control Center VMS interkonektovanim lokacijama.

Ova moćna i efikasna mogućnost pretraživanja omogućava operateru da brzo pronađe snimak koji pruža više informacija, kao što su gde i kada je automobil/kamion,… ušao na lokaciju, kada je otišao (ako je izašao) ili gde se nalazi ako je još uvek na lokaciji. Takođe je moguće proširiti pretragu na različite dane i različite geografske lokacije.

Isti proces se može sprovesti i sa ljudima, koristeći kombinaciju informacija o polu, boji kose, boji odeće i starosnoj kategoriji (odrasli ili dete). Proces omogućava operateru da pretražuje sate snimke i identifikuje nekoliko pojavljivanja pojedinca u sekundi.

Snaga platforme Avigilon H5A kamera znači da se objekti mogu detektovati, klasifikovati i pratiti u prometnim scenama, bilo u zatvorenom ili na otvorenom, pa čak i kada su nepokretni. Ovo može biti kritično, jer većina analitičkih sistema klasifikuje samo objekte koji su u pokretu. Avigilon H5A kamere garantuju 50 ili više klasifikovanih objekata istovremeno u posmatranoj sceni, čije se kretanje ili postupanje u incidentnim situacijama efikasno može pratiti putem Avigilon Control Center video menadžment softvera.

AVIGILON AI Unusual Activity Detection

Još jedna izuzetna funkcija koju podržava platforma H5A Next-Generation nadzornih kamera, a koja može pomoći operaterima da proaktivno otkriju i reaguju na potencijalno kritične događaje jeste detekcija neuobičajenih aktivnosti (Unusual Activity Detection – UAD). UAD je još jedna u nizu edge tehnologija koja koristi AI da bi naučila kako normalna aktivnost izgleda u sceni i koristeći sposobnost kamere da klasifikuje ljude ili vozila, može otkriti neuobičajena ponašanja. Primeri za to mogu biti osobe primećene u opasnim ili zabranjenim oblastima, kao npr. na vrhu krova ili u potencijalno nebezbednom delu fabrike. Još jedan primer može biti vozilo koje putuje neuobičajeno velikom brzinom na parkingu. Pošto je kamera tokom vremena samostalno naučila da su takvi incidenti retki, ona može automatski označiti takve neuobičajene događaje operateru kada se dogode. Kada se otkriju ovi izuzeci, oni su istaknuti i prikazani operaterima, kako bi mogli dalje da istraže potencijalni incident.

Avigilon Control Center 7 – Video Menadzment Softver – datasheet

Podrška u kreiranju i realizaciji Avigilon video nadzor projekata

Kombinovanjem napredne analitike i edge AI deep learning tehnologija, Avigilon H5A kamere mogu poslužiti za širok spektar primene, istovremeno povećavajući sigurnost i bezbednost objekta i zaposlenih. Korišćenjem vrhunskog video menadžment softvera Avigilon Control Center, ovo rešenje za video obezbeđenje visokih performansi efikasno migrira statičnu upotrebu sistema video obezbeđenja u proaktivnu obaveštajnu platfomu dostupnu širokom spektru kupaca.

Za sve dodatne informacije u vezi sa generalnom dostupnošću, kao i u vezi sa načinom nabavke i implementacije kontaktirajte Avigilon predstavnike prodaje zadužene za regiju Balkana, koji će vam pružiti kompletnu podršku i uputiti vas na Avigilon autorizovanog integrator partnera u vašoj neposrednoj blizini.

Motorola Solutions Compass Decision Management System enterprise korisnicima donosi novu dimenziju operativne efikasnosti i proceduralne usklađenosti. Compass pruža intuitivan operativni interfejs koji unapređuje proces donošenja odluka za operatere obezbeđenja u kontrolnoj sobi. Iz jednog GUI prozora, omogućuje organizacijama korišćenje aplikacije koja pomaže da se poboljša doslednost i efikasnost akcija reagovanja, predstavljajući bolji informacioni uvid iz svih njihovih integrisanih sigurnosnih i bezbednosnih sistema.

Objedinite sve vaše sigurnosne i bezbednosne sisteme

Easy-to-Consume, intuitivna platforma COMPASS pomaže da se poboljšaju konzistentnost i efikasnost akcija, incident menaždment procedure i reakcije tako što security operaterima pruža bolji uvid iz svih njihovih povezanih sistema i usmerava ih korak po korak instrukcijama. Compass Decision Management System smanjuje vreme odgovora na incidente pomoću intuitivnog interfejsa koji na inovativan i efikasan način podržava procese donošenja odluka.

Motorola Solutions Compass nudi intuitivan operativni interfejs koji podržava procese donošenja odluka bezbednosnih operatera. Ovo pomaže da se obezbedi konzistentan radni tok korak po korak, zasnovan na uvidima iz svih povezanih sigurnosnih i bezbednosnih sistema, uključujući: video menadžment, kontrolu pristupa i sisteme za upravljanje ključevima, panele za detekciju požara i provale, VoIP interfone, telefoniju i javni razglas, sisteme za automatizaciju i upravljanje zgradama i IoT uređaje.

COMPASS DECISION MANAGEMENT SYSTEM

#1 Uspostaviti Standardne Operativne Procedure (SOP)
Lako dizajnirajte i primenite prilagođene SOP kako biste bili sigurni da su operateri uvek vođeni kroz svaku meru i radnju, za svakodnevne operacije, tehničke probleme kao i za kritične incidente. Isporučite dosledne odgovore ka celom timu i uštedite na dragocenom vremenu, jer MSI Compass rešenje pruža podršku operaterima kroz ceo proces upravljanja incidentima, što pomaže da se značajno smanji ljudska greška.

#2 Bez napora ostvarite zakonsku usklađenost i poštovanje internih procedura
Compass automatski generiše izveštaje o incidentima koji se mogu u potpunosti revidirati u kojima su detalji o svakom koraku koji je svaki operater preduzeo, zajedno sa komentarima operatera, snimcima, audio pozivima i video snimcima. Periodični izveštaji se automatski generišu i šalju e-poštom ključnim zainteresovanim stranama.

#3 Maksimizirajte pouzdanost svojih sistema
Uverite se da vaši sigurnosni i bezbednosni sistemi ostanu u potpunosti operativni i otkrijte uska grla u performansama i nedostatke u obuci pomoću automatizovanih izveštaja i KPI pokazatelja. Svaki tehnički problem ili oštećena oprema će pokrenuti upozorenja, tako da tim može odmah da reši incidente nakon unapred konfigurisanih standardno operativnih procedura.

#4 Donosite odluke zasnovane na inteligentnim informacijama
Compass Decision Management Sistem korisniima pomaže da uklone subjektivnost tako da donošenje odluka bude podržano inteligentnim podacima i potencijalnim rizicima identifikovanim pre nego što postanu problem. Na primer, omogućena je brza identifikacija uzroka generisanja lažnih alarma, što dalje omogućuje implementaciju adekvatnih rešenja kako bi se gubici radnih sati operatera sveli na minimum.

#5 Sprečite incidente monitoring rutinskim verifikacijama
Compass daljinski obilasci su strukturirane monitoring rutinske verifikacije koje omogućuju da se operateri koncentrišu na određena područja dok im postavljaju prava pitanja. Daljinski obilasci se mogu konfigurisati za određeno vreme ili pokrenuti nasumično. Koristite ih da proverite kvalitet slike kamere, izlaze u slučaju nužde, kritičnu opremu, vrednu robu, usklađenost sa zakonskim, bezbednosnim i drugim smernicama i za mnoge druge slučajeve upotrebe.

COMPASS DECISION MANAGEMENT SYSTEM – Datasheet

Ključne prednosti:
– SMANJENO VREME ODGOVORA STANDARDNO-OPERATIVNIM PROCEDURAMA
– DEMONSTRACIJA USKLAĐENOSTI
– MONITORING KPI PARAMETARA
– RANA DETEKCIJA PROBLEMA POMOĆU DALJINSKIH OBILAZAKA
– AUTOMATIZOVANI IZVEŠTAJI O INCIDENTIMA
– POSLOVNA INTELIGENCIJA

Integracija sa postojećim security & safety sistemima

Kompas se integriše sa video menadžment sistemima, kao i sa sistemima za kontrolu pristupa kompanije Motorola Solutions kako bi poboljšao doslednost i efikasnost odgovora operativnih timova.
Integracijom sa Avigilon Control Center, Avigilon Access Control Manager, Pelco VideoXpert i IndigoVision Control Center, Compass postaje ključni element kombinovanog rešenja za upravljanje video snimcima, kontrolu pristupa i upravljanje odlukama.

Kako kupiti?

Za sve dodatne informacije u vezi sa sa nabavkom putem oficijelnog distributivnog kanala i implementacije COMPASS solucije kontaktirajte Motorola Solutions / Avigilon predstavnike prodaje zadužene za regiju Balkana, koji će vam obezbediti savetodavnu podršku i uputiti vas na Avigilon autorizovanog integrator partnera za realizaciju vašeg projekta. Stručni tim Upstream ICT Alliance vam stoji na raspolaganju ukoliko su vam potrebne dodatne konsultacije u vezi sa planiranjem optimalnog Compass rešenja koje je u skladu sa vašim potrebama i planiranim budžetom.

Platforma Avigilon Cloud Services (ACS) omogućuje moderno cloud-konektovano korisničko iskustvo za gledanje uživo i snimljenog video zapisa, dostupnog iz web browser-a ili putem mobilne aplikacije. Povezivanje vaših Avigilon Control Center (ACC) lokacija sa ACS-om donosi niz prednosti. Avigilon (Motorola Solutions Group) je uveo niz inovacija dostupnih korisnicima putem ACS platforme, a mi vam donosimo 5 glavnih razloga zašto da konektujete vaše ACC lokacije na Avigilon Cloud.

#1 – Pojednostavljen pristup sa udaljene lokacije

Osigurajte daljinski pristup video snimcima bilo gde i bilo kada: Pristup video zapisima uživo i snimljenim video zapisima nikada nije bio lakši. Bez obzira na to da li ste izabrali Avigilon browser-nezavisnu klijentsku aplikaciju koja ne zahteva instalaciju, ili koristite aplikaciju ACC Mobile 3 sa push obaveštenjima o analitičkim i ACC alarmima, pristup je udaljen samo jedan klik. Za kupce koji žele još veću kontrolu, web client korisnici takođe mogu da pregledaju bookmark događaje, da upravljaju PTZ kontrolama i da eksportuju video zapise od interesa.

#2 – Centralizovani pristup distribuiranim lokacijama

Povezivanje ACC video nadzor lokacija na cloud pojednostavljuje pristup i upravljanje distribuiranim bezbednosnim sistemima za korisnike koji imaju više geografski udaljenih lokacija. Sposobnost praćenja stanja ispravnosti sistema video obezbeđenja na više lokacija pomaže vam da efikasnije detektujete, verifikujete i proaktivno odgovorite na događaje na različitim, udaljenim geografskim lokacijama.

#3 – Napredno praćenje i menadžment ispravnosti sistema

Napredno upravljanje stanjem ispravnosti sistema, dostupno danas kao besplatni pregled na ograničeno vreme, omogućuje administratorima da deluju na konektovanim lokacijama sa jedne centralne lokacije kako bi uštedeli dragoceno vreme i izbegli skupe pozive za servisiranje / održavanje sistema video obezbeđenja na licu mesta. Procenite i ažurirajte operativno stanje svojih kamera i servera, pregledajte statistiku zadržavanja video zapisa, verifikujte verzije firmvera i podešavanja uređaja i potvrdite obaveštenja o zdravlju da biste dali prioritet aktivnostima održavanja na svim vašim veb lokacijama. ACS vam zatim omogućuje da konfigurišete postavke uređaja iz cloud-a na osnovu pojedinačnih uređaja, kao i da daljinski ažurirate video nadzor softver i firmware uređaja. Ovo vam omogućuje da uvek budete u mogućnosti da u potpunosti iskoristite najnovije funkcionalnosti i poboljšanja.

#4 – Maksimalna svestranost sa pristupom hibridnog rešenja

Iskoristite najbolje od oba sveta pomoću moćnih lokalnih sistema i prožimajućih cloud resursa. Dodelite lokalne sisteme za rad sa edge uređajima koji snimaju u visokoj rezoluciji, a istovremeno omogućuju korisnicima da uravnoteže propusnost mreže, dostupnost i troškove. Istovremeno, iskoristite resurse u oblaku da biste konsolidovali informacije i učinili ih dostupnim svuda za upotrebu, uključujući video pregled ključnih snimaka, procenu zdravstvenog stanja edge uređaja na zahtev ili generisanje operativnih uvida poput zauzetosti.

#5 – Pojednostavljeni pristup za korisnike unutar i izvan vaše organizacije

Upravljanje pristupom vašem sistemu video obezbeđenja uvek je izazov. ACS vam može pomoći da to pojednostavite tako što vam omogućuje da na jednom mestu dodate ili upravljate pojedinačnim korisnicima u svim svojim sistemima ili delite video pristup sa celom organizacijom, poput npr. nadležnih organa za sprovođenje zakona. Deljenje video zapisa sa korisnicima usluga ACS-a, kao što su nadležni organi za sprovođenje zakona, neverovatno je jednostavno konfigurisati, i bez potrebe za investiranjem u IT infrastrukturu ili kompleksne instalacije.

Spremni ste da povežete svoju ACC lokaciju na cloud?

 

PDF: Cloud Connected Video Security – Avigilon Cloud Services

 

Avigilon Projektna Podrška

UPSTREAM ICT ALLIANCE u saradnji sa autorizovanim AVIGILON integrator partnerima omogućuje kupcima profesionalnu podršku prilikom nabavke i implementacije Avigilon video nadzor solucija. Pozivamo vas da se konsultujete sa našim ekspertima u vezi sa Avigilon video nadzor rešenjima, kako bismo vam pomogli u optimizaciji zahteva i realnih potreba pre same kupovine. Kontaktirajte nas za besplatne stručne konsultacije i saznajte koje sve mogućnosti donose Avigilon video nadzor solucije. Ili, ukoliko ste već postojeći korisnik ovih solucija kontaktirajte Avigilon predstavnike prodaje kako biste konektovali vaše ACC lokacije na Avigilon Cloud

AVIGILON H5A Fisheye nadzorna kamera predstavlja troškovno-efikasno rešenje koje obezbeđuje 360° panoramski pregled prostora bez „mrtvih uglova“. Uz prvoklasan paket analitike i AI, Avigilon H5A kamere za video nadzor u mogućnosti su da proaktivno detektuju kritične događaje, kako i da unaprede sveopštu efikasnost security timova. Nativna ONVIF Profil S, T i G kompatibilnost koju ova panoramska kamera poseduje, omogućuje fleksibilnu integraciju u već postojeću ONVIF video infrastrukturu.

Panoramski 360° nadzor samo sa jednom kamerom

Avigilon H5A Fisheye kamera za video nadzor omogućuje superiorni situacioni pregled sa manjim brojem potrebnih kamera, čime se utiče na smanjenje sveukupnih instalacionih i nabavnih troškova prilikom implementacije video nadzor rešenja. Inicident menadžment procesi unapređeni su sa opcionalnim audio strimom za potrebe upotpunjenja dokaznog materijala.

Savremen i diskretan dizajn Avigilon H5A fisheye kamere

Za instalacije koje iziskuju nenametljivu nadzornu soluciju, sa in-ceiling montažnom opcijom, Avigilon H5A fisheye kamere isporučuju se sa prednjom maskom koja jednostavno može biti prefarbana kako bi se u potpunosti uklopila sa estetikom enterijera u koji se instalira.

Avigilon video analitika sledeće generacije

Avigilon H5A fisheye kamere dolaze sa integrisanom video analitikom sledeće generacije za unapređenu detekciju ljudi u okviru nadzorne scene. Operateri sada mogu značajno ubrzati odzivnu reakciju u realnom vremenu, kao i forenzičke istrage, koristeći najbolje u klasi Avigilon Face Recognition, kao i Avigilon Appearance Search tehnologije.

Brza i laka instalacija

Sa širokim izborom dodatnih montažnih elemenata i instalacionih opcija, Avigilon je obezbedio instalaterima veliku fleksibilnost i jednostavnost instalacije, kako za unutrašnju, tako i za spoljnu montažu Avigilon H5A Fisheye kamere za video nadzor.

Ključne karakteristike:
• 8MP i 12MP rezolucija
• Adaptivna IR tehnologija
• Opciono audio snimanje, putem integrisanog mikrofona
• AI Unusual Activity Detection tehnologija
• Avigilon Appearance Search tehnologija
• Facial Recognition tehnologija
• FIPS 140-2 kompatibilnost
• H.264 i H.265 HDSM smartcodec tehnologija
• ONVIF Profil S, T, G kompatibilna
• COVID-19 Response tehnologija
• 5-godišnja garancija

Video Nadzor Kamera AVIGILON H5A Fisheye – Datasheet

Video Nadzor Kamera AVIGILON H5A Fisheye – Brochure

Podrška pri nabavci i implementaciji

UPSTREAM ICT ALLIANCE u saradnji sa autorizovanim AVIGILON integrator partnerima omogućuje kupcima profesionalnu podršku prilikom nabavke i implementacije Avigilon video nadzor solucija. Pozivamo vas da se konsultujete sa našim ekspertima u vezi sa Avigilon video nadzor rešenjima, kako bismo vam pomogli u optimizaciji zahteva i realnih potreba pre same kupovine. Kontaktirajte nas za besplatne stručne konsultacije i saznajte koje sve mogućnosti donose Avigilon napredne video nadzor solucije.

AVIGILON je poznat po tome što je njihova AI video analitička tehnologija, korenito promenila način korišćenja video nadzor sistema današnjice. Sa novom H5 PRO serijom kamera otišli su i korak dalje. Motorola Solutions je sa brendom AVIGILON globalnom tržištu ponudila kamere za video nadzor 10K rezolucije, uz do sada najpotpuniji paket video analitičkih i AI funkcionalnosti. Sa maksimalnih 61MP rezolucije očigledno jeste dizajnirana za monitoring velikih površina, ali upravo zahvaljujući širokoj paleti AI i video analitičkih alata, AVIGILON H5 PRO single-sensor kamera za video nadzor ima primenu u širokom spektru vertikala poput video nadzora gradova, industrijskih lokacija, sportskih stadiona i aerodroma.

 

video-nadzor-avigilon-h5-pro-10k-1

AVIGILON H5 PRO – Maksimalna pokrivenost scene sa potpunim detaljima

Nova Avigilon H5 Pro kamera u mogućnosti je da isporuči neverovatne detalje prilikom monitoringa velikih površina. Sa rezolucijom od 10K HD, ova kamera pruža zapanjujuće detalje u sceni, simultano obezbeđujući maksimalnu nadzornu pokrivenost scene i minimizujući bandwidth i storage neophodne kapacitete, zahvaljujući patentiranoj High Streaming Definition Management (HDSM) 2.0 tehnologiji. Dizajnirana je za nadzor većih površina, a sa poboljšanim frame-rate i low-light performansama, Avigilon H5 PRO kamera omogućuje da ove površine budu opremljene sa znatno manjim brojem kamera, ali istovremeno sa poboljšanom mogućnošću nadzora celokupne scene i sa maksimalnim prikazom detalja u istoj.

video-nadzor-avigilon-h5-pro-10k-2

Inteligentni korisnički interfejs

Avigilon H5 Pro nadzorna kamera u potpunosti je kompatibilna sa solucijama i funkcionalnostima sledeće generacije. To podrazumeva poboljšanu objektnu detekciju, praćenje i klasifikacione sposobnosti. Za security operatere koji pretražuju snimljeni materijal ili prate dešavanja u realnom vremenu, H5 Pro kamera donosi pun set Avigilon nativno razvijenih tehnologija koje skraćuju vreme pretražnih i incident menadžment radnji, dok istovremeno isporučuju najviši kvalitet snimka:
Avigilon Appearance Search tehnologija omogućuje operaterima da pretraže ljude ili vozila od interesa, jednostavno unošenjem fizičkih opisnih karakteristika direktno u deep learning AI video search engine.
Facial Recognition tehnologija omogućuje operaterima da proaktivno pristupe markiranju rizika, zahvaljujući automatskom kompariranju individua naspram watch-list baze podataka.
Unusual Activity Detection je objektno-svesna solucija koja ima sposobnost da u posmatranoj sceni razume kako izgleda uobičajeno ponašanje, lokacije tog ponašanja i brzina kretanja kako za ljude, tako i za vozila. Ukoliko se nešto neuobičajeno dogodi, operateri o tome momentalno dobijaju sistemska obaveštenja, notifikacije i alarme.
Sve ove tri tehnologije inkorporirane su u H5 Pro nadzorne kamere, kompletirajući tako idealnu soluciju za proaktivne video nadzor operacije.

 

kamera-za-video-nadzor-avigilon-h5-pro-10k-rezolucija

 

Pametna video analitika sledeće generacije

Avigilon next-gen smart analytics omogućuje korisnicima da se drastično skrati vreme odziva prilikom izvršenja incident menadžment procedura:
Enhanced Object Detection and Tracking
Facial Recognition
Unusual Activity Detection
Appearance Search Technology

AVIGILON H5 PRO kamere za video nadzor data sheet

AVIGILON H5 PRO kamere za video nadzor fact sheet

AVIGILON H5 PRO kamere za video nadzor objektivi matrica

 

kamera-za-video-nadzor-avigilon-h5-pro-video-analitika-AI

AVIGILON H5 PRO

Sa mogućnošću pokrivanja velikog prostora i isporučivanja maksimalnih detalja u sceni, sa inkorporiranom best-in-class AI analitikom, kao i uz snažan zum i podršku za izmenjive digitalne SLR objektive, čini nam se da je pred nama novi game-changing period za video nadzor idustriju. Proaktivna, AI analitika uparena sa nadzornim kamerama ultra visoke 10K rezolucije kreira jedinstvenu globalnu tražnju za tehnološki naprednim bezbednosnim solucijama. Uz pun paket AI funkcionalnosti Avigilon svoju seriju H5 PRO kamera nudi u opcijama od 8, 16, 26, 40 i 61MP rezolucije, što će opremiti security timove adekvatnim alatima za novu eru proaktivne detekcije i prevencije incidenata.

U saradnji sa autorizovanim Avigilon integrator partnerima stojimo na raspolaganju svim projektnim kupcima, ali i projektantima za podršku u kreiranju naprednih solucija. Uz obezbeđene obuke za upoznavanje sa kompletnim sistemskim mogućnostima. Budite slobodni i pošaljite nam upit putem kontakt formulara.

Occupancy Counting, Social Distancing i Face Mask Detection. Nove Avigilon end-to-end responsivne video nadzor tehnologije kombinuju video sa AI analitikom kako bi prikupili relevantne podatke o tome kako ljudi u radnom okruženju poštuju mere i procedure u vezi sa maksimalnim brojem ljudi unutar objekta, socijalnim distanciranjem i upotrebom maski za lice. Podacima za ove tri nove tehnologije može se pristupiti putem web browser dashboard izveštaja u okviru Avigilon Cloud Services platforme.

 

Maksimalno dozvoljen broj ljudi unutar objekta

Occupancy Counting izveštaj prikazuje broj ljudi unutar određenog objekta, zasnovan na strategijski postavljenim kamerama instaliranim na ulaznim i izlaznim tačkama. Ukupna neto popunjenost prikazuje se na dashboard izveštaju u okviru Avigilon Cloud Services platforme, a obzirom da se pokreće direktno iz web browser-a, može biti i jasno prikazana na displejima na ulasku u objekat. Dodatno, displej može biti trigerovan da pokazuje instrukcije za dozvolu ulaska u objekat (npr. zeleno svetlo) ili instrukcije da je potrebno još sačekati radi ulaska (npr. crveno svetlo).

 

 

Detekcija nošenja maske za lice i socijalno distanciranje

Neodgovorno ponašanje na javnim mestima, ali pre svega u okviru radnih organizacija i kompanija, tokom virusnih pandemija može imati katastrofalni ishod na celokupan kolektiv. Kršenje propisanih normi ponašanja u ovakvim situacijama vidljivo je u Avigilon Cloud Services dashboard izveštajima, gde se putem histograma mogu videti vremena i lokacije kamera u okviru kojih je detektovano odstupanje. Kao dodatna sigurnosna mera prevencije katastrofalnih ishoda, Face Mask detekcija može biti takođe konfigurisana i kao alarm, pa na taj način biti prikazana odmah u okviru Avigilon Focus of Attention korisničkog intefejsa za potrebe efikasne reakcije operatera.

Ove solucije biće dostupne bez dodatnih troškova za Avigilon korisnike koje koriste najnoviju Avigilon Control Center 7 platformu. Za sve postojeće korisnike Avigilon rešenja, sada je pravi momenat, ako to već nisu učinili, da naprave upgrade svojih sistema, kako bi iskoristili ove nove funkcionalnosti koje će biti dostupne već tokom meseca juna, sa VMS edicijom ACC 7.8.

 

Nova Avigilon kamera za termalni skrining

Motorola Solutions grupacija predvođena kompanijom AVIGILON aktivno testira korišćenje security-grade termalnih temperaturno-termografskih kamera kako bi kreirali soluciju za skrining osoba u okruženjima sa visoko-frekventnim saobraćajem prolazaka ljudi.

Na ovaj način, detekcija povišene temperature kože osobe u prolasku može biti prethodnica dodatnom testiranju te osobe i prevenciji širenja zaraze. Kamera koja je planirana za ovu svrhu razlikovaće se od standardnih Avigilon H4A termalnih kamera.

 

 

Praćenje kontakata putem Avigilon Access Control Manager-a

Novi, Identity Correlation Report dolazi bez dodatnih troškova u okviru Avigilon Access Control Manager solucije, a omogućuje pouzdano praćenje kontakata kroz celu poslovnu zgradu. Identity Correlation Report će izlistati sve lokacije u okviru određenog objekta, kako bi prikazao gde je sve potencijalno zaražena osoba bila, zajedno sa svim osobama koje su bile na istim lokacijama u to vreme.

Unifikacija sa video menadžment softverom pomaže u verifikaciji izveštaja sa video arhivnim dokaznim materijalom. Identitetska pretraga iz sistema kontrole pristupa može potvrditi sva vrata na koja je predmetna osoba od interesa pokušala da uđe. Dodatno, sa nativnom unifikacijom sistema kontrole pristupa i sistema video nadzora – pokretanjem Avigilon Appearance Search pretrage korisnici sada mogu bolje sagledati situaciju i uvideti druge prostore istog objekta koje je ova osoba od interesa možda posetila. Identity Correlation Report će biti dostupan u Avigilon Control Manager ediciji 6.6 već početkom meseca juna.

Nadzorne kamere za nošenje na uniformi

Zaposleni koji imaju direktan kontakt sa kupcima u prodajnom sektoru, ali i organi bezbednosnih snaga vojske i policije sada mogu biti opremljeni body-worn nadzornim kamerama koje mogu značajno pomoći u odvraćanju agresivnih ponašanja, dok istovremeno beleže dokazni materijal. Sve Motorola Solutions i Avigilon nadzorne kamere za nošenje na uniformi dostupne su već danas u US, EU i EFTA regionima.

 

Podrška i u najtežim trenucima

Sve prikazane tehnologije pomažu korisnicima, institucijama i poslovnim organizacijama da usklade sprovođenje mera donetih u borbi protiv širenja COVID-19 zaraze. Za svu dodatnu podršku u pravilnom planiranju i realizaciji projekata iz ovog domena kontaktirajte Avigilon predstavnike prodaje za regiju zemalja Balkana.

Avigilon je prvi VMS vendor koji je u ponudu uvrstio nativnu tehnologiju prepoznavanja lica. Video menadžment softver Avigilon Control Center, počevši od edicije ACC7.6 dolazi sa inkorporiranom narednom generacijom AI Face Recognition tehnologije prepoznavanja lica, kao i sa AI Unusual Activity Detection algoritmima za još učinkovitiji monitoring i proaktivno sprečavanje incidenata. Korisnici od sada mogu kreirati i upravljati watch listama direktno u ACC softveru uz mogućnost da uploaduju i referentne slike lica koja su predmet interesa. AI Face Recognition funkcionalnosti integrisane su u VMS nativno, a tehnologija je razvijena od strane Avigilon / Motorola Solutions grupacije, koja stoji iza pouzdanosti, budućih unapređenja i koja je garant preciznosti i brzine rada ove AI solucije.

 

Avigilon Control Center 7.6 AI Inovacije

Sa edicijom video menadžment softvera ACC7.6, nove i napredne funkcionalnosti postale su dostupne korisnicima, a pre svega najnovija generacija Face Recognition tehnologije za prepoznavanje i upoređivanje lica sa watch list bazom podataka. Nova generacija Face Recognition tehnologije donosi mogućnost upload-a slike osobe koja je npr. predmet interesa direktno u watch listu, kao i bolju kontrolu nad pristupom i nad retencijom podataka sadržanih u watch listi.

Dodatno, Avigilon H5A kamere za video nadzor sada pružaju više rezolucije prilikom detekcije lica, za poboljšane performanse upoređivanja lica, posebno kada su kamere za video nadzor montirane u klasičnom nadzornom scenariju, podalje od subjekata.

Uz AI Face Recognition ACC7.6 je takođe inkorporirao podršku za AI Unusual Activity Detection (UAD) na H5 kamerama. Nastala na platformi Avigilon AI Unusual Motion Detection (UMD) tehnologije o kojoj smo pisali ranije – Unusual Activity Detection je nova object-aware, edge-based inteligencija koja koristi naprednu AI tehnologiju, što omogućuje operaterima da znaju kada se osoba ili vozilo nalazi na neuobičajenoj lokaciji u nadzornoj sceni, ili kada se kreće kroz scenu neuobičajenom brzinom.

 

AVIGILON FACE RECOGNITION

Dostupnost rešenja za prepoznavanje lica u okviru enterprise klase video menadžment softvera omogućilo je korisnicima proaktivniji pristup u rešavanju incidenata i podiglo efikasnost rada operatera na sasvim novi nivo.

Obzirom da je rešenje nativno integrisano u Avigilon Control Center VMS, svi postojeći Avigilon korisnici jednostavno i lako mogu nadograditi sistem kako bi počeli koristiti Avigilon Face Recognition soluciju u okviru svog video nadzor sistema. Dodatno, svi korisnici koji u okviru svojih live monitoring operacija žele da dobiju funkcionalnost prepoznavanja i upoređivanja lica – Avigilon je otvorena platforma za integracije 3rd party ONVIF kamera, pa samim tim predstavlja logičan izbor za sve korisnike koji razmišljaju u pravcu nabavke next generation video nadzor solucije.

Najnovija generacija Avigilon Face Recognition rešenja za prepoznavanje lica donosi sledeća unapređenja:

• Mogućnost kreiranja višestrukih watch listi
• Upload referentnih slika osoba od interesa
• Napredna podešavanja retencije identiteta u bazi, za podatke o licima
• Jednostavniji pregled upoređivanja lica, uz Focus of Attention korisnički interfejs
• Upoređivanje lica u punoj rezoluciji video strima sa H5A nadzornih kamera

 

VIŠESTRUKE WATCH LISTE

– Podržano kreiranje višestrukih watch listi (neograničen broj watch listi)
– Do 5.000 profila (watch list unosa) je podržano kao ukupni broj za sve kreirane liste

 

TRANSFER PROFILA IZMEĐU WATCH LISTI

– Jednostavan odabir profila u podešavanjima i transfer tog profila u drugu watch listu
– Jedan profil ne može postojati u više, već samo u jednoj watch listi
– Korisna funkcionalnost za upravljanje višestrukim listama i profilima od interesa

 

PODEŠAVANJA RETENCIJE IDENTITETA ZA PODATKE O LICIMA

– Podaci o identitetu mogu opciono brže biti obrisani, nego što je to slučaj sa ostalim video podacima
– Svaka watch lista poseduje podešavanje o limitu zadržavanja podataka o licima
– Ovo podešavanje je podrazumevano prilikom unosa novih profila na listu
– Podaci o profilima lica ne mogu se čuvati u nedogled
– Podešavanje o vremenu zadržavanja za jedno lice-profil neće uticati na ostala već uneta lica-profile u listi

 

NAKNADNA PROMENA RETENCIJE IDENTITETA ZA PODATKE O INDIVIDUALNIM PROFILIMA

– Individualni profili poseduju inicijalno podešavanje o datumu isteka čuvanja podataka u listi
– Individualnim profilima može se promeniti datum isteka čuvanja podataka, ukoliko je to potrebno

 

PRIKAZ UPOREĐIVANJA LICA IZ WATCH LISTE KROZ FOCUS OF ATTENTION

– Focus of Attention obezbeđuje informaciju o pozitivnom upoređivanju lica profila sa bazom
– Prikazuje se slika lica-profila, detektovano lice sa video strima kamere, kratak opis profila
– Operaterima je na ovaj način omogućeno lakše i brže reagovanje u incidentnim situacijama

 

AVIGILON H5A KAMERE ZA VIDEO NADZOR I UNAPREĐENO UPOREĐIVANJE LICA

– H5A kamere (sa novim firmware-om) će sada slati punu rezoluciju strima za slike lica
– Objekti (uključujući i lica ljudi) su u mogućnosti biti detektovani pri nižim rezolucijama kamera
– H5A kamere će prvo detektovati osobu, a potom će lice te osobe poslati u nativnoj rezoluciji kamere
– Podrška kroz Avigilon Video Analytics Site Design Guide
– Dostupno samo na H5A kamerama sa novim firmware-om
– Za H4A kamere, lica za upoređivanje i dalje dolaze iz nisko-rezolucijskog analitičkog strima

 

SLIKE VISOKOG KVALITETA ZA FACE RECOGNITION FUNKCIONALNOST

• Najbolji scenario za snimanje lica iz video strima kamere:
– dobro osvetljene scene
– dobar ugao za snimanje lica
– lice okrenuto direktno ka kameri, a ne sa strane
– zadovoljavajuća rezolucija (dovoljna gustina piksela u sceni)

• Visok kvalitet watch list profilne slike:
– kao slika na pasošu; ne slika celog tela
– idealno je 100 piksela na licu
– minimum je 60 piksela
– ACC ne propisuje min./maks. veličinu slike prilikom upload-a (ali će je umanjiti ako je prevelika)
– upload slike slabog kvaliteta vodi ka uvećanju lažnih pozitivnih rezultata upoređenja lica profila

 

CENOVNO I PERFORMANSNO PRILAGOĐENO ZA PRIMENU

– Avigilon pristup je da se za Face Recognition potrebe uključi što je više kamera moguće
– Nadzorne kamere koje služe generalnoj nadzornoj svrsi imaće manje detekcija i manje pozitivnih upoređivanja, nego što će to biti slučaj sa specijalno za ovu svrhu pozicioniranim kamerama
– Verovatnoća za prepoznavanjem i pozitivnim upoređivanjem se povećava sa većim brojem kamera koje će nadzirati osobu od interesa, a dodatno je mnogo teže da osoba izbegne da bude detektovana kada video nadzor obavlja više, a ne samo jedna kamera

 

POZITIVNI REZULTATI UPOREĐIVANJA LICA BIĆE MOGUĆI I U SLEDEĆIM SCENARIJIMA:

– Slabo osvetljenje
– Kamere montirane suprotno preporukama idealnog ugla ka targetiranom licu
– Lica koja nisu direktno okrenuta kameri, već sa profila ili polu-profila
– Lica koja su delimično prekrivena

 

UNUSUAL ACTIVITY DETECTION (UAD)

Uz AI Face Recognition, ACC7.6 je takođe inkorporirao podršku za AI Unusual Activity Detection (UAD) na H5 kamerama. Unusual Activity Detection je nova object-aware, edge-based inteligencija koja koristi naprednu AI tehnologiju, što omogućuje operaterima da znaju kada se osoba ili vozilo nalazi na neuobičajenoj lokaciji u nadzornoj sceni, ili kada se kreće kroz scenu neuobičajenom brzinom.

 

Funkcionalnosti

– Avigilon H5A kamere za video nadzor će detektovati objekte koji se kreću neuobičajenim brzinama ili na neuobičajenoj lokaciji
– Operateri su alertirani na UAD događaje putem Focus of Attention korisničkog interfejsa
– Moguće je pregledati istoriju događaja putem timeline filtriranja i putem pretrage događaja

 

Timeline filtriranje

Snimljeni materijal sa H5A kamera može biti dodatno filtriran tokom pretrage za neuobičajenim aktivnostima (UAD događajima), i to putem:
– Tip događaja (brzina/lokacija)
– Filter retkosti pojave događaja
– Skip & Play opcija za jednostavan prikaz svih UAD događaja

 

Unusual Activity Detection – Proces učenja

AI Algoritam počinje da uči momentalno, a potrebno mu je 7 dana da kompletira proces učenja, kako bi počeo da isporučuje rezultate zasnovane na neuobičajenim aktivnostima klasifikovanih objekata.
Ova edge-based, object-aware inteligencija razlikuje tipične od neuobičajenih događaja tako što kontinuelno uči kako uobičajene aktivnosti mogu izgledati u određenoj nadzornoj sceni, tokom vremena. Na primer ukoliko osoba trči kroz prepun tržni centar, operater će kroz Focus of Attention biti obavešten kako bi locirao ovu osobu i preduzeo mere i radnje neophodne za razumevanje situacije.

 

Podrška u realizaciji AVIGILON projekata

Kada je u pitanju pravilno planiranje, projektovanje i implementacija adekvatnog video nadzor rešenja, uvek se možete osloniti na Avigilon predstavnike prodaje, kako bi vam pomogli oko izbora optimalne solucije, ali i povezali sa autorizovanim sistem integrator partnerima radi realizacije projekata.

Pažnja operatera u nadzornom monitoring centru opada progresivno, do te mere da će već nakon 20 minuta biti propušteno 95% svih aktivnosti! Sveobuhvatno rešenje koje može odgovoriti ovom izazovu je napredna video analitika samoučećeg karaktera uparena sa AI algoritmima. Pročitajte u nastavku o evoluciji video nadzor analitike i kako je postala nezaobilazni forenzički alat u video nadzor sistemima današnjice, sa nadzornim kamerama visoke rezolucije.

 

Video analitika i unapređenje kapaciteta ljudske pažnje

Ljudski mozak ima ograničene mogućnosti pažnje. Studija iz 1999. godine (Green, 1999) utvrdila je da će operateri obezbeđenja koji nadgledaju video scenu posle 20 minuta propustiti i do 95 procenata svih aktivnosti. Zahvaljujući napretku u video analitici za detekciju obrazaca, danas imamo tehnologiju video analitike koja se bavi ovim pitanjem i koja je sveobuhvatnim evoluiranjem pretvorila jedan isključivo forenzički alat u moćnu proaktivnu soluciju.

Uparena sa snimanjem visoke rezolucije, video analitika obezbeđuje security operaterima veoma precizne alarme i jasne detalje slika, i jača njihovu sposobnost da efikasno intervenišu i preduzmu akciju kada dođe do neočekivanog događaja.

 

Ekonomija ljudske pažnje

Pionir veštačke inteligencije Herb Simon je rekao: „Bogatstvo informacija stvara siromaštvo pažnje.“ Simon je primetio da je većina tehnoloških sistema bila fokusirana na pružanje što više informacija, bez uzimanja u obzir faktor ljudske pažnje. Shodno tome, ovi sistemi su pružali višak informacija ljudima, u trenutku kada su bili potrebni sistemi koji filtriraju irelevantne informacije i ističu samo one od interesa.

Ono sto je Herb Simon opisivao je teorija ekonomije pažnje. Pristup menadžmentu informacija koji tretira ljudsku pažnju kao deficitarni materijal i ograničavajući faktor u apsorpciji informacija. Teorija ekonomije pažnje podržava stvaranje sistema koji u svom dizajnu uzimaju u obzir kapacitet pažnje. Ovi sistemi stvaraju filtere kako bi osigurali da je prvi sadržaj koji se predstavlja korisniku relevantan i od interesa.

 

Sigurnosni rizici vezani za raspon ljudske pažnje

Ako uzmemo u obzir teoriju ekonomije pažnje, i danas većina kontrolno bezbedonosnih centara i odgovarajućih sistema za video nadzor obasipa operatere u kontrolnom centru mnoštvom informacija, što dovodi do siromaštva pažnje. Pomenuta studija (Green, 1999) je pokazala uznemirujući trend u radu operatera:

1. Performanse security operatera znatno degradiraju posle 20 minuta
2. Loš kvalitet slike ubrzava ovu stopu degradacije
3. Pregled dvostruko više kamera duplo ubrzava degradaciju performansi
4. Tehnologija video analitike je koncepirana tako da predstavi samo informacije koje će zahtevati hitnu pažnju nekog operatera. Međutim, velika većina ovih sistema stvara neproporcionalno veliku količinu nebitnih informacija koje doprinose konfuziji i neaktivnosti operatera

 

Evolucija video analitike

Video analitika je evoluirala kroz serije sledeće tri tehnologije:
1. Video Motion Detection (video detekcija pokreta): Svaka promena iz jedne scene u drugu je važna
2. Advanced Video Motion Detection (napredna video detekcija pokreta): svaka promena koja odstupa od zadatog modela je važna
3. Advanced Video Pattern Detection (napredna video šablon detekcija): svaka promena koja ima šablon poznatog tipa objekta je važna

Video detekcija pokreta (VMD) je sada standardna funkcija ugrađena u većini novih kamera za video nadzor, snimača i video menadžment softvera. VMD funkcija se fokusira na otkrivanje svakog kretanja piksela iz scene u scenu, na osnovu jednostavno definisanog setovanja od strane korisnika. VMD je najefikasnija u sterilnim i statičnim okruženjima. Tehnologija je ograničena u dinamičnom okruženju, što rezultira visokim stopama lažnih alarma. Nažalost, ova visoka stopa lažnih alarma vodi direktno do drastičnog smanjenja pažnje operatera.Kao odgovor na ovo ograničenje, industrija je napredovala od VMD do AVMD – Advanced Video Motion Detection. AVMD se zasniva na postavljanju zadatog modela pozadine, upozoravajući na svaku promenu koja odstupa od uspostavljenog pozadinskog modela. Ova tehnologija se fokusira na monitoring scene i korišćenje podataka dobijenih putem kompleksne ručne kalibracije za identifikovanje pokretnih objekata. AVMD je efikasna kada je dobro podešena i tačno kalibrisana, ali je ograničena kada se pozadina promeni (na primer usled promena u okruženju, sezonskih i fizičkih promena), što dovodi do povećanja stope lažnih alarma tokom vremena i inicira potrebu za redovnim dodatnim podešavanjima.AVPD (Advanced Video Pattern Detection) je zasnovana na algoritmima modeliranja šablona ili obrazaca, upozoravajući na svaku promenu koja ima obrazac poznatog tipa objekta, kao što su osoba ili vozilo. Tehnologija se fokusira na prepoznavanje objekata u vidnom polju, a zatim na korisćenje informacija o kretanju objekta za njegovu preciznu klasifikaciju. Razmislite o tome kako ljudi prepoznaju predmete: prepoznajemo objekat na osnovu njegovog izgleda, oblika i pokreta. Advanced Video Pattern Detection funkcioniše na sličan način.
Od gore navedenih vrsta video analitičkih tehnologija, Advanced Video Pattern Detection, obezbeđuje najnižu stopu lažnih alarma i pomaže održavanju pažnje operaterima isticanjem informacija koje su relevantne i od interesa.

 

Kombinacija videa visoke definicije i analitike

U studiji iz 1983. godine (Nuechterlein, 1983) o vizuelnom zadržavanju pažnje, podaci su pokazali jaku korelaciju između kvaliteta slike i zadržavanja pažnje, gde je niži kvalitet videa dovodi do smanjenja zadržavanja pažnje. U okviru security industrije, radnici obezbeđenja ne mogu da vide ono što nije snimljeno, a i nemoguće je poboljšati sliku niske rezolucije, čime se naglašava značaj visokog kvaliteta video snimaka. Sa razvojem kamera za video nadzor visoke rezolucije, upotreba veće rezolucije i kvalitetnijeg videa može da bude efikasno sredstvo za povećanje održive pažnje operatera.

 

 

Studija iz 2008. godine (Sulman, Sanocki, Goldgof & Kasturi, 2008) o efektivnosti ljudskog učinka u video nadzoru, ukazala je na činenjicu da postoje ozbiljna ograničenja u sposobnosti ljudi da nadziru simultane video signale. Rezultati studije su pokazali da operateri propuste 60% objekata prilikom praćenja devet ekrana, naspram samo 20% propusta prilikom praćenja četiri ekrana. Sa upotrebom snimanja visoke rezolucije u kombinaciji sa odgovarajućim objektivima i optimalnim rasporedom nadzornih kamera, kompanije i organizacije sada imaju priliku da smanje ukupan broj instaliranih kamera. Snimci visoke rezolucije omogućuju prednosti širokog područja pokrivenosti sa mogućnošću digitalnog zumiranja oblasti od interesa za jasne detalje u okviru scene. Sa ovom povećanom pokrivenošću područja, manji broj kamera pokriva veliki prostor, što dovodi do manjeg broja monitora za nadgledanje.

Solucija video analitike visoke definicije videa u kombinaciji sa naprednom video tehnologijom za detekciju obrazaca, adresira problem ljudske pažnje i izazove u identifikaciji objekata na četiri načina:

1. Modeliranje šablona filtrira detekciju poznatih objekata
2. Visoko precizna detekcija objekta omogućava korisnicima alarme koji su relevantni i od interesa
3. Pravilno raspoređene kamere visoke rezolucije smanjuju ukupan broj kamera, povećavajuci sposobnost operatera za identifikaciju objekata
4. Video snimci visoke rezolucije daju slike bogate detaljima, koje pružaju neophodne dokaze za preduzimanje odgovarajućih mera

 

Zaključci

Tržište video nadzor solucija dostiglo je kritičnu tačku u mogućnosti povećanja pažnje security operatera i u obezbeđivanju efikasnih proaktivnih nadzornih rešenja. Rezultati istraživanja koje smo razmatrali u ovom tekstu pokazuju da postaje sve važnije da se ojača napredak u tehnologiji video analitike, kao što je napredna video analitika detekcije obrazaca, kao i da se obrati pažnja na izazov povećanja informacija sa smanjenjem koncentracije.

Tržište se već nalazi u eri kamera za video nadzor visoke rezolucije, a samoučeća video analitika, uparena sa snimanjem visoke rezolucije, omogućuje operaterima visoko precizne alarme i jasne detalje slike. Na ovaj način security operateri imaju mogućnost da efikasno intervenišu u situacijama od interesa i preduzmu neophodne akcije.

Preporučujemo da pogledate vodeća industrijska rešenja kompanije Avigilon u domenu self-learning tehnologija, video analitike i AI algoritama, čijim komplementarnim korišćenjem video nadzor sistemi postaju proaktivni i dobijaju novu upotrebnu vrednost.

Video nadzor solucije sa integrisanom AI inteligencijom – Mini-dome Avigilon IP kamere H4M serije omogućuju korisnicima kreiranje kastomiziranih AI video nadzor rešenja koja su u skladu sa potrebama ali i sa planiranim budžetom.

AI video nadzor tehnologija na Avigilon mini-dome kamerama

Mini-dome kamera opremljena je sa AI Unusual Motion Detection, naprednom deep-learning video nadzor tehnologijom, koja bez ikakvih unapred definisanih pravila ili podešavanja, neprekidno uči kako izgledaju tipične aktivnosti u posmatranoj sceni, a zatim detektuje i markira neobično-atipično kretanje.

Uz pomoć Avigilon Control Center (ACC) – video menadžment softvera za upravljanje video sadržajem, ova AI tehnologija omogućuje operaterima brži pregled velike količine video arhive, fokusirajući svoju pažnju na atipične događaje koji možda zahtevaju dalju istragu.

 

Video nadzor kamera diskretnog dizajna i jednostavna video nadzor ugradnja

Avigilon H4 Mini Dome kamera idealna je za objekte sa ograničenim prostorom koji zahtevaju kamere za video nadzor diskretnog dizajna. Avigilon H4M je najmanja i najdiskretnije dizajnirana kamera, u potpunosti izgrađena sa Avigilon H4 platformom. Inovativni i modularni dizajn ove kamere omogućuje njeno lako prilagođavanje svim površinama, na plafonu, ravnim površinama ili na zidne nosače. Lako se uklapa sa svim izazovnim instalacijama. Moderan i praktičan dizajn smanjuje vreme potrebno za video nadzor ugradnju, instalaciju i obezbeđuje neophodnu i preko potrebnu fleksibilnost za instalatere.

 

kamere_za_video_nadzor_avigilon_mini_dome_2

 

Video nadzor kamere H4 platforme

H4 mini-dome je najmanja i najdiskretnija kamera u okviru Avigilon H4 platforme, sa baznim otiskom prečnika od samo 7cm. H4 mini-dome serija kamera kombinuje izuzetan kvalitet slike sa inovativnim i modularnim dizajnom, što čini instalaciju ove kamere brzom i lakom.
Zahvaljujući HDSM SmartCodec™ i Idle Scene Mode tehnologijama koje koristi, H4 mini-dome video nadzor kamere optimizuju video snimke u realnom vremenu, čime se značajno (za čak do 50%) optimizuju mrežni kapaciteti potrebni za protok podataka, kao i skladišni HDD kapaciteti, održavajući pri tom izuzetno visok kvalitet uživo i video nadzor arhive.
H4 platforma je iz temelja izgrađena da podrži Avigilon samo-učeću video analitiku na svim kamerama sa rezolucijama do 5K (16 MP). U ovoj analitici video snimaka pažnja je fokusirana na važan događaj u pravo vreme.

 

Video nadzor HDSM SmartCodec tehnologija

HDSM (High Definition Stream Management) SmartCodec tehnologija omogućuje H4 mini-dome video nadzor kamerama optimizaciju nivoa kompresije snimka za određene delove scene, kako bi se maksimizovala ušteda mrežnog propusnog opsega i kako bi se minimizirao neophodan HDD kapacitet skladištenja, a sve to uz održanje visokog kvaliteta slike sa maksimalnim detaljima u sceni.

 

Izuzetan kvalitet slike

Dostupna u rezolucijama 1.3, 2, i 3 MP, ova serija Avigilon video nadzor kamera pruža izuzetan kvalitet slike sa LightCatcher™ tehnologijom, dvostrukom ekspozicijom sa tehnologijom širokog dinamičkog opsega (WDR) i Content Adaptive Infrared (IR) tehnologijom.
Koristeći HDSM SmartCodec, Idle Scene Mode i High Definition Stream Management tehnologije, H4 mini-dome kamere minimiziraju propusni opseg i zahteve za skladištenjem, uz održavanje visokog kvaliteta slike.

 

Saznajte više, kontaktirajte Avigilon

Da biste saznali više o Avigilon H4 mini-dome kamerama i o end-to-end pouzdanim video nadzor solucijama, obratite se lokalnom Avigilon predstavniku zaduženog za vašu zemlju ili regiju.
Avigilon posluje preko svoje mreže autorizovanih, iskustveno-pouzadnih partnera – sistem integratora koji vam mogu kreirati precizna i pouzdana bezbednosna rešenja, u skladu sa vašim potrebama i planiranim budžetom.

Nova, H4 multisensor serija video nadzor kamera kombinuje Avigilon samoučeću video analitiku sa izuzetnom pokrivenošću prostora. Nova serija kamera podržava 3 ili 4 individualno konfigurabilna objektiva koji mogu biti pozicionirani tako da nadziru bilo koji prostor. AI Appearance Search video nadzor tehnologija podržana je upotrebom Avigilon H4 Multisensor kamera za video nadzor

Vodeći svetski dobavljač naprednih video analitičkih solucija i AI video nadzor rešenja, kompanija Avigilon predstavila je novu multi-sensor kameru, sa 9MP – 32MP rezolucijskim rasponom i sa integrisanom naprednom samoučećom video analitikom.

 

Avigilon predstavio novu generaciju multisensor kamera

Nove H4 multisensor kamere sa ukupnom rezolucijom do 32 MP, self-learning video analitikom, H.265 kompresijom i IR tehnologijom

Nova H4 multisensor linija je Avigilon-ova najnaprednija multisensor kamera. Ona pruža izuzetnu pokrivenost, sa tri ili četiri individualno podesiva objektiva, koji mogu biti postavljeni za praćenje gotovo svakog prostora. Svaki senzor kamere poseduje patentiranu Avigilon self-learning video analitiku i radi sa nagrađivanom Avigilon Appearance Search tehnologijom za finu video pretragu zasnovanu na veštačkoj inteligenciji. U kombinaciji sa Avigilon Control Center (ACC) video menadzment softverom, H4 multisensor kamera pomaže operaterima da efikasno prate i precizno verifikuju svaku alarmnu ili incidentnu situaciju, minimiziraju slepe uglove i značajno uštede vreme tokom kritičnih istraga.

Sa ukupnom rezolucijom od 9 do 32 MP, H4 multisensor kamera pruža široku pokrivenost scene i slike sa jasnim detaljima. Kamera koristi H.265 tehnologiju kompresije da značajno smanji potrebe za mrežnim i skladišnim (HDD) kapacitetima, uz pružanje jasne i detaljne slike. H4 multisensor kamera nudi opcioni sadržaj od 360 stepeni, prilagodljivi IR modul, obezbeđujući udaljenost do 30 metara doslednog osvetljenja i omogućuje izuzetno snimanje u uslovima slabog osvetljenja.

Avigilon-nova-multisensor-video-nadzor-kamera

Predstavnici Avigilon-a tvrde da njihovi klijenti biraju Avigilon multisensor platformu zbog njene svestranosti i performansi. Dodavanje video analitike i integracijom sa Avigilon AI tehnologijama omogućuje još više prednosti za korisnike i njihove video nadzor sisteme.

Avigilon H4 Multisensor kamera dostupna je za poručivanje od novembra, 2018.

Za više informacija o H4 multisensor kameri, posetite avigilon.com/h4-multisensor.

 

O Avigilon-u

Avigilon je proizvođač pouzdanih end-to-end video nadzor solucija u domenu bezbednosti, koje isporučuje globalnom tržištu. Avigilon projektuje, razvija i proizvodi video analitiku, video menadžment softver i hardver, IP video nadzor kamere i sisteme za kontrolu pristupa.

 

H4 Multisensor kamera: Pokriveni ste iz svih uglova

H4 multisensor linija kamera kombinuje naprednu Avigilon self-learning video analitiku sa izuzetnom pokrivenošću, sa 3 ili 4 pojedinačno podesiva senzora kamere koje se mogu postaviti da prate praktično bilo koju oblast. Sa ukupnom rezolucijom od 9 do 32 MP, H4 multisensor linija kamera pruža široku pokrivenost scene i daje visok kvalitet detalja slike. Ona koristi H.265 tehnologiju kompresije da značajno smanji propusni opseg i potrebu za skladištenjem, uz održavanje jasne i detaljne slike.

 

Ključne karakteristike Avigilon H4 multisensor video nadzor kamere

  • H4 platforma
  • Self-learning video analitika
  • HDSM SmartCodec™ tehnologija
  • LightCatcher™ tehnologija
  • Široki dinamički opseg (WDR)
  • Prilagodljivi IR modul
  • Fleksibilna instalacija

 

video-nadzor-kamere-avigilon-rezolucija

 

Avigilon self-learning video analitika

Svaki senzor detektuje kretanje ljudi i vozila i obaveštava o važnim događajima koji mozda zahtevaju dalju istragu, dok Avigilon Appearance Search AI tehnologija za brzu pretragu lica i objekata omogućuje da brzo pretražite sate snimljenog vida kako bi pronašli osobu ili vozilo od interesa.

 

Fleksibilna konfiguracija senzora

Opcija više objektiva u kombinaciji sa izuzetnim opsegom podešavanja omogućuje različite opcije pokrivenosti u širokom spektru okruženja.

 

Ukupna rezolucija do 32 MP

Pruža izuzetnu pokrivenost i detalje slike kombinovanjem snage tri ili četiri multi-megapiksel senzora kamere.

 

H.265 tehnologija kompresije

Značajno smanjuje propusni opseg i potrebu za skladištenjem, uz održavanje jasne i detaljne slike.

 

Prilagodljiva IR tehnologija

Obezbeđuje do 30 metara (100 stopa) od doslednog osvetljenja i snimanje izuzetnog kvaliteta u uslovima slabog osvetljenja.

 

Prilagodljlivi nosači kamere

Viseći sa plafona, kao i opcije montiranja spolja na stubu, zidu, ili na uglu zgrade, sa istim modulima kamere dizajniranim za neprikosnoveni situacioni video nadzor.

 

Video nadzor kamera Avigilon H4 Multisensor – Datasheet