ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU – VIDEO NADZOR ZAKONSKE ODREDBE

15/02/2016 |

Nakon višedecenijskog razmatranja zakonskih predloga vezanih za segment privatnog obezbeđenja, uključujući i sisteme tehničke zaštite (kao npr. video nadzor sisteme) kao sastavni deo ove zakonske celine, novembra 2013-te godine, Parlament Republike Srbije usvojio je i tako na svetlo dana doneo Zakon o privatnom obezbeđenju

Nakon pažljive analize članova ovog Zakona, a posebno analize segmenata vezanih za prava i obaveze korisnika, kao i analize segmenata vezanih za sistem integrator firme koje se video nadzorom i drugim sistemima tehničke zaštite bave profesionalno.

Odlično je definisana zakonska pokrivenost prvenstveno obaveza i minimalnih tehničkih i ljudskih resursa koje firme sistem integratori moraju ispunjavati kako bi uopšte bile akreditovane od strane države za delovanje na polju prodaje, montaže i održavanja sistema tehničke zaštite. Ovo je dobra vest i za korisnike i za profesionalce na tržištu video nadzora, jer sa jedne strane, korisnicima će definitivno biti osiguran kvalitet proizvoda i usluga u domenu ponude i prodaje video nadzora i pratećih sistema tehničke zaštite, dok će tržište firmi koje posluju u okviru segmenta ponude i prodaje sistema tehničke zaštite definitivno proći kroz višestruki proces filtriranja kako bi na kraju, na tržištu ostali samo oni koji se ovim poslom bave profesionalno i odgovorno.
Na ovaj način biće onemogućene i disrupcije tržišta izazvane nekvalitetnom opremom i nelogično niskim cenama ove opreme, koja je po pravilu bila predmet ponude neregistrovanih trgovaca, bez stručnog znanja i potrebnih kvalifikacija za bavljenje ovim poslom.

Sa druge strane, ovo ne znači da će cena video nadzor opreme, kao i drugih sistema tehničke zaštite biti visoka i nepristupačna korisnicima. Naprotiv, segment tržišta sistem integrator firmi koji preživi zakonsko profilisanje, biće u mogućnosti da korisnicima pruži nova, integrisana i decentralizovana rešenja – omogućena korišćenjem novih tehnologija, a pre svih korišćenjem otvorene IP tehnologije. Nova IP rešenja nudiće integraciju konkretno sistema video nadzora sa već postojećom mrežnom (IT) arhitekturom u firmama, kućama,.. u skladu sa tekućim procesom digitalizacije života i poslovanja, te će na taj način sama instalacija sistema biti pojednostavljena i cenovno pristupačnija. Osnovna decentralizacija IP video nadzor sistema odnosi se i na mogućnost lokalnog snimanja na samim kamerama (uz pomoć MicroSD memorijskih kartica), što isključuje potrebu za nabavkom centralnih snimačkih jedinica (NVR snimača) i hard diskova. Navedeno se naravno odnosi na segment tržišta vezan za nabavku video nadzora za rezidencijalne, stambene objekte, kao i za nabavku video nadzor sistema u malim i srednjim preduzećima, kojima će konačno biti jasno da ne moraju nepotrebno plaćati stotine eura za centralnu snimačku jedinicu i hard disk memorijske kapacitete, već da korišćenjem prednosti koje nosi nova tehnologija mogu istovremeno i uštedeti na nepotrebnoj opremi i pritom imati upotrebljiv kvalitet opreme bez plaćanja visoke cene za to.

Bez daljeg odlaganja predstavljamo vam zakonske odredbe Zakona o privatnom obezbeđenju koje se tiču korisnika, a definišu prava i obaveza korisnika prilikom nabavke video nadzor sistema, kao i pratećih sistema tehničke zaštite:

Zakonsko održavanje sistema u Republici Srbiji regulisano je Zakonom o privatnom obezbeđenju donetom i usvojenom 26.11.2013.godine.

Član 35. ovog Zakona precizira:

(1)Upotrebljena tehnička sredstva moraju, u pogledu kvaliteta, sigurnosti i garancija, ispunjavati zakonske norme i tehničke standarde koji važe u Republici Srbiji.
(2)Pravno lice za privatno obezbeđenje odgovorno je za ispravnost i funkcionalnost sredstava iz stava 1. ovog člana, a Korisnik usluga mora da osigura njihovo održavanje i servisiranje u skladu sa ovim zakonom i ugovorom.

Član 80. ovog Zakona precizira:

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se pravno lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja:

(1) ako koristi usluge privatnog obezbeđenja, a nema zaključen pisani ugovor sa pravnim licem koje je angažovao da mu pruža te usluge.

Član 81. ovog Zakona precizira:

Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja:

(1) ako ne prihvati da se na vidljivom mestu istakne obaveštenje da je objekat ili prostor, koji se koriste za javnu upotrebu, zaštićen video obezbeđenjem i ako arhivirane snimke ne čuva najmanje 30 dana, ili ih, na zahtev, ne stavi na uvid ovlašćenom policijskom službeniku.
(2) ako ne osigura održavanje i servisiranje tehničkih sredstava u skladu sa ovim zakonom i ugovorom.

Zakonska regulativa (kao što i glasi naziv zakona: Zakon o privatnom obezbeđenju) pod terminom „privatno obezbeđenje“ definiše i tehnička sredstva(alarm monitoring, video nadzor,…) za privatno obezbeđenje, i fizičko (ljudsko) obezbeđenje.

U članu 81. Zakona o privatnom obezbeđenju propisana je kaznena odredba za korisnike sistema tehničke zaštite, koji neugovore obavezno zakonsko održavanje i servisiranje ovih sistema. Kako se za korisnike obavezno održavanje sistema ne bi pretvorilo u još jedan fiskalni namet, napravili smo objedinjenu ponudu koja u sebi nosi dodatnu korisničku upotrebnu vrednost i čini zakonsko održavanje sistema mogućim, a bez dodatnih troškova.