Interfon na ulasku u kuću ili zgradu čini život jednostavnijim i značajno bezbednijim. IP interfoni današnjice omogućuju da se čak i kada niste kod kuće, putem aplikacije možete obratiti onome ko vam je pozvonio na interfon i eventualno čeka da mu odobrite ulazak u prostor. Pogledajte u nastavku kakvi sve interfoni postoje kako biste identifikovali koje funkcionalnosti su vama prioritet prilikom donošenja odluke o kupovini.

Dvosmerni audio i video strim sa kamere su odavno postali standardni paket opreme kada su savremeni interfoni u pitanju. Korisnicima je ovako omogućena dvosmerna audio komunikacija sa potencijalnim posetiocem, uz full HD video verifikaciju događaja koji se odvija ispred ulaznih vrata kuće ili zgrade. Na ovaj način interfoni efikasno pomažu da se spreče sve potencijalne manipulacije prilikom pokušaja ulaska u privatni stambeni ili zajednički prostor. Savremeni interfoni današnjice omogućuju korisnicima novu dimenziju bezbednosti življenja i sigurnosti privatnog prostora.    

Koje su osnovne komponente interfona, kakvi sve interfoni postoje, koje su tehnologije iza njih i šta sve one omogućuju, na šta posebno trebate obratiti pažnju ukoliko ste u potrazi za video interfonom za kuću, a na šta trebate obratiti pažnju ukoliko ste u potrazi za interfonom za stambenu ili za poslovnu zgradu… 

Pripremili smo ovu bazu znanja za vas – potencijalne kupce interfona, kako biste doneli promišljenu i pravu odluku koja je u saglasnosti i sa vašim potrebama i sa planiranim budžetom. Pa da krenemo!

Door Bird interfoni za zgrade i kuću

Vrste interfona i na koji način funkcionišu

Prvenstveno je bitno razlikovati dve fundamentalne tehnologije na kojima su video interfoni zasnovani – postoje analogni i IP interfoni. Osnovna razlika u tehnologiji izrade interfona svodi se na funkcionalnosti koje interfoni mogu, ili ne mogu da pruže korisnicima. Dodatno se interfoni razlikuju u komponentama koje čine funkcionalnu celinu, u zavisnosti da li se radi o analognim ili IP interfonima. 

U većini slučajeva osnovna tehnološka podela može se sumirati u činjenici što velika većina analognih interfona ne poseduje integrisanu kameru, ili je poseduje ali je ona suviše male rezolucije koja nije dovoljna za rad u izazovnim okruženjima kao što je noć, scene sa senkama, direktnim suncem,… pa samim tim analogni interfoni nisu preporučeno rešenje za video verifikaciju osobe ili osoba koje stoje ispred ulaznog prostora

Dodatno, analogni interfoni, zbog starije tehnologije iziskuju nabavku dodatnih komponenata koje kod IP interfona nisu potrebne. Na primer, kod analognih interfona potrebna vam je i spoljna i unutrašnja interfonska jedinica kako biste ostvarili komunikaciju sa osobom ispred ulaznih vrata od zgrade, dok je kod IP interfona neophodna samo spoljna interfonska jedinica, jer se sva komunikacija obavlja putem aplikacije i putem interneta. 

Ali da krenemo redom i sa svim relevantnim detaljima…

Analogni interfoni, kako funkcionišu i moguće funkcionalnosti

Analogni interfoni se sastoje od spoljne i od unutrašnje interfonske jedinice, sa pratećom elektronskom bravom i napajanjem. Kablovska instalacija kao sastavni deo analognog interfonskog sistema postavlja se od unutrašnje interfonske jedinice do spoljašnje jedinice čime je omogućena dvosmerna audio komunikacija. 

I spoljna i unutrašnja jedinica poseduje mikrofon i zvučnik, kao i taster za pozivanje na spoljnoj, odnosno taster za otvaranje elektronske brave i puštanje posetilaca, na unutrašnjoj jedinici. 

Velika mana analognih interfonskih jedinica je nemogućnost ove tehnologije da isporuči kvalitetan i upotrebljiv video snimak sa spoljne jedinice, do unutrašnje gde se korisnik nalazi. Čak i pojedini analogni interfoni koji imaju u sebi integrisanu kameru, ne poseduju dovoljno dobar kvalitet niti minimum neophodne rezolucije za prepoznavanje i identifikaciju posetilaca. 

Dodatni hendikep analognim interfonima donosi ne postojanje funkcionalnosti da se preko mreže, putem aplikacije odgovara na pozive, već korisnik mora biti u objektu, pored unutrašnje interfonske jedinice da bi odgovorio na poziv, što je u velikoj meri nepraktično za korisnike, pogotovo one sa kućom i dvorištem. 

Interfon sa kamerom i njegove komponente

IP interfoni, tehnologija, komponente i dostupne funkcije

Za razliku od stare analogne tehnologije, IP video interfoni poseduju sve funkcionalnosti koje korisnicima olakšavaju korišćenje sistema, i pritom čine objekat bezbednijim, čak i kada korisnik nije u njemu.

IP interfonima neophodna je samo spoljna interfonska jedinica, jer se komunikacija sa posetiocima obavlja putem interneta i aplikacije instalirane na smartphone korisnika. Na ovaj način korisnik može uvek odgovoriti na poziv sa ulaznih vrata, čak i kada je na putu i nije kod kuće. Na taj način može se obratiti prijatelju koji je došao u iznenadnu posetu, ali isto tako može i daljinski odvratiti potencijalne lopove u njihovoj nameri da provere ima li nekoga kod kuće.

 Naravno od komponenti i IP interfoni zahtevaju elektronsku bravu, napajanje i kablovsku instalaciju, a po potrebi može se poručiti i zasebna unutrašnja interfonska jedinica – korisnički panel. IP interfoni za zgrade i interfoni za kuću imaju integrisane kamere ozbiljnih karakteristika, što dodatno uvećava korisničku upotrebnu vrednost, prilikom odabira IP interfona umesto analognih.

Gde se interfon primenjuje

Interfoni se podjednako aktivno koriste u rezidencijalnim objektima, poput stanova i kuća, kao i u poslovnim zgradama, gde obezbeđuju taj prvi perimetar zaštite na ulaznim vratima u objekat. Dok će analogni interfoni imati ograničenu primenu bilo u privatnim, bilo u poslovnim okruženjima, IP video interfoni su u mogućnosti da ispune sve specifične zahteve korisnika, i za privatnu i za poslovnu upotrebnu namenu.  

Interfoni za kuću

Interfon za kuću koristan je ne samo za zaštitu perimetra na ulasku u stambeni objekat, već i za efikasniju kontrolu ulazaka/izlazaka kada su vlasnici stambenog prostora ili u dvorištu, ili van kuće. Bežični interfon za kuću dodatno olakšava instalaciju i ugradnju, ali video interfoni za kuću, unapređuju i samu bezbednost objekta, ali i omogućuju bolju kontrolu onoga što se dešava na ulaznim vratima. U velikoj većini slučajeva u kući živi jedno domaćinstvo, i tu je situacija prilično jednostavna – jedan interfon je dovoljan i može se koristiti i analogni i IP. 

Međutim, ukoliko u kući živi više domaćinstava i želi se odvojiti interfonska kontrola ulaznih vrata za svako domaćinstvo ponaosob, uz prikaz video zapisa sa ulaznih vrata, za razliku od analognih, IP interfonske jedinice mogu odgovoriti efikasnije na ovaj zahtev, uz značajne uštede pri samoj instalaciji sistema.   

Interfon unutrašnja jedinica

Interfoni za zgrade

Kada je u pitanju interfon za zgradu situacija je nešto komplikovanija, odnosno više se parametara treba uzeti u razmatranje prilikom odabira adekvatnog interfonskog rešenja. Obzirom na porast neželjenih posetilaca kao što su distributeri marketing materijala, pamfleta i flajera, pa na dalje,.. veoma je korisno da interfoni za zgrade obavezno poseduju integrisanu kameru

Video verifikacijom onoga ko poziva u 100% slučajeva može se sprečiti neautorizovan ulazak nepoželjnih osoba. 

Dodatno, obzirom da zgrade po pravilu imaju na desetine stambenih jedinica, potrebno je planirati i projektovati video interfonsko rešenje koje je u mogućnosti da odgovori na potrebe ovakvog okruženja. Interfoni za stambene zgrade trebaju podržavati multi-tenant opciju koje lako i jednostavno omogućuju da više desetina korisnika ima realnu upotrebnu vrednost od sistema i visoku bezbednost perimetra oko ulaznih vrata. 

Kada su u pitanju interfoni za zgrade cenovnik može biti stavka od koje vas može zaboleti glava, dok ne shvatite koje sve komponente su vam neophodne radi kompletiranja funkcionalnog rešenja. Upravo iz tog razloga smo i kreirali ovaj mali vodič za odabir adekvatnog video interfonskog rešenja, kako biste bili upoznati sa mogućnostima, funkcionalnostima i kako biste bili u prilici da odaberete soluciju koja je usaglašena sa vašim potrebama i planiranim budžetom. 

Ugradnja interfona u zgradi ili kući

Ugradnja interfona sa jedne strane zavisi od funkcionalnosti koje tražite, ali ovo ne znači da ćete starijom analognom tehnologijom ovde načiniti značajne uštede. Naprotiv. Korišćenjem nove IP tehnologije, možete izbeći kupovinu unutrašnje jedinice, a dodatno za posledicu ćete imati i manje kabliranja i značajno uštedeti na instalacinim radovima u tom smislu

Mogućnost IP interfonskih solucija da na poziv sa ulaznih vrata odgovarate putem aplikacije instalirane na vašem smartphone-u, često je puta veća korist, nego što je par hiljada dinara ušteđenih nabavkom zastarele, analogne tehnologije. 

Kada je u pitanju ugradnja interfona cena sa druge strane zavisi i od toga da li ste se odlučili za interfonsku jedinicu sa ili bez nadzorne kamere. Iako neznatno skuplji, sistem sa kamerom u mnogome je efikasniji od onog bez kamere. Osim što će vam omogućiti vizuelnu verifikaciju dešavanja ispred ulaznih vrata, ove interfonske solucije služe i „preventivnoj“ zaštiti vašeg objekta, jer nativno odvraćaju počinioce krivičnih dela da priđu ili da pristupe objektu.  

U ovom smislu IP interfoni sa integrisanom kamerom idealan su odgovor na ove potrebe. Kamere ozbiljnih karakteristika i sa 2MP, 3MP ili 5MP rezolucije, sa panoramskim 180° horizontalnim uglom vidljivosti uvek će biti u mogućnosti da pruže kompletan prikaz prostora ispred ulaznih vrata, što će onemogućiti iznenađenja bilo koje vrste. 

Dodatno, kada je u pitanju ugradnja interfona u zgradi cena jeste jedan od prioritetnijih faktora, ali ono što je još važnije jesu mogućnosti tog sistemskog rešenja, obzirom da mora da odgovori na potrebe svih stanara. Bitno je u ovom segmentu razmotriti da li je planirano interfonsko rešenje kompatibilno sa ONVIF standardom, jer je u tom slučaju moguća integracija između interfona i npr. video nadzor sistema, što samo po sebi snižava ukupne troškove nabavke, instalacije i kasnijeg održavanja. 

IP interfoni koji su ONVIF kompatibilni mogu se lako i jednostavno integrisati u video nadzor sistem, čime se sistemske funkcionalnosti unapređuju, a korisnička upotrebna vrednost još dodatno uvećava. 

Interfon spoljašnja jedinica na zgradi

Interfon cena – interfoni za zgrade i kuće cenovnik

Uz ovaj vodič o vrstama, tehnologijama, funkcionalnostima i mogućnostima prilikom planiranja nabavke video interfonskog rešenja, posetiocima portala omogućili smo i pregled interfon cena u našoj internet prodavnici. 

Interfoni za zgrade i kuće cenovnik opreme ali i dodatnih pratećih radova možemo vam dati na svaki individualni upit koji napravite na portalu videonadzor.net. Ono što je bitno da znate je da pravno lice Upstream ICT Alliance sarađuje sa profesionalnim i licenciranim sistem integratorima koji mogu odgovoriti na svaku vašu specifičnu potrebu, kada su u pitanju video interfonska rešenja. 

Interfon cena jeste bitna, ali je još relevantnije za vas kao potencijalnog kupca da znate da kod nas u ponudi možete pronaći i analogna i IP video interfonska rešenja, EU proizvođača, sa integrisanim nadzornim kamerama u okviru interfona ili bez kamere. Ono što ističe našu ponudu u odnosu na konkurentske jesu produženi garantni rokovi na opremu, kao i garancija na sve izvedene radove

Sa interfonskim rešenjima iz naše ponude bićete u prilici da na jedinstven način osigurate bezbednost vašeg stambenog prostora, bilo da se radi o kući ili stambenoj zgradi. Dodatno, korisnicima koji su u potrazi za naprednim interfon solucijama za poslovne zgrade i integracije sa drugim sistemima stojimo na raspolaganju za konsultacije u vezi sa pravilnim planiranjem i projektovanjem specifično dizajniranog tehničkog rešenja. 

Direktan upit za adekvatnim interfonskim rešenjem možete nam uputiti putem kontakt formulara.