OPTEX SOLUCIJA ZA INTELIGENTNU VIDEO VERIFIKACIJU ALARMNIH DOGAĐAJA

optex-bridge-vizuelna-video-verifikacija-300x300-1

Sadržaj članka

OPTEX  je dizajnirao svoje rešenje inteligentnog vizuelnog monitoringa koje pruža laku integraciju između video uređaja i alarmnih sistema, omogućujući operaterima u Alarm Monitoring Centrima da izvrše vizuelnu verifikaciju na svojim alarmnim radnim stanicama. Na ovaj način operateri dobijaju brzu potvrdu uzroka alarmnog događaja. Rešenje inteligentnog vizuelnog monitoringa omogućuje da se senzori detekcije pokreta i panik tasteri povežu sa lokalnim IP kamerama. Kada dođe do detekcije, slike sa povezane kamere se snimaju i šalju, sa signalom alarma, u Alarm Monitoring Centar, kako bi operateri mogli biti u stanju donositi i operativno i troškovno efikasnije odluke.

Inteligentna vizuelna verifikacija alarmnih događaja

Rešenje koristi hardverski bridge zasnovan na IP-u koji koristi cloud portal za video monitoring. Ovaj IP bridge povezuje alarmni panel sa ONVIF kompatibilnim kamerama ili NVR-ovima, što znači da se može koristiti širok spektar video nadzor proizvoda drugih proizvođača. Video strimovi se prenose na portal za video monitoring. Bridge je potrebno registrovati kod Alarm Monitoring Centra, kao i na portalu za vizuelni monitoring.

Kada se signalizira alarmni događaj, operater u Alarm Monitoring Centru automatski dobija obaveštenje o tome. Zajedno sa podacima o alarmnom signalu, portal za vizuelni monitoring prenosi i prikaz kamere uživo na zonu koja je aktivirana, zajedno sa video zapisima pre i posle alarma. Šalje se i mapa sajta sa lokacijom dodatnih kamera.

Kada se izvrši procena alarma, operater Alarm Monitoring Centra može ili poslati alarmne informacije policiji, ili u zavisnosti od dogovora sa krajnjim korisnikom, može poslati obaveštenja odgovornom licu, ili pak uputiti sopstvenu patrolu na intervenciju ukoliko je video verifikacija alarmnog događaja pozitivna. Sve ovo se radi putem aplikacije, a proces zahteva jednostavno pritiskanje dugmeta – DISPATCH ili DISREGARD – da biste zahtevali da se na alarm reaguje ili da biste ga odbili kao lažni alarmni događaj.

U nekim slučajevima, može biti dogovoreni protokol da ako korisnik ne odgovori u definisanom vremenskom roku, događaj će biti prosleđen policiji. Sve interakcije su dokumentovane u revizorskom tragu, osiguravajući da su ispunjeni problemi zakonskih i proceduralnih usklađenostii.

Sam Optex bridge je mala (82 k 100 k 36 mm) polikarbonatna kutija koja uključuje četiri ulazne zone alarma i jednu izlaznu zonu problema. Takođe podržava 10/100 Base-T Ethernet povezivanje za povezivanje sa sistemom video nadzora. Most ima utor za Micro SDHC memorijsku karticu. Optex je razvio i kapacitativniji model uređaja sa 12 kanala umesto standardnih 4, za veće objekte i lokacije koje su pod sistemom alarm monitoringa i imaju veće potrebe za video verifikacijom alarmnih događaja.

Integratori mogu dizajnirati sistem vizuelne verifikacije koristeći Bridge za povezivanje kamera sa senzorima pokreta. Raspoređivanje može biti za jednu ili više lokacija, a zaštita se može proširiti i na unutrašnje i na spoljašnje prostore. Most se lako povezuje sa bilo kojim alarmnim panelom i sa IP mrežom. Automatski detektuje kamere ili NVR-ove na mreži, omogućujući senzorima ili panik tasterima na lokaciji da budu povezani sa njima.

Portal za vizuelni monitoring pruža platformu sa koje integratori mogu da konfigurišu i upravljaju povezanim uređajima. Interaktivne funkcije omogućuju prilagođavanje prikaza mape kako bi se osiguralo da se prikažu lokacije kamera, senzora i sve relevantne informacije poput video strimova koji korespondiraju određenim zonama u kojima se alarm javio.

Svim instaliranim kamerama, senzorima i Optex bridge uređajima se može upravljati daljinski, a dostupna je i
statistika „health monitoring“ u realnom vremenu kako bi se osiguralo da uređaji rade kako se očekuje.

Projektna podrška Upstream ICT Alliance

Upstream ICT Alliance distributer je Optex Visual Verification rešenja koja pomažu kupcima ali i Alarm Monitoring Centrima u regiji da kreiraju troškovno-efikasna rešenja za vizuelne verifikacije alarmnih događaja. Man-Guarding migracija na Tech-Guarding nikada nije bila lakša, ni efikasnija. Kontaktirajte nas kako biste saznali više o Optex Bridge solucijama.

Nagrađivani Optex Bridge dizajn

Bridge za vizuelnu verifikaciju sa 12 kanala je hardverska komponenta – IP gateway – solucija OPTEX inteligentnog vizuelnog monitoringa, koja obezbeđuje rešenje za vizuelnu verifikaciju za Alarm Monitoring Centre, hostovano u cloud-u. OPTEX Bridge je nagrađivani IP gateway koji povezuje ONVIF kamere sa nadgledanim alarmnim sistemima (alarmni panel, panik dugme ili drugi alarmni sistemi) i šalje video strimove na portal za vizuelni monitoring koji pokreće CHeKT.

OPTEX Bridge karakteristike:

  • Podržava 12 ONVIF i RTSP kompatibilnih kamera i NVR/DVR
  • Poseduje 4 relejna izlaza
  • Integrisan health monitoring signaliziraće svaki problem tehničke prirode
  • Poseduje izlaz na linijskom nivou za mogućnost udaljenog razgovora – audio talk-down
  • Opremljen je SSL enkripcijom za bezbednu cloud komunikaciju 
  • Može se programirati putem mobilne aplikacije

OPTEX Bridge – Inteligentna Vizuelna Video Verifikacija – Datasheet
OPTEX Bridge – Inteligentna Vizuelna Video Verifikacija – Brošura

Gde kupiti?

Upstream ICT Alliance distribuira Optex Visual Verification rešenja koja pomažu Alarm Monitoring Centrima u regiji da kreiraju troškovno-efikasna rešenja za vizuelne verifikacije alarmnih događaja. Man-Guarding migracija na Tech-Guarding nikada nije bila lakša, ni efikasnija. Kontaktirajte nas kako biste saznali više o Optex Bridge solucijama.

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.