AI I VIDEO ANALITIKA ZA UNAPREĐENJE POSLOVANJA

71799734_l-1024x683-1-760x530

Sadržaj članka

Kontrola troškova, unapređenje operativne efikasnosti i uvećanje profita malih i srednjih kompanija od sada imaju novi zajednički imenilac – AI i napredna video analitika.

Adresiranje poslovnih aktivnosti u firmi nikad nije bilo lakše, a ni povoljnije. Savremene tehnološke AI platforme današnjice omogućuju menadžmentu firme da unaprede postojeće video nadzor sisteme i da ih koriste ne samo za bezbednost, već i za važnije stvari poput monitoringa poslovnih procesa i prodajnih operacija.

Zahvaljujući primenjenim standardima u IP video nadzor industriji, kao i otvorenim platformama i interoperabilnim sistemima, danas zaista lako i povoljno možete unaprediti postojeći video nadzor sistem i koristiti prednosti koje donose AI i video analitika.

Dostupna video menadžment softver rešenja današnjice omogućuju dodavanje AI funkcionalnosti na već postojećim instaliranim video nadzor kamerama.

Za vlasnike malih i srednjih preduzeća ovo znači da se ne mora zanavljati kompletan sistem, već jednostavnom i troškovno-efikasnom softverskom nadogradnjom video nadzor sistem se može koristiti i u poslovne svrhe.

korišćenje video analitike

Podelićemo sa vama 10 načina korišćenja video analitike i AI u poslovnom okruženju, sa ciljem efikasnijeg kontrolinga, smanjenja operativnih troškova i povećanja prodaje:

1. AI solucija za popunjenost trgovačkih rafova

Ova AI analitička solucija u mogućnosti je da analizira popunjenost trgovačkih rafova u maloprodajnom ili veleprodajnom objektu, kao i da o nestanku određene vrste robe sa rafova obaveštava lokalnog menadžera objekta.
Na ovaj način izbegava se situacija da satima, ili ponekad i danima tražene robe nema na rafovima, što dalje pozitivno utiče na neometan tok prodaje i realizaciju planiranog obima prometa/profita.

2. AI monitoring kretanja zaposlenih

U nekim slučajevima, kretanje i preterano zadržavanje zaposlenih van perimetra koji korespondira sa njihovim radnim zadacima, predstavlja ličnu neodgovornost prema datom radnom mestu, a još češće predstavlja i ometanje drugih zaposlenih u obavljanju njihovih radnih zadataka. Uz pomoć adekvatne AI solucije, menadžment može samo jednim klikom, za svega par minuta utvrditi kretanje određenog zaposlenog u okviru kompanijskog prostora, čime se efikasno mogu vršiti prevencije neželjenih radnji i sprečiti se troškovi izazvani ovakvim ponašanjem.

3. AI solucija za otpremanje pošiljki i paketa

Mnoga poslovna okruženja susreću se sa problemom reklamacija u vezi sa prethodno otpremljenom vrstom i/ili količinom robe. Sada postoji jednostavna solucija i za ovaj problem. Brza i sa AI algoritmima potpomognuta pametna pretraga, učiniće istragu određenog incidentnog događaja veoma lakom i efikasnom. Pretraga video arhive se može vršiti po broju otpremnice, ili po određenim fazama tokom samog procesa pripeme robe za isporuku.
Dokazni materijal, uz pomoć naprednih mogućnosti pretrage dobija se za svega par minuta, što znači da se ostali poslovni procesi u kompaniji mogu odvijati bez ometanja i bez višečasovnih prekida. Vreme je novac, a AI solucije su dizajnirane da štede ovaj resurs.

4. AI nadzor proizvodnog procesa

Sve češće se oslanjamo na tehnološka rešenja prilikom kontrole proizvodnog procesa. Posebno u situacijama, kada se na primer radi o serijskoj proizvodnji na proizvodnoj traci. AI potpomognuta video nadzor rešenja današnjice u mogućnosti su da sa izuzetnom preciznošću kompariraju proizvod u različitim proizvodnim fazama, kao i da šalju notifikacije i alarme u slučajevima odstupanja od standardom propisanih proizvodnih normativa.

5. Video analitika za prepoznavanje lica

Napredni video analitički algoritmi za prepoznavanje lica, naravno uz svo uvažavanje zaštite privatnosti pojedinca, koriste se u poslovnim okruženjima za autorizaciju pristupa određenim oblastima unutar kompanije.
Ne samo da se na ovaj način unapređuje sistem kontrole prisutnosti, već se i efikasno vrši prevencija neautorizovanih ulazaka u određene prostore, koji bi inače mogli biti izmanipulisani korišćenjem neke od konvencionalnih tehnologija npr. pristupnim karticama za kontrolu pristupa koje mogu biti zamenjene, ukradene, i sl.

6. Parking menadžment video analitika

Video analitika za parking menadžment primenu posebno je relevantna ukoliko poslovno okruženje zarađuje od parking aktivnosti, ili je parking prostor deo većih poslovnih operacija kao što je to slučaj sa transportno-logističkim, špediterskim centrima. AI LPR (license plate recognition) solucije posebno optimizovane za ovu vrstu primene, mogu u mnogome pomoći poslovnom okruženju u kojem su implementirane. Kreiranje crnih/belih listi za autorizaciju pristupa vozilima i automatizacija operacija ulazno/izlaznih rampi su osnovne prednosti korišćenja ovakvog sistema. Ali AI solucije u ovom domenu mogu pružiti i više – npr. na samo dva klika video nadzor sistem može mapirati kretanje određenog vozila u okviru kompanijskog prostora, kao i locirati gde se to vozilo u tom momentu nalazi, što je od izuzetnog značaja prilikom određenih incidentno-istražnih radnji.

7. Foot-fall video analitika

Retail video analitika koja omogućuje maloprodajnim i veleprodajnim okruženjima da bolje planiraju izloženost robnih marki, u odnosu na kretanje posetilaca-kupaca. Ovi napredni video analitički algoritmi predstavljaju izuzetno koristan alat menadžmentu obzirom da pomažu ne samo optimizaciju prodajno-izložbenog prostora, već unapređuju kompletno korišćenje objekta optimizujući ga u skladu sa ponašanjem potrošača sa jedne, i maksimizacije profitnog potencijala sa druge strane.

8. Video analitika brojanja posetilaca

Još jedna u nizu retail video analitičkih solucija – People Counter – ili analitika brojanja posetilaca, u mnogome pomaže poslovnim okruženjima da optimizuju i pravilno alociraju raspoložive resurse. Video analitika brojanja posetilaca može funkcionisati na bazi jednog ili na bazi više desetina, ili više stotina objekata.
Na ovaj način, menadžment kompanije može efikasnije upravljati konverzionom stopom na nivou kompletne mreže maloprodajnih / veleprodajnih objekata, ali istovremeno i reagovati u realnom vremenu u smislu pravilne alokacije resursa, ukoliko se npr. zbog značajno povećanog broja posetilaca u određenim objekitma pojavi potreba za angažmanom više osoblja kako bi se pravovremeno opslužila povećana tražnja.

9. Video analitika za upravljanje redovima

Poslovni analitički alat namenjen veleprodajnom okruženju – Video analitika za upravljanje redovima zapravo daje mogućnost efikasnijeg situacionog pregleda u svakom od objekata. Ukoliko nastane prevelika gužva na otvorenim POS terminalima, sistem će dati notifikaciju menadžeru objekta da otvori dodatne POS terminale, radi efikasnijeg opsluživanja uvećane potražnje. Sa druge strane, ova solucija pomaže kompanijama da izbegnu negativno korisničko iskustvo kupaca, koji će zbog predugog čekanja vrlo verovatno izgubiti živce i svoj novac potrošiti u drugoj, konkurentskoj trgovini.

10. AI rešenje za efikasnost operatera

Firma je efikasna koliko su joj zaposleni efikasni. AI rešenje za uvećanje efikasnosti operatera u monitoring centru zasnovano je na funkcionalnosti koja donosi proaktivnost video nadzor sistemima. Sva neuobičajena dešavanja u okviru kompanijskog prostora će uz pomoć AI (artificial intelligence) biti sistemski prepoznata a o tome će video nadzor sistem potpomognut AI algoritmima obaveštavati operatera. Na ovaj način vreme operatera se oslobađa u znatnoj meri, tako da svojim angažovanjem mogu doprineti i na drugim mestima na kojim su potrebni, umesto da provode sate i sate, a ponekad i dane, kako bi istražili samo jedan novonastali incident.

Podrška u planiranju i realizaciji projekata

Upstream ICT Alliance stoji vam na raspolaganju, zajedno sa svojom mrežom autorizovanih sistem integratora, za pravilno planiranje, projektovanje i realizaciju projekata u domenu AI i naprednih video analitičkih solucija.
Tokom trećeg kvartala 2019-te godine, dakle do 30-og septembra, na raspolaganju su vam dodatne pogodnosti u smislu besplatnih konsultacija i besplatne pilot demonstracije nekog od gore navedenih AI ili analitičkih rešenja.
Kontaktirajte nas i slobodno opišite vaš zahtev, jednostavnim popunjavanjem i slanjem kontakt formulara i unapredite vaše poslovanje već danas, primenom AI solucija i video analitike.

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.