Najnoviji trendovi bezbednosne tehnologije

Video Nadzor Trendovi Bezbednosne Tehnologije 2024

Sadržaj članka

Koji faktori utiču na bezbednosne tehnologije za 2024. godinu?

Kada je reč o prepoznavanju novih trendova u bezbednosnoj tehnologiji, određeni faktori će uvek usmeravati ono što je popularno. Najčešće, trendovi tehnologije bezbednosti razvijaju se paralelno sa najnovijim sistemskim ranjivostima i evoluirajućim operativnim rizicima. Niko ne želi da postane žrtva sve učestalijeg hakovanja ili da ne uspe da zaustavi krađu zbog zastarele / neadekvatne bezbednosne tehnologije.
Tehnološki trendovi bezbednosti u 2024. takođe odražavaju nove načine na koje korporativna okruženja i organizacije obavljaju svoj posao. Ekonomski i socijalni trendovi često menjaju očekivanja ljudi o tome kako, kada i sa koje lokacije obavljaju svoje radne zadatke, što opet dodatno generiše eksponencijalni napredak u razvoju security & safety tehnoloških rešenja.

Pet ključnih faktora koji utiču na nove trendove bezbednosne tehnologije za 2024. godinu:

  • Povećana adopcija cloud-based bezbednosnih tehnologija
  • Rast primene adaptivne AI tehnologije, video analitike i mašinskog učenja
  • Unapređenja u efikasnosti postignuta integracijom security & safety sistemskih rešenja
  • Usaglašavanje onsite i hibridnog i rada sa udaljene lokacije tehnološkim skalabilnim rešenjima
  • Nastavak prelaska na tehnologije informacione bezbednosti sa pristupom mreži bez poverenja

Cloud video nadzor sistemska rešenja

Nativne, cloud video nadzor tehnologije nastavljaju da korenito menjaju način na koji firme i organizacije čuvaju i dele informacije. Kao jedan od vodećih trendova bezbednosti u 2024, cloud computing olakšava upravljanje sa više lokacija, integracije korespodentnih solucija tehnologije bezbednosti i omogućuje potpuno remote bezbednosne operacije administriranja i upravljanja sistemima.
Kao rezultat toga, firme, organizacije i timovi za bezbednost mogu skalabilnije i efikasnije pristupiti, upravljati, kontrolisati i modifikovati u realnom vremenu i u hodu sve svoje specifične security & safety operacije, sa bilo koje lokacije i sa bilo kog uređaja koji ima odgovarajuće administratorske kredencijale.

Operateri bezbednosti više nisu ograničeni na praćenje događaja u svojim objektima samo sa svojih radnih mesta. Timovi mogu obavljati svoje svakodnevne dužnosti i nadgledati aktivnosti na licu mesta na daljinu preko video kamera, kao što su IP dome i PTZ kamere, i u pokretu putem web-pretraživača ili aplikacija vendora za mobilne uređaje.

Cloud video nadzor sistemske solucije poboljšavaju bezbednost upravljanja i korišćenja, a ove prednosti se dalje prenose i na održavanje i na uptime, dostupnost sistema, što je identifikovano kao jedan od novih trendova tehnologije bezbednosti u 2024.

Adaptabilna, AdaptAI video analitika i mašinsko učenje

Video analitika, sposobnosti veštačke inteligencije i mašinskog učenja su ključne u obezbeđivanju opšte bezbednosti poslovnih operacija i podataka klijenata. Naredni talas tehnoloških prodora poput adaptabilne AI tehnologije za naprednu video analizu i obaveštavanje mogu detektovati anomalije i u mrežnom saobraćaju i podacima i nadgledati ponašanje korisnika za bilo kakvu sumnjivu aktivnost, kako na nivou cyber tako i na nivou fizičke bezbednosti.

Industrija je već videla ogromne skokove u tačnosti i pouzdanosti video kamera opremljenih AI analitikom. Ova inteligentna tehnologija čini praćenje i monitoring uživo video zapisa zastarelim i neefikasnim. Video nadzor sistemi enterprise klase sa inkorporiranom adaptabilnom AI video analitikom mogu tačno detektovati i identifikovati ljude, klasifikovati vozila i objekte, kao i odrediti njihove lokacije, prepoznati neuobičajena ponašanja i aktivnosti u sceni i omogućiti brže forenzičke pretrage. Najnovija AdaptAI tehnologija pokazuje da je sada moguće detektovati i prisustvo oružja. Sa stanovišta poslovnih operacija, AI može pružiti ključne uvide koji mogu pomoći u povećanju prihoda i smanjenju neefikasnosti korišćenjem alata poput toplotne mape (heat maps), brojanje ljudi/vozila i napredna SmartSearch pretraživanja kroz zapise neuobičajenih aktivnosti.

Mašinsko učenje (DeepLearning) nastavlja da bude važna komponenta novih trendova tehnologije informacione bezbednosti za 2024. godinu i može se naći u mnogim trenutnim sistemima za prepoznavanje registarskih tablica i rešenjima za upravljanje video sadržajem. Kontinuiranim nadgledanjem mreže i konfiguracija sistema za sumnjive aktivnosti i pružanjem automatizovanog odgovora na detektovane pretnje, timovi za bezbednost mogu biti informisani u realnom vremenu o potencijalnim incidentima.

Integracija Security & Safety sistemskih solucija

Poslednjih godina, kompanije su počele da integrišu različite sigurnosne sisteme sa novim trendovima kontrole pristupa kako bi poboljšale sigurnost i bezbednost na svojim prostorima. Očigledno ujedinjavanje koje većina preduzeća poznaje je integracija video nadzora sa kontrolom pristupa kako bi se sinhronizovali snimci sa aktivnostima pristupa na tačkama pristupa, tako da operateri mogu verifikovati događaje.

Međutim, postoje i druge integracije koje mogu dodatno poboljšati operacije bezbednosti. Moćne veze kroz ekosistem security & safety tehnologija, kao što je integracija radio komunikacije sa video bezbednošću i kontrolom pristupa, mogu rezultirati efikasnijim operacijama, većom produktivnošću i bržim vremenima odgovora na razvijajuće pretnje i incidente. Uklanjanjem ovih silos tipa sistemskih arhitektura i njihovim spajanjem na jednu intuitivnu i lako upravljivu korisničku platformu, timovi za bezbednost mogu pojednostaviti upravljanje i automatizovati incident menadžment procedure.

Na primer, umesto instaliranja čitača pristupa, nadzorne kamere i uređaja za interfonsku komunikaciju na ulaznim vratima, sada postoje all-in-one sistemi video interfonske komunikacije koji kombinuju sve ove funkcije u jedan uređaj. Zato je ključno pronaći rešenja za bezbednost koja su izgrađena na otvorenoj platformi da bi omogućila takvu integraciju preko različitih sigurnosnih platformi. Bezbednosne tehnologije i sistemska rešenja zasnovana na otvorenoj platformi se besprekorno integrišu sa vašim postojećim sistemima, što znači da kompanije i organizacije ne moraju da prolaze kroz bolan “rip & replace” proces nabavke, već to mogu uraditi na skalabilan i troškovno-efikasan način, čime štede vreme i novac.

Privatnost i zaštita podataka

Kako tehnologija bezbednosti nastavlja da se razvija i njene primene se množe, privatnost i usklađenost dobijaju na većem značaju i biće ključni dodatak trendovima cyber bezbednosti i informacione bezbednosti i tokom 2024-te, a posebno kada je reč o videu. Kao što se vidi sa zabranama kineskih sigurnosnih kamera i opreme od strane američke vlade zbog nacionalnih bezbednosnih zabrinutosti, organizacije daju prioritet nabavci rešenja za video nadzor koja ispunjavaju zahteve NDAA i GDPR usklađenosti i privatnosti.

Nikada nije bilo važnije biti svestan pravnih i etičkih posledica bezbednosti. Od postavljanja kamere do upravljanja podacima i prepoznavanja lica, propisi širom sveta postaju strožiji. Kompanije i organizacije bi trebalo da to uzmu u obzir prilikom nabavke novog rešenja za bezbednost ili nadogradnje svog postojećeg sistema.

Srećom, postoje globalni vendori video nadzor sistemskih rešenja koji su u skladu sa globalnim vladinim propisima, kao što su usklađenost sa NDAA i GDPR, i koji nude sisteme bezbednosti izgrađene na cyber-security platformi koja je pouzdana i sertifikovana, na primer, sa SOC2 Tip II sertifikatom. Sa takvom tehnologijom, lakše je za kompanije i organizacije da osiguraju da su individualna prava zaštićena dok i dalje štite i čuvaju svoje ljude, imovinu i poslovanje.

Analitika ponašanja korisnika

Analitika ponašanja korisnika i entiteta (UEBA – User and entity behavior analytics) je trend koji dobija značajnu pažnju u industriji bezbednosti, s obzirom na njenu sposobnost da detektuje čak i najsofisticiranije pretnje. Koristeći algoritme mašinskog učenja, UEBA može detektovati bilo kakvo neobično ponašanje od strane korisnika, aplikacija i računarskih mreža i upozoriti timove na potencijalne opasnosti u realnom vremenu. Razumevanjem kako korisnici interaktuju sa sistemima, kompanije i organizacije mogu brzo identifikovati i rešiti bilo kakve pretnje u mnogim slučajevima čak i pre nego što prouzrokuju bilo kakvu štetu.

Industrija bezbednosti doživljava porast potražnje za veštačkom inteligencijom (AI) u kamerama i sveobuhvatnim tehničkim security & safety sistemima. Najnovija AI tehnologija bezbednosti za različite tipove kamera može tačno prepoznati abnormalno ponašanje i razlikovati ljude, vozila i objekte, generišući podatke o lokaciji i kretanju, kao i slanje automatskih upozorenja kako bi timovi bili bolje informisani.

AI tehnologije bezbednosti se takođe koriste u pametnim senzorima kako bi vlasnicima nekretnina pomogli da identifikuju incidente sa elektronskim cigaretama u školama, razbijeno staklo i pucnjavu, pri čemu analitika zvuka pomaže u određivanju gde se incident dogodio.

Prava korist ovog trenda industrije bezbednosti za 2024. dolazi iz integracije AI uređaja poput nadzornih kamera i IoT senzora sa sistemima za centralizovano upravljanje celom zgradom ili kompanijom, u okviru singularne korisničke VMS platforme za upravljanje video sadržajem.

Mobile-First centrični pristup

Na kraju, ali ne i najmanje važno, mobile-first pristup bezbednosnim tehnologijama predviđa se kao jedan od ključnih security & safety trendova za 2024. godinu i biće u prvom planu za kompanije i organizacije koje žele da osiguraju svoje prostorije. U svetu u kojem dominira mobilna tehnologija, potražnja za end-to-end enkriptovanim i bezbednim security aplikacijama koje omogućavaju udaljeni monitoring i alarmna obaveštenja više nije izuzetak, već strogo pravilo.
Kompanije sa više lokacija ili sigurnosni timovi u pokretu najviše će imati koristi od mogućnosti remote monitoring funkcionalnosti, jer operateri i timovi mogu simultano pristupiti uživo i snimljenom video materijalu sa više lokacija i sa više različitih uređaja i tako drastično unaprediti radno-operativnu efikasnost.

Većina mobilnih sistema, kao što su mobilni kredencijali, administrira se u cloud-u, dajući operaterima veću fleksibilnost u upravljanju svojom bezbednošću i poslovanjem. Pored toga, ljudi smatraju mobilne sisteme lakim, jednostavnim i intuitivnim za korišćenje. Mobilni pristup bezbednosti sa end-to-end security enkripcijom predstavlja zgodno, brzo i pouzdano korisničko rešenje. Kako mobilno usvajanje nastavlja da raste, budući trendovi u bezbednosnoj tehnologiji uključivaće još više tržišne penetracije za mobilne sisteme, čineći ih još sigurnijim i interoperabilnijim sa drugim sistemima obezbeđenja.

Budućnost trendova bezbednosne tehnologije

Organizacije moraju imati proaktivan pristup u zaštiti svojih podataka od sve šireg spektra cyber i fizičkih pretnji. Razumevanje novih trendova bezbednosti, cyber bezbednosti i tehnologije informacione bezbednosti za 2024. je važan korak koji svaka organizacija može i treba preduzeti u zaštiti svojih sredstava, imovine i poslovanja.

Kompanije i organizacije moraju biti stalno svesne o evoluirajućim rizicima povezanim sa fizičkim i cyber bezbednosnim pretnjama. Mitigacija tog rizika počinje sa sveobuhvatnim planom konvergencije bezbednosti za stvaranje efikasne odbrane protiv niza potencijalnih bezbednosnih pretnji. Korišćenje najnovijih trendova tehnologije bezbednosti može pomoći organizacijama da usvoje proaktivniji pristup.

Budući trendovi tehnologije bezbednosti za 2024. ukazuju na više kolaborativne, integrisane i holističke sisteme, pružajući timovima za bezbednost više podataka nego ikad. Zato je ulaganje u tehnologiju pokretanu adaptabilnom AI video analitikom važan trend koji treba pratiti – sa implementiranom work-flow automatizacijom, integracijama i tehnologijama zasnovanim na cloud-u koje pomažu kompanijama da razumeju obrasce ponašanja, donose informisane odluke i brzo reaguju na incidente.

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.