AVIGILON END-TO-END TEHNOLOŠKA REŠENJA

avigilon_thumb

Sadržaj članka

Avigilon kreirao proizvodni portfolio koji u potpunosti odgovara na potražnju za AI i video analitikom u rastućem interkonektovanom svetu

 

Ne tako davno, bar ne po kriterijumima višedecenijskog tehnološkog razvitka, još tokom prošle dekade globalna video nadzor industrija imala je sve – super sliku VGA i SVGA rezolucije, nikakvih problema sa striming menadžmentom, i izuzetno zadovoljstvo korisnika koji ne znaju za bolje, posebno u domenu neefikasnih video nadzor pretraga.

Limitirani tadašnjom tehnologijom, korisnici u tom periodu su podrazumevali pod normalnim višesatni, ponekad i višednevni manualni scrubbing video arhive, ne bi li došli do određenih par minuta video nadzor materijala za kojim su bili u potrazi, bilo zbog istraživanja određenog incidenta, bilo zbog specifične kontrolne funkcije koju su hteli da primene u svom npr. poslovnom okruženju.

Na sreću po korisnike, kao što je to slučaj i u ostalim granama industrije, kontinuirani ciklusi tehnološke (r)evolucije doveli su do značajnih poboljšanja, kako u smislu dostupnosti nove korisne tehnologije, tako i u smislu unapređenja samog načina korišćenja iste.

End-to-end tehnološka rešenja kanadskog proizvođača AVIGILON predstavljaju izuzetan primer kako kompanija koja koristi unapređenje korisničkog iskustva kao svoj poslovni R&D orjentir, može momentalno da kreira novu globalnu tražnju, zasnovanu na ponudi koje nema u konkurentskim taborima.

 

Korenite Inovacije

Kao proizvođač koji je ponikao 2004-te godine, Avigilon je uvideo više nego očiglednu prazninu na globalnom tržištu video nadzora – Ne postojanje responsivne, intuitivne i otvorene video menadžment softver platforme, koja će imati mogućnost efikasnog strimovanja više stotina megapiksela u sistemu. Globalno tržište tada je još uvek bilo u VGA/SVGA eri, gde niti jedan od proizvođača nije razmišljao, a kamoli delovao na polju rešavanja problema ove vrste. Avigilon je ovaj tržišni momenat konstruktivno pretvorio u svoju prednost razvivši od nule video menadžment softver platformu koja je omogućila video nadzor industriji da pređe na kompletno novi nivo igre.

Za razvoj VMS platforme, saradnja je napravljena sa gaming ekspertima, koji se do tog momenta nikada ranije nisu susretali sa video nadzor menadžment softverima, a rezultat ove saradnje bilo je nešto kompletno novo za pojmove video nadzor industrije – inovativni Avigilon Control Center – video menadžment softver koji je korisnicima omogućio do tad neviđenu jednostavnost, intuitivnost i brzinu prilikom korišćenja velikog broja kamera u sistemu.

Čak i danas, 14 godina kasnije, proizvođači-konkurenti još uvek se bore sa striming menadžment problemima koji predstavljaju goruće pitanje na klijentskim mašinama dok iste padaju pod pritiskom FullHD, 4K, 5K, 6K, 7K,.. rezolucije i većeg broja kamera povezanih na sistem. Zahvaljujući striming menadžment tehnologiji koja je razvijena i patentirana isključivo za potrebe Avigilon VMS-a, Avigilon je prepoznat kao brend koji efikasno, pouzdano i brže nego iko drugi na tržištu može upravljati više stotinama megapiksela u sistemu, kreirajući time vredno, jedinstveno i neponovljivo korisničko iskustvo.

 

High Definition Streaming Management (HDSM) Tehnologija

HDSM patentiranom tehnologijom adresiran je problem rasipništva raspoloživim bandwitdth-om, a shodno tome i problem nemogućnosti prikaza i upravljanja većim rezolucijama i većim brojem kamera u sistemu. Scenario dobro poznat svim korisnicima srednjih i velikih video nadzor sistema, bilo da se radi o video nadzoru kompanija, industrijskih objekata, gradova, ili saobraćajnica: Ekstenzivno čekanje na sistem da odreaguje i da prikaže željeni live strim ili arhivni snimak. Spor, granulast i zamućen video, dok se sistem bori da isporuči traženu rezoluciju i traženi FPS. Ovo su više nego očigledni simptomi da video menadžment softver (VMS) koji je u upotrebi nije u stanju da izdrži zahteve rastuće megapiksel video nadzor arhitekture.

I dok su ostali VMS sistemi zavisni da kodek modifikacijama video kompresije, multi-kastingom ili multi-strimingom upravljaju mrežnim resursima – Avigilon Control Center (ACC) video menadžment softver koristi HDSM, namenski razvijenu bandwidth menadžment tehnologiju koja drastično u odnosu na tradicionalne tehnologije redukuje ukupno mrežno opterećenje.

HDSM tehnologija skladišti video informacije na serveru u malim paketima podataka. Simultano, HDSM razdvaja video u višestruke upotrebne segmente – niže rezolucije i manje veličine za situacioni pregled posmatrane scene, kao i mnogo veće strimove maksimalne rezolucije, za maksimalne detalje u posmatranoj sceni. HDSM nakon toga pametno upravlja ovim strimovima, a sve to na osnovu onoga što operater-korisnik sistema u datom momentu gleda. Na primer, ukoliko se više kamera istovremeno prikazuje u ACC video menadžment klijent softveru, sistem šalje video niže rezolucije i manje veličine od servera do klijenta. Međutim, kada operater odabere neku od prikazanih kamera i recimo digitalno zumira da bi iz scene pretražio neki konkretan detalj, sistem automatski od servera ka klijentu prosleđuje video nadzor strim visoke rezolucije. Takođe, samo region koji je u interesnom fokusu operatera u tom datom momentu se prosleđuje u visokoj rezoluciji, a ne kompletna scena tj. vidno polje kamere. HDSM kao jedinstvena tehnologija drastično umanjuje nivo informacija koji se razmenjuje na server-klijent relaciji, a samim tim pruža se i jedinstven pristup korišćenju raspoloživih mrežnih resursa.

 

7K tehnologija

Kada posedujete brz i intuitivan VMS, kao i tehnologiju koja omogućuje efikasan striming menadžment bez obzira da li koristite 5 ili 500 megapiksela u sistemu, logičan razvoj događaja je i portfolio kamera od 5K, 6K, 7K, rezolucije, zar ne?

I dok su globalni proizvođači i video nadzor tržište još uvek bili u SVGA eri, Avigilon je 2007. godine proizveo prvu IP kameru sa 16 megapiksela rezolucije. Samo par godina kasnije, tržište je upoznalo i današnji flagship model kompanije Avigilon, IP video nadzor kamere PRO serije od 7K, odnosno 30 megapiksela rezolucije. Video nadzor kamera koja je definisala nove mogućnosti primene video nadzor tehnologije, samo je jedan segment sveukupne end-to-end tehnološke solucije koja korisnicima otkriva nove horizonte primene. Dizajnirana i proizvedena namenski za nadzor velikih površina, 7K kamera pridružila se Avigilon porodici 4K, 5K i 6K HD PRO Avigilon kamera.

Avigilon 7K HD Pro kamera prva je u globalnoj industriji single-sensor 7K rezolucije IP sigurnosna kamera. Ona isporučuje zapanjujuće detalje u slici, čak i u ekstremnim uslovima osvetljenja, a zahvaljujući svojoj jedinstvenoj rezoluciji – u stanju je da obuhvati područje, za koje bi inače bilo potrebno ~99 tradicionalnih VGA video nadzor kamera.

Sa 7K rezolucijom na primer možete vršiti nadzor nad celim stadionom, a istovremeno biti u mogućnosti da zabeležite jasne i nedvosmislene detalje nekog incidenta. 7K Avigilon kamera omogućuje vam da imate situacioni pregled nad kompletnim parkingom velike površine, a da istovremeno možete detaljno pogledati registracione tablice vozila od interesa. Ili da na primer budete u mogućnosti da u okviru aerodromskih kompleksa imate situacioni pregled svih pista, dok istovremeno možete da raspoznajete identifikacione oznake svakog aviona na pisti. Bez obzira na vaše nadzorne potrebe, Avigilon HD Pro kamere pružaju snagu i detalje koji su vam potrebni, kako biste uvek imali kvalitetan situacioni pregled celokupnog prostora koji je pod nadzorom, uz izuzetno visok nivo detalja u sceni.

U video nadzor kamernom portfoliju Avigilon poseduje jedan od najširih raspona na tržištu od 1MP do 30MP rezolucije. Avigilon video nadzor kamere se mogu koristiti bilo za projektovanje sistema za potrebe rezidencijalnih ili malih poslovnih okruženja, bilo za industrijske namene, ili za video nadzor gradova i saobraćajnica. Visoka rezolucija i striming menažment tehnologija iza svega omogućuju implementaciju svih specifičnih rešenja i zadovoljenje svih potreba korisnika.

 

End-to-end tehnološka rešenja i integracija  sa kontrolom pristupa

Definisano razvojnom strategijom osnivača, Avigilon se oduvek kretao na trajektoriji vodećeg end-to-end solution provajdera. Deceniju nakon razvijanja osnovnih poslovnih alata, poput inovativnog VMS-a, patentirane HDSM tehnologije za ineligentno upravljanje strimovima i portfolija video nadzor kamera sa širokim megapikselnim rasponom, fokus daljeg razvoja pomeren je prvenstveno ka nativno integraciji sa sistemom kontrole pristupa, ali i sa rešenjima poput radar-detektora, IP video interfona, dekodera,…

Kontrola pristupa viđena je kao integrativni deo savremenih IP video nadzor sistema, gde se kompletnim sistemom kontrole pristupa može upravljati iz video nadzor menadžment softvera. Očigledna prednost korišćenja jednog SW korisničkog interfejsa za upravljanje i administriranje dva različita sistema nije jedina pogodnost ove integracije,

već i mogućnost generisanja događaja iz sistema kontrole pristupa u samom video nadzor menadžment softveru čini ovaj odnos posebno efikasnim sa stanovišta korisnika. Nativna integracija Avigilon kontrole pristupa i Avigilon video nadzor sistema još jedan je u nizu svetlih primera kako korisnicima olakšati posao i optimizovati resursne kapacitete.

Avigilon kontrola pristupa zasnovana je na platformi koja može jednostavno skalirati u zavisnosti od realnih potreba korisnika, pa se tako solucije za kontrolu pristupa u Avigilon izvedbi kreću u rangu od entry-level do enterprise-level sistema, obezbeđujući pritom fleksibilnost i visoke performanse. Svi Avigilon sistemi kontrole pristupa rade u browser okruženju i ne iziskuju instalaciju softvera, što ih čini jednostavnim za setovanje i puštanje u rad. Takođe, kao i video nadzor i kontrola pristupa zasnovana je na strategiji otvorenih standarda, pa je tako široko prisutna kompatibilnost sa npr. HID i sa Mercury čitačima i drugom opremom.

Osim hardver komponenata end-to-end tehnološkog rešenja, Avigilon je prvi u industriji načinio značajne, neki bi rekli čak i nedostižne, korake u domenu self-learning i artificial intelligence (AI) video analitike.

Vođeni idejom osnivača da end-to-end solucijama unapređuju mogućnosti korišćenja i primene sistema, prvenstveno je razvijena self-learning video nadzor analitika koja omogućuje automatsko identifikovanje i naprednu klasifikaciju objekata, kao i generisanje različitih analitičkih pravila u sistemu, što je dovelo do značajnog unapređenja korisničkih funkcionalnosti.

AI analitički algoritmi pojavili su se kao logičan sled nakon razvoja self-learning analitike. U domenu implementacije AI rešenja u okviru video nadzor solucija, tehnologije poput Appearance Search, Face Search, Vehicle Search, kao i AI Unusual Motion Detection tehnologija postale su dominantne tehnologije zasnovane na AI, kada su savremeni IP video nadzor sistemi u pitanju.

 

Self-Learning video analitika

Inicijalni razvojni pravac kada su u pitanju video analitički algoritmi u Avigilon izvedbi temelji se na automatizaciji procesa, naprednom identifikovanju i klasifikovanju objekata. Razvijena self-learning video nadzor analitika izvršava se na nivou kamera, gde sama video nadzor kamera, bez ikakvih prethodnih setovanja može detektovati i klasifikovati vozila i ljude. Tako se na osnovu pravila setovanih na strani video menadžment softvera, naravno u kombinaciji sa ovom naprednom klasifikacijom na strani kamere mogu generisati alarmni događaji npr. u slučajevima prelaska objekata preko virtuelne linije, zadržavanje objekata u nekom prostoru, ulazak/izlazak objekata iz specificiarnog prostora,.. i slični mogući scenariji.

Dodatnu upotrebnu vrednost Avigilon self-learning analitici donosi automatsko setovanje klasifikacije objekata, što znači da nisu potrebna nikakva posebna, manualna setovanja kamere kako bi ona počela da vrši svoju video analitičku funkcionalnost, što takođe važi i u slučaju iznenadne ili planirane promene scene u kojoj kamera vrši ovu video analizu. Bilo da zarotirate kameru u nekom drugom smeru, ili da je postavite na neko sasvim lokacijski drugačije kamerno mesto – ona će odmah po uključivanju nastaviti da vrši identifikaciju i naprednu klasifikaciju objekata, kao i da o tome izveštava korisnika, shodno definisanim pravilima u video menadžment centralnom softveru.

Avigilon self-learning video analitika identifikuje ljude, vozila i druge pokretne objekte od interesa, dok istovremeno ignoriše beznačajne predmete u sceni. Ova napredna video analitika poseduje i mogućnost automatskog prilagođavanja novim uslovima u slučaju repozicioniranja objekata u postojećoj sceni , ili u slučaju potpune promene posmatrane scene.

Performanse ovakvog sistema samostalno se poboljšavaju tokom vremena zahvaljujući upravo Teach-by-Example jedinstvenoj Avigilon video nadzor funkcionalnosti. Korisnici su uz pomoć ove tehnologije u mogućnosti da kroz povratnu informaciju sistemu utiču na to da sistem kroz učenje uvek ima najveću moguću preciznost. Istovremeno sistem nazad korisniku na brz, efikasan i intuitivan način omogućuje lako upravljanje i jednostavno, sistematizovano korišćenje podataka u svrhu unapređenja bezbednosnih i poslovno-produktivnih procesa.

 

Ključne karakteristike self-learning analitike:

  • Tehnologija klasifikacije objekata, zasnovana na šablonu ponašanja
  • Kontinuelno samoučeća video analitika, bez potrebe za manuelnim kalibrisanjem
  • Troškovno efikasna instalacija i setovanje sistema
  • Funkcionalnost Teach-by-Example, zasnovana na povratnoj informaciji operatera/korisnika
  • Analitika se izvršava direktno sa IP video nadzor kamera 1-16 MP rezolucije
  • Alarmne notifikacije po osnovu kreiranih pravila, u realnom vremenu
  • Potpuno integrisano rešenje sa Avigilon Control Center video menadžment softverom
  • Forenzička video analitika koja značajno unapređuje incident menadžment procese
  • Troškovno efikasna. Izvršava se sa kamere. Bez potrebe za dodatnim serverima i drugom opremom
  • Bez dodatnih troškova i bez posebnog licenciranja za video analitiku sa izveštavanjem

 

Način na koji AI revolucionarizuje video nadzor industriju

Uvođenje veštačke inteligencije (AI) u video nadzor solucije donelo je potpuno novi stepen autonomnosti video nadzor sistemima, pogotovo u segmentu pretraga, koje korisnicima predstavljaju krucijalni segment prilikom upotrebe video nadzor sistema. Pre uvođenja AI-podržane video nadzor tehnologije u okvire bezbednosti i video nadzora, pronalaženje odgovarajućeg video snimka koji se podudara sa određenim događajem moglo je biti realizovano samo u dužem vremenskom periodu, uz primenu raznih filtera i drugih maunelno setovanih parametara pretrage kako bi se kompletirao posao pretrage kroz sate i sate video nadzor arhive. Danas je to, uz pomoć AI podržanih video nadzor solucija moguće izvesti u svega nekoliko sekundi, ili ukoliko odemo korak napred – moguće je uz pomoć AI tehnologije setovati sistem da sve neuobičajene događaje arhivira kao poseban subset rezultata pretrage, potpuno autonomno i bez interferencije korisnika. Video analitika i pretraga korišćenjem AI podržanog analitičkog algoritma za osnovnu prednost ima efikasnost i olakšano korišćenje video nadzor sistema. AI video nadzor analitika kreirana je sa kupcem u središtu, sa ciljem unapređenja opšteg korisničkog utiska i radi efikasnijeg korišćenja sistema. Možda i ključna korist koju kupci najviše cene leži upravo u efikasnijoj alokaciji resursa i uštede istih, što AI video analitika upravo omogućuje. Sa ovom tehnologijom, krajnji korisnici po svim tržišnim vertikalama mogu identifikovati važne događaje i efikasno odreagovati na incidente u roku od svega nekoliko sekundi ili minuta.

Avigilon je sa AI analitičkim algoritmima implementiranim u okviru svojih video nadzor solucija, trasirao budući put koji će definitivno i neminovno voditi ka transformaciji kompletne globalne video nadzor industrije. Video nadzor pretraga više nije ista. Već danas se prilikom planiranja i projektovanja video nadzor sistema traži da AI bude podržana jedna od primarnih mogućnosti sistema. Optimalna alokacija resursa u organizaciji korisnika video nadzora, ali i racionalnija, efikasnija i neuporedivo brža pretraga i korišćenje sistema, opravdani su razlozi uvođenja AI u video nadzor sisteme.

 

Appearance Search – Transformacija Industrije

AI prvenac iz Avigilon kuhinje nastao je još 2016. godine. Appearance Search tehnologija je svojim pojavljivanjem i praktičnim prikazom mogućnosti koje donosi momentalno revolucionarizovala način na koji korisnici pretražuju video nadzor arhivu. Avigilon Appearance Search tehnologija sastoji se od više modula, poput Appearance Search, Face Search i Vehicle Search, koji pomažu korisnicima da pretrage zasnivaju na intuitivan način, uz pomoć samo pojave neke osobe, njenog fizičkog izgleda, lica, ili fizičkih karakteristika nekog vozila.

Appearance Search AI tehnologija je potpuno transformisala video nadzor industriju u više segmenata, ali najizraženije u načinu na koji se vrše same pretrage. Naime, ili u video nadzor arhivi, ili u uživo snimku, sada je dovoljno jednostavno mišem preći preko određene osobe ili određenog vozila, i već na jedan klik mišem javlja se opcija da vam sistem pronađe tu osobu ili vozilo od interesa kroz sve kamere u sistemu, na toj jednoj, ili čak i na više lokacija koje su pod Avigilon video nadzor sistemom. Dodatno, dok sistem pretražuje osobu ili vozilo od interesa, automatski se kreira hronološki timeline gde i kada je objekat od interesa uočen u sistemu, kao i gde je i kada poslednji put viđen.

Video nadzor pretrage nakon uvođenja AI tehnologije više nikada neće biti iste. Oni isti video nadzor korisnici iz protekle decenije sa početka teksta, što su morali danima da manuelno pretražuju video arhivu samo da bi kompletirali određenu incident menadžment proceduru, danas se samo prisećaju tih tehnološki mračnih vremena i pripovedaju mlađim kolegama o preobimnim istražnim poduhvatima koje su u to davno prošlo vreme morali da obavljaju.

AI tehnologija je i uvedena u video nadzor solucije, kako bi se korisniku omogućio jednostavniji, efikasniji i resursno opravdan posao. Od početka primene AI u video nadzor solucijama primetno je i povećanje interesovanja od strane organa za sprovođenje zakona. AI na efikasan način postaje sredstvo koje olakšava njihove poslove. Sa starijim, i/ili sa konvencionalnim sistemima, čak i ako pronađete traženi snimak na osnovu prethodno nastalog incidenta, deljenje tog videa sa lokalnim vlastima i autentifikacija originalnog, nemodifikovanog, sudski upotrebljivog snimka predstavljalo je težak zadatak koji zahteva enornmo trošenje resursa. AI adresira direktno i ove probleme, generišući enkriptovanu vezu i automatske i proaktivne sisteme za autentifikaciju i otkrivanje pokušaja manipulacije prilikom eksportovanja video nadzor materijala.

 

Unusual Motion Detection – AI Sistemska Autonomija

Nakon uspešno primenjene na globalnom tržištu AI Appearance Search tehnologije, Avigilon R&D krenuo je u dalji pohod na nedovoljno istraženu AI teritoriju, kada su AI i video nadzor primena u pitanju.

Unusual Motion Detection je AI-zasnovana tehnologija koja je otišla korak dalje i omogućila novu dimenziju autonomnosti video nadzor sistemima.

Naime, zahvaljujući AI analitičkim algoritmima, video nadzor sistemi sada sami mogu učiti paterne ponašanja u određenoj sceni, kao i donositi zaključke šta su uobičajena a šta neuobičajena ponašanja u istoj.

Unusual Motion Detection izvršava se na samim IP video nadzor kamerama, a na osnovu inicijalnog perioda učenja kamere od 10-ak dana, sistem je u mogućnosti da prepoznaje uobičajene i neuobičajene situacije u istoj sceni, na osnovu parametara brzine kretanja, pravca kretanja, ili kretanja u npr. nekom vremenskom intervalu u sceni gde do tada ranije nije bilo kretanja uopšte. Čak i ukoliko u određenom, ili nakon dužeg vremenskog perioda u sceni dođe do nekih korenitih promena u kretanju, pravcu, brzini kretanja,… sistem će to takođe naučiti, pa ono što je ranije bilo klasifikovano kao neuobičajeno, za tu konkretnu scenu može postati uobičajeno kretanje, te samim tim sistem neće generisati podatke o ovom sada uobičajenom kretanju, već će neke druge šablone ponašanja koji nisu uobičajeni za tu novu konkretnu scenu u datom vremenskom okviru, okarakterisati kao neuobičajene i pružiti mogućnosti korisniku da efikasno upravlja ovim podacima.

Unusual Motion Detection tehnologija u aktuelnoj verziji VMS-a Avigilon Control Center 6.10 u mogućnosti je da kreira poseban subset rezultata pretrage koji su sastojani od detekcije neuobičajenih kretanja u sceni. Na ovaj način operaterima je omogućena pretraga po ovom AI-omogućenom kriterijumu, čime određene potencijalno incidentne situacije mogu biti predupređene pa čak i sprečene.

UMD tehnologija čini da video nadzor sistemi dobiju novu dimenziju autonomnosti u radu, kao i da svoju tradicionalno reaktivnu ulogu zamene proaktivnom i preventivnom.

Bitno je naglasiti i da je UMD AI-podržana tehnologija relativno nova, i da još uvek nisu dostignuti njeni puni kapaciteti.

UMD nosi mnogo veći potencijal nego što je u ovom datom momentu omogućeno korišćenjem Avigilon Control Centra ACC6.10. Naime, osim što je u mogućnosti da kreira poseban subset arhive po osnovu AI UMD kriterijuma i time znatno olakša posao operatera, ova tehnologija nosi i potencijal generisanja alarmnih događaja u slučaju detektovanja neuobičajenih kretanja. U tom kontekstu video nadzor sistemi će više nego uskoro doživeti potpunu transformaciju gde će kao pasivni reaktivni alati, dobiti višedecenijsku nedostajuću proaktivnost u sprečavanju incidentnih situacija, u većini slučajeva i pre nego što će se incidenti u potpunosti realizovati. U svakom slučaju interesantna relativno skora budućnost očekuje video nadzor industriju, a AI u dobroj meri ovde igra jednu od vodećih uloga i već predstavlja neizostavni deo video nadzor sistema današnjice.

 

Otvorena arhitektura sistema

Avigilon end-to-end video nadzor solucije otvorene su arhitekture pa je tako moguće povezivanje svih ONVIF podržanih IP kamera direktno na ACC video menadžment softver. Korak dalje, kako smo i navikli od ovog kanadskog proizvođača, predstavlja posebna serija Avigilon snimača, koji dolaze sa preinstaliranim Avigilon Control Center VMS-om i omogućuju funkcionalnosti self-learning analitike na IP kamerama drugih proizvođača, koje inače same po sebi ne podržavaju ove analitičke sposobnosti! Ova posebna serija snimača omogućuje self-learning analitičku funkcionalnost čak i analognim kamerama drugih proizvođača koje mogu biti povezane na ACC putem enkodera.

Otvorena arhitektura sistema bitna je za sve uključene u proces, a posebnu važnost nosi krajnjim korisnicima, jer je na ovaj način u mnogome opravdan ulazak u investiciju gde sistem poseduje različite korisne tehnologije, ONVIF standarde i mogućnost interoperabilnosti različitih proizvoda proizvođača, u skladu sa realnim potrebama i namenom.

Nedavni praktični Proof-of-Concept pilot projekti su pokazali da interoperabilnost nije samo isključivo rezervisana za hardver komponente video nadzor rešenja, već i da video menadžment softver platforme takođe mogu biti uvezane, pa se tako na primer pomoću Milestone ONVIF Bridge-a može realizovati uspešna konekcija između Avigilon VMS-a i Milestone VMS-a, gde bi se kroz Avigilon VMS upravljalo kompletnim Avigilon video nadzor sistemom, ali i kompletnim sistemom koji je uvezan i radi pod Milestone video menadžment softver platformom.

 

Tehnologija koja olakšava život

U rastućem interkonektovanom svetu, nove tehnologije nam u mnogome pomažu da živimo kvalitetnije, rasterećenije i bezbednije. Kao što se video nadzor pre nekoliko decenija pojavio iz bezbednosnih razloga, danas je evoluirao u nešto više. Primenom komplementarnog seta tehnoloških rešenja, video nadzor solucije koriste se naravno i za bezbednost, ali sve više i sve rasprostranjenije i u poslovne svrhe, kao kontrolni alat u poslovnim i proizvodnim procesima.

Od jednostavne retail analitike, preko self-learning analitičkih modula, pa sve do AI primene u video nadzor rešenjima, tehnologija koja nam danas stoji na raspolaganju definitivno unapređuje ne samo bezbednosni aspekt naših života, već i okakšava donošenje za poslovanje strateških odluka. Avigilon video nadzor, kontrola pristupa i prateća integrativna end-to-end tehnološka rešenja omogućuju korisnicima sve prednosti koje savremena tehnologija može da ponudi.

Za detaljne informacije u vezi sa detaljnim planiranjem i projektovanjem Avigilon end-to-end rešenja kontaktirajte Avigilon predstavnika zaduženog za vašu državu-region: http://avigilon.com/sales-locator/.

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.