Genetec Direkt-Aperkat-Kroše

Genetec_Direct_Video_Nadzor_Softver

Sadržaj članka

Genetec direktnom ponudom na tenderu za Panamski Kanal pobedio, boreći se protiv sopstvenih integratora i distributera?

 

Genetec je vezao par niskih udaraca sopstvenom prodajnom kanalu distributera i partnera, a poslednji u nizu je direktno učestvovanje ovog proizvođača na tenderu za projekat video nadzora i za isporuku video menadžment softver licenci za potrebe Panamskog Kanala.

Genetec i niska cena nisu dva termina koja često idu zajedno. Međutim, kontroverznim potezom, Genetec je dobio projekat Panamski Kanal, pobedivši sve integratore/distributere koji su se nadmetali, sa direktnim ulaskom i sa najnižom ponuđenom cenom.

U daljem razmatranju dajemo prikaz ovog projekta koji je proizvođač napravio direktno i van okvira sopstvenog prodajnog kanala integratora i distributera.

 

Direktna prodaja proizvođača?

Uz primetan porast sve direktnijeg mešanja pojedinih, mahom azijskih proizvođača u segmente tržišta krajnjih korisnika, sve do ovog momenta nismo bili u prilici da vidimo zapadnog proizvođača koji to čini. Krajnje nekorektno prema integratorima i distributerima koji su razvili tržište za Genetec u ovom delu sveta.

Uprava Kanala objavila je da je Genetec dobio posao, na osnovu direktne, najjeftinije pobedničke izvođačke ponude:

Nadmetanje sa integratorima/distributerima

Kao što konačna lista ponuda Panamskog kanala pokazuje, Genetec je ovde direktno učestvovao u davanju ponude kao proizvođač i pobedio veliki broj lokalnih sistem integratora za pobedu na ovom tenderu:

 

Kako smo shvatili, gore u redovima od 1-6: prvi red je za inicijalno plaćanje 1.000 licenci, a od drugog do šestog reda su plaćanja za VMS podršku i za softver upgrade plan za svaku od narednih 5 godina.

Drugi ponuđači koji su pokušali da dobiju ovaj posao su:

  • SelecSA
  • LMR Group
  • ISCT Corp
  • Saltex Corp
  • Tactical Security Services (STS)

Genetec-ova povratna informacija

Nezavisni bezbednosni konsultanti kontaktirali su Genetec, radi pojašnjenja oko direktnog učestvovanja na tenderu krajnjeg korisnika, a Genetec im je odgovorio u kratkoj formi da je Panamski kanal prestižna pobeda i da će to biti važan i stalni klijent za lokalne integratore u Panami. Genetec nije odgovorio na pitanje o direktnoj prodaji, kao i da li i kako lokalni integratori imaju korist od toga.

Što se tiče niske cene, Genetec je naveo da je cena takva zbog činjenice da se radi o nadogradnji postojećih Omnicast licenci.

Nismo bili u mogućnosti da samostalno potvrdimo ovu tvrdnju, ali čak je i cena za godišnje održavanje i tekuću podršku licenci veoma niska. Dok je preporučena maloprodajna cena za VMS licence za preduzeća relativno visoka, često se cena snižava u znatnoj meri kako bi pobedila ključne ponude.

Panama Kanal ili Partner Kanal?  

Direktna prodaja se ponekad dešava na velikim poslovima (na primer: ona je standardna za video nadzor proizvođače u Kini, kao i za poslove Kineske vlade koje obavlja u Kini), iako je još uvek kontroverzna taktika, posebno za kompanije kao što je Genetec, koje prodaju preko svojih kontrolisanih i ograničenih kanala integratora.

Međutim, taktika direktne prodaje proizvođača prema krajnjim korisnicima, sa druge strane izaziva direktno srazmerni i rastući negativni trend u partner kanalu.

Genetec partneri nemaju potrebnu podršku proizvođača, a još manje poverenje u partner program ovog proizvođača, neophodno da razvijaju srednje i velike projekte, obzirom da ovaj proizvođač direktno učestvuje na poslovima, očigledno protiv sopstvenih partnera i integratora. To ostavlja veoma suženi manevarski prostor za Genetec integratore i distributere, koji će radije svoje poslovanje usmeriti u nekom otvorenijem pravcu, sa pouzdanom podrškom proizvođača, umesto da svoju zaradu traže u nekim skučenim, mračnim mestima…

U razgovoru sa predstavnicima više proizvođača koji su zaduženi za CEE / SEE regiju potvrđeno nam je da, isto kao što su nekada davno Mobotix partneri napustili taj partner kanal, od kako je Konica Minolta kupila Mobotix i napravila problem u kanalu – Ista je situacija u poslednje dve godine sa Genetec partner kanalom, bar u CEE i SEE regiji – Postojeći distributeri i integratori, bar oni koji su nešto vredeli, odbrambeni potez ralizovali su učlanjenjem u partner kanalie drugih proizvođača (mahom Avigilon i Axis), koji do sada, kao enterprise brendovi nisu niti jednom izneverili partnere na način na koji je to Genetec učinio.

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.