Kako AI menja način pretrage i korišćenja video nadzor sistema

AI_video_nadzor_pretraga

Sadržaj članka

Kako AI menja način pretrage i korišćenja video nadzor sistema

Obzirom na sve veću dostupnost i pristupačnost video nadzor tehnologija, kao i na rastuću svest o važnosti javne bezbednosti, sve više kamera svakodnevno se instalira širom sveta.

Iako je ova inicijativa dobra stvar, sama količina snimljenog materijala koja nadolazi, otežava operaterima da pronađu određene predmete ili ljude, i to obično u momentima kada su efikasnost i brzina imperativi.

Ovo je jedan od, ako ne i najvažnijih, izazova na koji AI (Artificial Intelligence) poseduje spreman odgovor i već preuzima vodeću, proaktivnu ulogu. Nekoliko globalnih proizvođača već ima implementirana AI rešenja u svojim video nadzor solucijama. Njihov cilj? Napraviti video pretraživanje brzim i jednostavnim, poput korišćenja Google-a.

Jedan od vodećih primera u ovom, za video nadzor industriju, veoma bitnom segmentu predstavlja AI solucija globalnog video nadzor proizvođača Avigilon – Appearance Search ili Unusual Motion Detection Search tehnologija za brze video nadzor pretrage.

Pre uvođenja ove AI podržane video nadzor tehnologije u okvire bezbednosti i video nadzora, pronalaženje odgovarajućeg video snimka koji se podudara sa određenim događajem moglo je biti realizovano samo u dužem vremenskom periodu, uz primenu filtera i drugih maunelno setovanih parametara pretrage kako bi se kompletirao posao pretrage kroz sate i sate video nadzor arhive. Danas je to, uz pomoć AI podržanih video nadzor solucija moguće izvesti u nekoliko sekundi, ili korak napred – moguće je setovati sistem da sve „neuobičajene“ događaje arhivira kao poseban subset rezultata pretrage, uz mogućnost generisanja alarmnih događaja.

 

Pametna video nadzor investicija štedi resurse poput vremena i novca

Video analitika i pretraga korišćenjem AI podržanog analitičkog algoritma za osnovnu prednost ima efikasnost i olakšano korišćenje video nadzor sistema. AI video nadzor analitika kreirana je sa kupcem u središtu, sa ciljem unapređenja opšteg korisničkog utiska i radi efikasnijeg korišćenja sistema. Možda i ključna korist koju kupci najviše cene leži upravo u efikasnijoj alokaciji resursa i uštede istih, što AI video analitika upravo omogućuje. Sa ovom tehnologijom, krajnji korisnici po svim tržišnim vertikalama mogu identifikovati važne događaje i efikasno odreagovati na incidente u roku od svega nekoliko sekundi ili minuta.

Stephen Russel, osnivač i predsednik 3VR Inc. nedavno je istakao da je ovo prava razlika između tradicionalnog korišćenja video nadzora i napredne solucije za video nadzor pretraživanje. Govoreći konkretno o koristima integrisanja svojih solucija, Russel je naveo da kupci imaju realan utisak da su u stanju da urade oko 10 puta više posla za 10 puta manje vremena.

I generalno zaista je tako, obzirom da je video analitika sa AI podržanim analitičkim algoritmom dizajnirana na takav način, da uz pomoć svojih self-learning sposobnosti, kao i korišćenjem analize šablona kretanja i ponašanja, olakša korisniku pretragu video nadzor arhive. AI video nadzor analitika arhivira snimljeni materijal na potpuno drugačiji način nego što to rade konvencionalni video nadzor sistemi. AI video analitika klasifikuje i arhivira video nadzor snimke na način koji omogućuje korisniku da lako pronađe predmet ili objekat od interesa. Čim se pojavi objekat od interesa u sceni, npr. vozilo ili osoba, AI vam daje mogućnost da jednostavno kliknete na taj objekat i da zatražite od AI da vam prikaže ovaj objekat u zadatom vremenskom intervalu na svim drugim mestima koja su pokrivena video nadzor kamerama. Ova funkcionalnost dostupna je npr. u Avigilon Appearance Search tehnologiji već implementiranoj u Avigilon Control Center video nadzor menadžment softveru.

AI je kod ovog proizvođača otišla i korak dalje, pa danas daje mogućnosti deskriptivne video nadzor pretrage korisnicima. Deskriptivna video nadzor pretraga omogućuje korisnicima da jednostavno ukucaju predmet njihovog interesa tj. pretrage poput npr. muškarac, 40-ak godina, crna jakna, naočare, brada,… AI video analitika omogućiće instant prikaz rezultata deskriptivne pretrage, opet na osnovu svog jedinstveno analitičkog algoritma koji ne samo da ima mogućnost napredne analize već ujedno obavlja i naprednu klasifikaciju i arhivu video materijala na način na koji će biti dostupan korisniku mnogo brže i mnogo efikasnije nego što su to u stanju da pruže konvencionalni video nadzor sistemi, bez podržane AI video nadzor analitike.

 

Kakvu korist imaju sistem integratori?

Za napredovanje u security branši, za sistem integratore prihvatanje najsavremenijih tehnologija je neizbežno. S vremena na vreme, određeni tehnološki trendovi nisu baš najpovoljniji za profesionalne integratore, ali kreiranje ponude napredne video pretrage nije jedan od ovih trendova. Naprotiv, korisnici i projektanti video analitiku u domenu brze pretrage sve više traže prilikom preciziranja projektnih zahteva, bilo da se radi o malom, srednjem ili velikom video nadzor sistemu.

Dodatni interes sistem integratora da savladaju relativno lake instrukcije za korišćenje ove napredne AI podržane video nadzor pretrage ogleda se u činjenici da svoje poslovanje moraju podići na nivo koji je iznad generalno konkurentskog tržišta i kreirati sebi tržišnu nišu u kojoj mogu dominirati ponudom i širokim spektrom video nadzor tehnologije. Ukoliko ste sistem integrator, ili krajnji kupac, raspitajte se za aktuelne video nadzor obuke u domenu AI-based video nadzor tehnologija.

 

Pozitivne reakcije krajnjih korisnika

Video analitika sa AI podržanim naprednim načinom video nadzor pretrage pronašla je primenu među krajnjim korisnicima po svim vertikalnim sektorima, što uključuje prvenstveno smart city koncept projekte, industrijske i saobraćajne projekte, ali i MSP sektor, kao i rezidencijalne korisnike.

Od početka primene AI-zasnovane video nadzor solucije videli smo dosta interesovanja od organa za sprovođenje zakona AI kao efikasno sredstvo koje olakšava njihove poslove. Sa starijim, i/ili sa konvencionalnim sistemima, čak i ako pronađete traženi snimak, deljenje tog videa sa lokalnim vlastima i autentifikacija originalnog, nemodifikovanog, sudski upotrebljivog snimka predstavljalo je težak zadatak koji zahteva enornmo trošenje resursa. AI adresira direktno i ove probleme, generišući enkriptovanu vezu i automatske i proaktivne sisteme za autentifikaciju i otkrivanje pokušaja manipulacije prilikom eksportovanja materijala.

 

Od video pretrage do solucije za samoučenje

Video pretraga postaje ključna za solucije video nadzora, ali prednosti ove solucije sa integrisanom veštačkom inteligencijom prevazilazi oblast unapređenja pretrage. Moć veštačke inteligencije u video nadzor primenama omogućuje softveru da razgraniči šta je važno, a šta nije. Nije dovoljno da operateri pronađu određeni objekat u videu, sistem je u stanju da izvuče slične objekte iz drugih videa. AI-based video nadzor rešenja dovoljno su inteligentna da prepoznaju ključne incidente i neuobičajene događaje samostalno, kao i da o tome automatski obaveštavaju operatera, što otvara jednu sasvim novu dimenziju autonomnosti video nadzor sistema i proaktivne uloge umesto do sada, samo pasinve.

Pored mogućnosti pretraživanja video sadržaja za tačno ono što tražimo, dodatna veoma važna funkcija je sposobnost sistema da uči tokom vremena. Ne samo da ovi sistemi razlikuju i klasifikuju objekte poput npr. automobila, ili osobe, sistemi su u mogućnosti da prepoznaju šablone i da donose odluke koji snimak je relevantan ili irelevantan na osnovu tih informacija.

 

Zaključak: Video nadzor pretraga je postala ključna!

Sigurno je da će inteligentne solucije za video pretragu postati sastavni, zapravo neizostavni segment solucija za video nadzor. Ali obzirom na broj kompanija koje ulaze na tržište sa ovim rešenjima, pitanje za sistem integratore i krajnje korisnike je: koja među njima daje najbolju vrednost za novac. Napredak u oblasti veštačke inteligencije, deep learning-a i neuronskih mreža će još više pogurati ovaj segment napred.

Neće proći puno vremena pre nego što vidimo različite AI sisteme integrisane u jednu celinu, koja će biti u mogućnosti da kreira čitav sled preventivnih i post incidentnih akcija na osnovu komplementarnog korišćenja podataka, analize šablona kretanja i ponašanja i proaktivnog sistema odlučivanja.

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.