ZA DISTRIBUTERE I VENDORE – KAKO STRATEŠKI IZBEĆI NEGATIVNE MARKETING INICIJATIVE

negativne-marketing-inicijative-video-nadzor-300x300-1

Sadržaj članka

Zašto je korišćenje GoogleAds kampanji od strane distributera pogubno za njihovo poslovanje? Kako to da štampani magazini nemaju više ni 1/10 kapaciteta da prenesu strateške poruke do ključnih kupaca, integratora i projektanata?
Obradili smo ovu temu kao podršku za vendore i distributere sistema tehničke zaštite, kako bismo ukazali na realne rizike i na negativne po poslovanje posledice, uzrokovane neprikladnim marketing inicijativama i negativnim B2B komunikacijskim strategijama.

 

Zašto je Google Ads platforma, za firme iz security sektora, bacanje novca kroz prozor?

Praksa je pokazala da kupci, projektanti i integratori u potrazi za security sistemskim rešenjima generalno preskaču oglase na Google-u i skoro uvek radije posećuju prve organske, nativne rezultate pretrage. Kupci to čine jer žele da se pre odluke o kupovini upoznaju sa širim spektrom ponude dostupne tehnologije (po mogućstvu na jednom, centralnom mestu od poverenja), kao i da saznaju prednosti ali i nedostatke sistemskih solucija kako bi načinili pravu odluku pri kupovini. Upravo ova i ovoj slične korisničke preferencije direktan su uzročnik veoma niskog i neisplativog CTR (click-trhough-rate) parametra kada su u pitanju GoogleAds oglasne kampanje u domenu sistema tehničke zaštite.

Kupci – kranji korisnici, integratori i projektanti, danas više nego ikad, prepoznaju neosporivu dodatnu vrednost u postojanju centralnog mesta za stručno informisanje i objektivnu konsultativnu podršku o različitim opcijama i mogućnostima, integracijama, interoperabilnosti, zakonskoj regulativi, prednostima i nedostatcima, kao i o rizicima i cyber ranjivostima, kada su sistemi tehničkog obezbeđenja u pitanju.

Druga negativna strana GoogleAds oglašavanja u branši tehničkih sistema i sistemskih solucija obezbeđenja (što će potvrditi mnogi distributeri koji su GoogleAds probali) jeste da nakon završetka perioda Google Ads oglašavanja, ukoliko website oglašivača nije prethodno bio optimizovan u skladu sa obimnim i dinamičnim SEO i SEM pravilima, on drastično i munjevitom brzinom pada u organskim rezultatima pretrage. Znamo za primere iz prakse gde vrhunski distributeri koji su se nalazili uvek u top 10, pa i u top 5 organskih pozicija Google rezultata pretrage, nakon neadekvatnog korišćenja GoogleAds, sada nisu ni u prvih 100 rezultata pretrage, što ih čini praktično mrtvim za nove kupce, integratore ili projektante.

Naravno, tu je i pitanje (ne)etičkog marketinga, kada su GoogleAds kampanje distributera u pitanju. Naime, Integratori koji prirodno, video nadzor opremu i softver nabavljaju od distributera, negativno gledaju na GoogleAds oglase tog distributera, jer se stiče utisak da im se na ovaj način odvlače potencijalni kupci-krajnji korisnici i poslovni promet. Praksa je pokazala da će ovi integrator-kupci radije svoj novac ostaviti kod drugog distributera, koji vodi računa o poslovnoj etici i uvažava primarne (prihodovne) interese svojih integrator-kupaca. Stavite se na njihovo mesto i zapitajte se da li želite da vas upamte po ovakvim B2B porukama?

Štampani magazini – Niski tiraž, niži nivo vidljivosti, najniži marketing efekat

Dominacija oglašavanja putem štampanih magazina završila se pre više od deset godina, od kada ove štampane marketing platforme beleže drastičan pad tiraža i prihoda, naspram rastućih investicija u digitalni marketing.
U prilog tome svedoče gašenja i zatvaranja mnogih security štampanih magazina, koji su samo deceniju ranije vedrili i oblačili marketing prostorom i bili referenca, kako za profesionalce, tako i za krajnje korisnike. Kako se to dogodilo?

Ako bismo poredili današnju vidljivost ka kupcima i tržištu, regionalna marketing platforma VideoNadzor.Net ima rastuću i nedostižnu prednost koja u proseku beleži 8-11 puta veće tiraže posećenosti i čitanosti, u odnosu na tiraž najvećeg (istovremeno i jedinog preostalog) regionalnog štampanog security magazina za regiju Balkana.
Ova dominacija ne ogleda se samo u neuporedivo većoj posećenosti i čitanosti. Jedan od osnovnih razloga odumiranja oglašavanja u štampi je što štampani magazini ne uvažavaju princip kumulativnog efekta minulog rada (tj. marketing investicija načinjenih u prošlosti). Jedan oglasni sadržaj kreiran i objavljen u današnjem izdanju štampanog magazina, već sutra postaje nevidljiv za sve postojeće, ali i za nove potencijalne partnere i kupce.

Digitalna marketing platforma koja poseduje izgrađen respektabilan odnos sa svojim čitalačkim telom pruža neograničenu bazu svih ikada kreiranih i objavljenih promotivnih i PR sadržaja. Sav marketing sadržaj uvek je dostupan i novim kupcima i partnerima koji bi se informisali pre kupovine, jednostavnom pretragom određenog brenda ili konkretne teme na samoj digitalnoj platformi.
Vodeće, stručne digitalne marketing platforme poput VideoNadzor.Net na ovaj način kreiraju investment-proof efekat za svoje partnere-oglašivače, što ih je, uz najviše brojeve posećenosti u industriji i pozicioniralo na prvo mesto kada je strategijska marketing komunikacija u pitanju.

Štampani magazini sve više zaostaju u odnosu na dinamičnu online tržišnu utakmicu

Drastičan pad investicija u štampani marketing, naspram uvećavajućih investicija u digitalni marketing nikako nije slučajna stvar. Osim što štampani magazini ne uvažavaju princip kumulativnog efekta minulog rada, oni su, po prirodi tog poslovnog modela, previše spori i bez mogućnosti odziva u realnom vremenu. Sa umanjenim prilivom sredstava od strane oglašivača, i sa tiražom koji se štampa i distribuira jednom mesečno, ili još gore, jednom u dva meseca – to jednostavno više nije dovoljno da bi se zadovoljili i opslužili interesi i upiti projektanata, integratora i krajnjih kupaca. Ovi interesi i upiti nisu pojava koja se događa jednom u 30 dana, ili jednom u 60 dana. Interesi i upiti projektanata, integoratora i kupaca dešavaju se na svakodnevnom nivou i zahtevaju proaktivnu konsultativnu podršku.

Kako strateški izbeći negativne marketing inicijative?

Kao što je i video nadzor tehnologija evoluirala sa analogne na digitalnu kako bi bolje opslužila korisničke zahteve, tako je i strategijska B2B marketing inicijativa evoluirala sa štampanog na online, kako bi efikasnije odgovorila na izazove i bila u stanju da kupcu (integrator/projektant/krajnji korisnik) prvo pruži neophodnu edukaciju, pa potom i konsultaciju, a zatim i adekvatnu partner soluciju.

Jedinstvena prednost digitalnih, industrijskih, central hab platformi ogleda se i u tome što vendorima i distributerima omogućuje da se poruka do tržišta prenese efikasnije, brže, frekventnije, u momentima kada je to njima bitno, i na posletku ekonomičnije po njihov budžet. Digitalne B2B marketing platforme, za razliku od štampanih medija, imaju konstantno otvoren komunikacioni kanal sa tržištem i kupcima, koji im omogućuje da, osim edukacije iz velike baze tehnoloških, solucijskih i promotivnih tekstova, imaju i uvek na klik dostupnu konsultaciju sa stručnim pre-sales timom, koji će primiti njihov zahtev, precizirati ga i pomoći im da pronađu adekvatnog partnera i adekvatno rešenje za njihove potrebe i planirani budžet. U tome se ogleda nedostižnost štampanih medija u odnosu na digitalne komunikacione marketing platforme.

AKO VEĆ NISTE, PROČITAJTE JOŠ I: PAMETNI INVESTIRAJU U PROCESE. MUDRI INVESTIRAJU U KOMUNIKACIJU.

Poziv na partner saradnju

Poziv na partner saradnju sa regionalno-vodećom zajednicom VideoNadzor.Net otvoren je svim zainteresovanim vendorima, distributerima i integratorima koji strategijsku B2B komunikaciju sa kupcima i tržištem shvataju kao primarni način da dugoročno uspostave dublje odnose sa kupcima i koji žele da prenose marketing poruke koje tržištu i kupcima ostavljaju trajni utisak. Pošaljite nam upit putem kontakt formulara kako bismo zakazali sastanak i započeli smislenu partner saradnju.

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.