RECESIJA SEKTORA, TRŽIŠNI IZAZOVI I KOJIM PUTEM NAPRED?

recesija-trzista-moguca-resenja_300x300

Sadržaj članka

Transformacija industrije sistema tehničke zaštite i pratećih ICT sistemskih rešenja sve više i više dobija na momentumu, dok istovremeno distributeri, a posebno instalater i integrator firme tragaju kao u mraku za profitabilno održivim poslovnim modelom. Mnogi relevantni sektorski akteri opisuju trenutno stanje kao izrazito zabrinjavajuće. Kreirali smo i obradili ovu tematiku sa aspekta ključnih sektorskih izazova, ali i mogućih rešenja koja zajedno sa strukom nastojimo implementirati radi održivosti sektora tokom jednog od najturbulentnijih perioda koji nam svima predstoji.

 

 

Da li ste spremni za predstojeću ekonomsku recesiju?

U momentu dok ekonomije EU i US, u jeku globalne virusne pandemije, donose preventivne mere i ozbiljne anti-krizne budžete za podršku privatnom sektoru, državna uprava iz zemalja regije Balkana, čini se po pravilu, daleko je od ovakvog načina razmišljanja, a još dalje od realizacije konkretnih mera za saniranje posledica sada već neizbežnog ulaska u ozbiljnu recesiju.

Sektor privatnog obezbeđenja, a posebno nabavka i prodaja sistema tehničke zaštite i integrisanih sistemskih ICT rešenja susreće se sa poslovno operativnim rizicima koji do sada uopšte nisu bili faktor za uzimanje u obzir prilikom planiranja i realizacije projekata i poslovnih poduhvata.

U nastavku teksta analiziramo aktuelne probleme u sektoru, ali i dajemo odgovore na sledeća ključna pitanja:

– Ko je ključni element za opstanak sektora prodaje sistema tehničke zaštite?
– Koji su ključni izazovi u kriznim a koji u „mirnodopskim“ vremenima za sektor?
– Zašto je poslovna etika distributera važna za njihov opstanak u B2B ligi?
– Zašto se lager više ne prodaje sam od sebe?
– Kako i kojim putem dalje?

 

Podrška instalater i integrator firmama od ključnog značaja za opstanak sektora

U sektoru ponude i tražnje za sistemima i za integrisanim sistemskim rešenjima tehničke zaštite instalaterske i sistem integrator firme predstavljaju nezaobilazni prodajni front. Oni su ključni u očuvanju, makar i krizom poljuljanih, distributerskih nivoa prodaje ka krajnjim korisnicima i kupcima. Bez obzira da li se radi o maloj instalaterskoj firmi samo sa par zaposlenih, ili se radi o sistem integrator firmi sa 20, 30, ili 50+ zaposlenih – važna je njihova nezaobilazna i uostalom preko potrebna tržišna funkcija.

Ono što je neophono za održivo funkcionisanje video nadzor i pratećeg ICT tržišta kako u „mirnodopskim“ tako i u kriznim vremenima – jeste da se integratorima i instalaterima ostavi dovoljan manevarski (čitaj: profitni) prostor kako bi svoju komunikaciju sa krajnjim korisnicima u vidu promocije, ponude i prodaje sistema mogli neometano i sve češće da obavljaju. Ukoliko nema instalatera ni integratora na prodajnom frontu, prva sledeća u nizu uzročno-posledična karika koja puca jeste VP lager i prodajni promet distributera.

Kao neko ko je u direktnom kontaktu s krajnjim korisnicima i tržištem, instalater i integrator firme nezaobilazni su i veoma važan element u B2B prodajnim procesima kada se radi o prodaji, instalaciji i održavanju sistema tehničke zaštite. Problem u vezi sa tim nastaje kada distributer kompanije pokušavaju da „preskoče“ integratore u ovoj komunikaciji sa krajnjim kupcima, ali i o tome ćemo uskoro.

 

Sa kojim se izazovima susreću instalater i integrator firme?

Po pravilu ulazak svih privrednih subjekata u recesioni period uzrokuje duže nego inače prodajne cikluse i utiče negativno na opštu finansijsku likvidnost firmi. Izazovi sa kojima se susreću instalater i integrator firme u uslovima recesije svoj pojavni oblik imaju najčešće u sledećim operativnim scenarijima:

– Generalno usporavanje tržišnih prilika, bilo da se radi o novim projektima ili o servisnim pozivima;
– Postojeći projekti koji su trebali biti u skorije vreme realizovani bivaju odloženi na neodređeno vreme;
– Otežan izlazak na teren i na lokaciju korisnika, obzirom na uvođenje restriktivnih mera kretanja;
– Otkazivanje i pomeranje već dobijenih projekata, zbog neizvesne opšte zdravstvene i ekonomske situacije;
– Otežana naplata postojećih usluga i profesionalnih servisa, obzirom na uvećanu nelikvidnost privrede;

Međutim, ono što instalaterima i integratorima u regiji zemalja Balkana dodatno otežava situaciju jesu izazovi, ili najblaže rečeno, nekorektni tržišni uslovi sa kojima se ove firme susreću i u „mirnodopskim“ uslovima poslovanja:

 

Distributer pokušaji ograničavanja tržišta instalater i integrator firmama

U vezi sa B2B i B2C tržišnim odnosima u sektoru, instalateri i integratori ne žele više da se prave da ne vide ogromnog slona u prostoriji. Ovaj očigledan problem eskalirao je u situaciji gde su instalater firme saterane po ćoškovima profitnih margina, dok deklarisani B2B distributeri istovremeno na Google-u i Facebook-u gde je najveća frekventnost krajnjih korisnika, direktno nude „sniženja“ „najbolje cene“ i „neverovatne popuste“.

Ova situacija prerasla je u ozbiljan operativni problem instalater i integrator firmama. Problem je do te mere eskalirao, da integratori i instalateri masovno preusmeravaju svoje aktivnosti i kupovinu opreme isključivo ka distributerima sa jasno izraženom poslovnom etikom, koji u praksi striktno poštuju B2B i B2C poslovne relacije.

 

 

Ima li iko da još uvek ne vidi slona u prostoriji?

Ovo je sasvim normalna reakcija i uobičajena poslovna praksa instalater i integrator firmi i kompanija ne samo u regiji već i u Evropi. Instalateri normalno žele da očuvaju svoj poslovni model i da zaštite svoje profitne marže. Da li ste čuli da najveći video nadzor distributeri kao što su ADI, NOD, ANIXTER i drugi opremu nude krajnim korisnicima po Google-u i Facebook-u? Pa nisu ludi da seku granu prodajne mreže instalater partnera na kojoj sede i od koje žive.
Dodatno, ozbiljni distributeri ne poseduju ćerke-firme niti sestre-firme koje se bave prodajom i instalacijom sistema ka krajnjim korisnicima, za razliku od pojedinih samozvanih B2B distributer kompanija u regiji Balkana.

 

Zašto B2B nije i ne može postati B2C?

Upravo iz razloga navedenog na početku ovog teksta. Ukoliko B2B distributeri prihoduju od instalater i integrator firmi i tog B2B prodajnog kanala, ne bi se smeli mešati u B2C odnose instalatera sa krajnjim korisnicima – ili razumljivije rečeno – ne bi se smeli usuditi zadirati u kupoprodajne odnose između instalatera i krajnjih kupaca i otimati ovo parče instalaterskog hleba.

Sa druge strane distributeri koji idu direktno ka krajnjim korisnicima kreirajući prodajne oglase i kampanje, prave svesnu odluku da nepoštuju svoje instalater i integrator kupce. Na svu sreću u današnje vreme instalateri i integratori bar imaju veliki izbor distributera koji posluju u skladu sa načelima B2B poslovne etike, kod kojih mogu kompletirati kupovinu i dobiti profesionalnu podršku.

 

Baza primera flagrantnog kršenja B2B relacija i profesionalne etike

Za sada nećemo objavljivati screenshot primere sa Google oglasa i FB objava ovih nazovi B2B distributera, već ćemo dati priliku ovim kompanijama koje se deklarisano bave B2B distribucijom, da koriguju nekorektne marketing aktivnosti koje čine direktnu štetu širem krugu integrator i instalater firmi širom regije Balkana. Međutim, od ovog momenta pa na dalje, baza postojećih i novih primera flagrantnog kršenja B2B relacija i profesionalne etike postaće javno dostupna, kako bi se instalateri i integratori mogli pravovremeno zaštititi i kako bi mogli lakše prepoznati tzv. B2B distributer kompanije vođene isključivo profitom koje ne vode računa o dugoročnim interesima inženjerske, instalater i integrator struke.

 

 

Kojim putem dalje i kako iz recesije u kontinuirani priliv novih poslova i projekata

Upstream ICT Alliance otvara vrata instalaterima i integrator firmama. Vodeća regionalna zajednica video nadzor i ICT profesionalaca – VideoNadzor.Net spremila je dodatni, pomoćni sistem podrške, u vidu prodajnih i marketing alata za licencirane instalater i integrator firme:

 

Besplatno oglašavanje na regionalno najposećenijem stručnom portalu VideoNadzor.Net

Sve instalater i integrator kompanije registrovane za odgovarajuću delatnost i licencirane u skladu sa aktivnom zakonskom regulativom – od danas mogu računati na besplatno oglašavanje na regionalno najposećenijem, vodećem portalu za video nadzor i korespodentne ICT tehnologije.

 

Povoljniji uslovi za učestvovanje u sinergijskim integrator prodajnim kampanjama

Sinergijske integrator ponude koje organizujemo u saradnji sa licenciranim integrator firmama, partnerima portala dobile su jedinstvenu tržišnu efikasnost i prepoznatljivost od strane kupaca. VideoNadzor.Net prodajne B2C kampanje za cilj imaju da integrator partnerima portala obezbede kontinuiran i direktan pristup novim poslovnim prilikama u domenu malih, srednjih i velikih video nadzor i ICT projekata.

 

Integrator ICT Klaster za bolju poslovnu povezanost, tehničku podršku, pravnu zaštitu i efikasniji rezultat

Upstream ICT Alliance najavljuje još jedan profesionalni servis za pružanje kontinuirane, objektivne i pravovremene podrške instalaterima i integratorima sistema tehničke zaštite i korespodentnih ICT sistemskih rešenja – Osnivanje Integrator ICT Klastera. Integrator ICT Klaster predstavljaće centralni poslovno-edukativni hub koji će struci pružati poslovnu, tehničku, pravnu, kao i neophodnu marketing-prodajnu podršku, sve u cilju pružanja adekvatne zaštite poslovnih interesa i efikasnog unapređenja poslovanja.

 

Zašto se VP lager više ne prodaje sam od sebe? Zato što mu je neophodan sistem podrške prodaji.

Regionalni portal https://videonadzor.net/ stvoren je kao rezultat višegodišnjeg nastojanja da se struci, integratorima i distributerima pruži optimizovan set profesionalnih alata za podršku prodajnim i marketing procesima.
Krajnji korisnici iz svih zemalja regije Balkana biraju VideoNadzor.Net kao preferirani izvor industrijskih vesti i profesionalne ponude sistemskih rešenja koja im je dostupna u okviru promotivnih, sinergijskih B2C integrator ponuda.

Sa preko 10.000+ mesečnih poseta u low-season periodima i sa preko 55.000+ mesečnih poseta u high-season
periodima (Google Analytics metrika) smo ubedljivo najposećenija regionalna industrijska medijska platforma. Opslužujemo više od 70% online pretraga kupaca, projektanata i integratora koji su u potrazi za adekvatnim video nadzor i korespodentnim ICT solucijama u regiji zemalja Balkana.

Časopisi su odavno mrtvi i po pitanju tiraža i po pitanju cena koje su naplaćivali za jednokratne oglase. Partner saradnja koju organizujemo, za distributere i integratore zapravo predstavlja vrednost od nekoliko stotina puta veće izloženosti ka tržištu i kupcima, u odnosu na bilo koji drugi vid marketinga u regiji, uključujući i magazinski.

Primera radi, regionalni portal za bezbednost asadria.com ima 85 puta manju posećenost u odnosu na videonadzor.net (izvor: https://ahrefs.com/ na dan 03/25/2020). Da stavimo to u razumljiviji kontekst, na svakih 100.000 potencijalnih kupaca, integratora i projektanata koji posete VideoNadzor.Net, svega je 1.177 onih koji posete asadria.com. Čak i kada dodamo njihov tiraž (umirućih) štampanih magazin izdanja od svega ~3.000 na mesečnom nivou, situacija je jasna – Tržište i kupci su odabrali svoj preferirani izvor vesti i svoje mesto odluke o kupovini, kada su u pitanju sistemi tehničke zaštite i integrisana ICT sistemska rešenja.

Kada je u pitanju vrednost za naše distributer i integrator partnere – Po gore navedenim, zvaničnim razinama posećenosti i čitanosti – hipotetičko pitanje – Da li vam je uopšte upoređujuća npr. 10-mesečna izloženost prema 1.000.000 potencijalnih kupaca, naspram izloženosti prema svega 11.770 potencijalnih kupaca?
To je razlika, realni tržišni uticaj i dodatna vrednost koju stvaramo u korist integrator i distributer partnera portala VideoNadzor.Net.

 

Nova vrednost kao polazna osnova

 

Poziv na saradnju istinskim B2B distributer kompanijama

Upućujemo poziv svim B2B distributerima koji žele da zadrže vodeće pozicije i da ostvare rast kroz etički, sinergijski rad sa integrator i instalater firmama. Upstream ICT Alliance sa regionalnim portalom VideoNadzor.Net okuplja vodeće profesionalce u domenu video nadzor i povezanih ICT sistemskih rešenja. Distributeri, integratori, instalateri i projektanti aktivno prate portalne industrijske vesti, efikasno komuniciraju sa tržištem putem naših regionalnih B2B i B2C newsletter-a, i učestvuju u realizaciji precizno targetiranih i efikasnih B2C prodajnih kampanja, korišćenjem razvijenog omnichannel kapaciteta.

 

 

B2C kampanjama zajedno sa integrator partnerima promovišemo i pojačavamo prodaju brenda distibuter partnera koji sa nama imaju aktivnu saradnju. To je još jedna dodatna vrednost u kreiranju saradnje sa nama. B2C kampanje koje samostalno planiramo, finansiramo i u saradnji sa licenciranim integrator partnerima realizujemo – kreiraju dodatnu vrednost u vidu aktiviranja partnera, brenda i prodaje, ali i kreiraju dodatne B2B prihode za distributer partnere, koji ultimativno umanjuju krajnju cenu koštanja korišćenja Upstream ICT Alliance profesionalnih servisa i usluga.

Distributer partneri dobijaju jedinstven industrijski marketing na platformi br.1, profesionalno izveštavanje i profesionalni PR sa efikasnom, maksimalnom izloženošću ka precizno ciljanom tržištu i partnerima kupcima. Kompletan set poslovnih alata namenjenih podršci prodajnim i marketing procesima distributera upravo je ono što distibutivne programe naših partnera čini istaknutim u moru ponuda video nadzor i korespodentne ICT opreme.

VideoNadzor.Net pomaže distributerima da se utiša ova tržišna buka raznoraznih ponuda, kako bi njihov brend lakše i brže pronašao put do kupaca, naspram mnoštva konkurentskih. Portal adresira i okuplja sve relevantne industrijske kategorije – vodeće distributere u regiji, vodeće sistem integratore, vodeće projektante, male, srednje i velike korporativne, državne i industrijske kupce.

Kontaktirajte nas za dodatne informacije o detaljima distributer partner saradnje.

Upstream ICT Alliance d.o.o.

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.