VIDEO NADZOR KAMERE UNIVIEW – SOLUCIJE ZA EFIKASNO ODVRAĆANJE PROVALNIKA

28/04/2021 |

UNIVIEW kamere za video nadzor integrišu 24/7 monitoring funkciju, targetiranu klasifikaciju objekata i aktivno odvraćanje u jednu soluciju koja značajno štedi vremenske i finansijske resurse za distributere i instalatere. UNIVIEW Active Detterence Mini PTZ nadzorne kamere mogu precizno identifikovati pokrete ljudi i vozila i efektno ih odvratiti od namere neautorizovanog ulaska integrisanim crveno-plavim upozoravajućim svetlom i sirenom.

Izazovi koje UNIVIEW Active Deterrence nadzorna kamera rešava

#1 Lažni alarmi – Previše vremena i resursa rasipa se na lažne alarme uzrokovane kućnim ljubimcima, insektima, krošnjama drveća i lišćem, kao i drugim irelevantnim objektima;
#2 Zakasnela reakcija security operatera – Previše je čest slučaj da se korisnici oslanjaju samo na arhivirane video snimke za verifikovanje provalnih i drugih incidentnih situacija;
#3 Kompleksna i skupa sistemska instalacija – UNIVIEW nadzorna kamera sa funkcijama aktivnog odvraćanja u mnogome čini instalaciju izuzetno troškovno-efikasnom;

UNIVIEW 5MP LightHunter Active Deterrence Mini PTZ Kamera

UNIVIEW Mini PTZ kamera ima širok spektar primene na tržištu, a idealna je za zaštitu privatnih, rezidencijalnih objekata, građevinskih i industrijskih lokacija, kao i maloprodajnih i hotelskih oblasti. Funkcija aktivnog odvraćanja provalnika integriše crveno-plavo strob svetlo i audio alarm što aktivno odvraća provalnike od svoje namere neautorizovanog upada u štićeni prostor. Smart Intrusion Prevention funkcionalnost u značajnoj meri filtrira lažne alarme i omogućuje efikasniji monitoring i reakciju bezbednosnih timova.

UNIVIEW Mini PTZ kamera podržava dvosmerni audio, gde je uz pomoć integrisanog zvučnika i mikrofona omogućena dvosmerna komunikacija sa lokacijom na kojoj je nadzorna kamera instalirana. Dodatno, Lighthunter tehnologija inkorporirana u ovu kameru omogućuje kameri da isporučuje izuzetne snimke čak i u veoma slabo osvetljenim uslovima rada pri 0.001 Lux. LED iluminacija se na kameri uključuje automatski, po aktiviranju alarma što dodatno obezbeđuje jasne detalje u nadzornoj sceni.

Maksimalna korisnička upotrebna vrednost

UNIVIEW kamera poseduje 4x optički zum, uz 2.8-12mm motorizovani objektiv, što je čini podesnom za širok spektar instalacija. Uz to, ova UNIVIEW nadzorna kamera, za razliku od konvencionalnih 5MP rezolucijskih kamera koristi 16:9 aspect ratio, što joj omogućuje da isporuči jasne detalje u full screen displej režimu.

Dvosmerna komiunikacija sa ugrađenim mikrofonom i zvučnikom omogućuje jednostavnu komunikaciju sa ljudima koji se nalaze ispred kamere, što dodatno pomaže security operaterima da kontrolišu veći prostor samo sa kamerom i bez neophohodnosti kupovine IP horni i zvučnika kao dodatne opreme.

UNIVIEW 5MP Mini PTZ kamera opremljena je sa dva seta iluminatora, pa tako poseduje crveno i plavo strob osvetljenje na samom vrhu kamere, kao i belo LED (flood light) svetlo ispod objektiva kamere. U noćnim uslovima flood light osvetljenje će se po detekciji klasifikovanih objekata uključiti i pokretati objektiv u pravcu kretanja identifikovanog objekta-pretnje. Na ovaj način auto-tracking kamere omogućuje praćenje objekta koji je aktivirao alarm pokreta. Oba iluminator seta osiguravaju da potencijalni provalnik bude upozoren i efikasno odvraćen, kao i da svaki njegov pokret bude zabeležen.

Video Nadzor Kamera – UNIVIEW 5MP Active Deterrence Mini PTZ – Datasheet
UNIVIEW Camera Installation Guide
UNIVIEW Network Cameras User Manual

Projektna Podrška sa UNIVIEW distributer i integrator kompanijama

Upstream ICT Alliance stoji na raspolaganju svim zainteresovanim kupcima za projektnu podršku u smislu preciziranja i optimizacije korisničkih zahteva, u skladu sa realnim potrebama i raspoloživim budžetom.
Kontaktirajte nas kako bismo vam u saradnji sa našim licenciranim integrator partnerima pomogli u realizaciji vašeg Active Deterrence video nadzor projekta. Za dodatne informacije možete posetiti i website proizvođača UNIVIEW.