CLOUD VIDEO NADZOR SOLUCIJE ZA BANKE I ZA FINANSIJSKI SEKTOR

cloud-video-nadzor-za-banke-eagle-eye-networks-300x300-1

Sadržaj članka

Finansijske institucije poput banaka, fondova i osiguravajućih kompanija suočavaju se sa brojnim izazovima, od zaštite podataka o klijentima, preko strogih compliance regulativa, do sprečavanja pljački i vandalizma. Pouzdana video nadzor solucija ključna je za prevazilaženje ovih izazova. Optimizujući CAPEX i OPEX izdatke, cloud video nadzor solucije drastično umanjuju ukupne troškove vlasništva nad sistemom (Total Cost of Ownership – TCO), a posebno za korisnike sa više geografski udaljenih lokacija poput banaka i finansijskih institucija.

 

Zašto je otkrivanje skrivenih troškova bitno?

Uštede povezane sa migracijom video menadžment sistema u Cloud generalno se kreću između 20-50% u poređenju sa troškovima hostovanja VMS-a u korporativnom data centru.

Isuviše čest je slučaj da mnogi operativni troškovi povezani sa video menadžment sistemom nisu unapred dovoljno objašnjeni, niti jasno iskazani, pa kao takvi značajno mogu uvećati ukupne troškove vlasništva tj. Total Cost of Ownership(TCO). Cloud Computing je promenio sve ovo. Migracija procesorske snage i snimačkih kapaciteta u Cloud za direktnu posledicu ima značajno umanjenje ukupnih troškova vlasništva nad sistemom, u poređenju sa sada već konvencionalnim server-based sistemskim rešenjima na lokaciji korisnika.

 

Kada računate vaš TCO – šta je bitno uzeti u obzir?

Rukovodeći kadar IT & Security operacija u okviru banke ili finansijske institucije danas je suočen sa izazovom otkrivanja skrivenih troškova kada su u pitanju TCO parametri vlasništva i korišćenja video nadzor server-based sistemskih solucija.

Kao podrška sagledavanju svih relevantnih (a naizgled skrivenih) troškova ukupnog vlasništva nad video nadzor sistemom, u nastavku dajemo prikaz osnovnih elemenata server-based video nadzor sistemskih solucija koji utiču na ukupan trošak vlasništva (TCO) nad sistemom:

 • Mrežni, edge/core svičevi i drugi uređaji na lokacijama
 • Hardver troškovi vezani za nabavku servera i pratećih OS softver instanci
 • Hardver troškovi vezani za nabavku klijentskih radnih stanica i pratećih OS softver instanci
 • Troškovi vezani za projekt menadžment i radnu snagu prilikom instalacije
 • Troškovi vezani za održavanje
 • Troškovi vezani za ažuriranje softver/firmware za servere, radne stanice i za kamere na udaljenim lokacijama
 • Zamena neispravnih servera
 • Nabavka video menadžment licenci za servere, za radne stanice i za kamere za video nadzor
 • Troškovi ažuriranja video menadžment softver licenci za servere, radne stanice i za kamere
 • Alokacija resursa neophodnih za IT menadžment i sistemsku podršku
 • Zauzetost server prostorije, potrošnja električne energije i prateći HVAC troškovi

Nasuprot konvencionalnoj sistemskoj arhitekturi, Cloud video nadzor rešenja donose sledeće prednosti:

 • Momentalni pristup sa bilo koje lokacije, sa bilo kog uređaja
 • Superioran cyber-security menadžment od strane Eagle Eye Networks vendora
 • Neuslovljena skalabilnost sistema
 • Plaćate samo za ono što koristite
 • Neograničen snimački kapacitet

Eliminisan downtime

Kako su Cloud Computing i SaaS evoluirali, VSaaS(Video Surveillance as a Service) tj. Cloud video nadzor se nativno nametnuo kao najpopularnija opcija za kompanije koje su sebi postavile cilj da unaprede CAPEX i OPEX parametre u korišćenju sistema tehničkog obezbeđenja.

 

Zašto banke biraju Eagle Eye Networks

Eagle Eye Networks je nativna video nadzor solucija za arhiviranje u cloud-u koja pojednostavljuje upravljanje korisnicima, omogućuje daljinski monitoring i pruža neograničenu skalabilnost.
Svojom cloud sistemskom arhitekturom, Eagle Eye Networks pomaže bankama da poboljšaju performanse i operacije u head office-u i u udaljenim filijalama tako što:

 • Omogućuje udaljeni pristup koji pojednostavljuje menadžment i administriranje security sistema na svim lokacijama;
 • Obezbeđuje kompatibilnost sa preko 3.000 kamera uključujući IP, analog i HD over Coax nadzorne kamere;
 • Nudi fleksibilne cenovne pakete, ali i besplatni, kontinuelni softver upgrade sa novim funkcionalnostima;
 • Jača sigurnost integrisanim notifikacijama zasnovanim na incidentima i vremenskim oznakama video zapisa;
 • Pruža uvid u događaje pomoću napredne analitike, tako da security operateri mogu efikasnije reagovati;
 • Poboljšava vreme reagovanja u vanrednim situacijama, unapred određujući bezbednosni pristup prvima koji reaguju;

Eagle Eye Networks – ključne karakteristike:
• Video menadžment softver kreiran u Cloud-u
• Dizajniran da značajno umanji operativne troškove
• Bez troškova za softver update
• 100% browser-based i mobile-based
• Bez troškova za nove sistemske funkcionalnosti
• Lifetime garancija za brigde uređaje
• Bez potrebe za nabavkom profesionalnih video nadzor servera
• Podržane IP, analogne i AnalogHD kamere drugih proizvođača
• Uključena video analitika
• Kompletno sistemsko rešenje uključujući i cyber security održavano je od strane Eagle Eye-a

 

Projektna Podrška za Kupce

Planirate migraciju vašeg video menadžment sistema u Cloud? Želite da optimizujete vaše CAPEX i OPEX parametre, a radi bolje alokacije raspoloživih resursa? Kontaktirajte nas za detaljniju prezentaciju Eagle Eye Networks solucija kojima možete unaprediti i operativni i troškovni pristup kada su u pitanju video nadzor operacije vašeg poslovnog okruženja. Sa poslovnim kursom setovanim na inovacije u domenu video nadzor i korespodentnih ICT tehnologija, Upstream ICT Alliance d.o.o. generalni je distributer Eagle Eye Networks rešenja.

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.