HIKVISION IVAAS MONITORING TEHNOLOGIJA

Hikvision-ivaas-alalrm-video-nadzor-monitoring-300x300-1

Sadržaj članka

Hikvision Intruder Verification as a Service (IVaaS) tehnologija predstavlja naprednu alarm i video monitoring soluciju. Bez lažnih alarma i sa visokom pouzdanošću u radu. Integracijom video i alarmnih inputa, Hikvision je putem mreže autorizovanih partnera ponudio globalnom tržištu rešenje za efikasnu video verifikaciju provalnih situacija. Hikvision IVaaS platforma u slučajevima detekcije provale, uz alarmni signal takođe omogućuje i instant notifikaciju i pregled video klipa direktno sa alarmnog kontrolnog panela na koji je kamera konektovana. Na ovaj način objekti pod alarm i video monitoringom, dobili su novu notu sigurnosti, zahvaljujući momentalnoj video verifikaciji potencijalnih incidentnih događaja u objektu.

 

Hikvision IVaaS monitoring tehnologija, video nadzorne kamere, video nadzor Beograd

 

Hikvision IVaaS tehnologija

Hikvision IVaaS tehnologija linkuje prethodno izdvojen video strim sa alarmnim protivprovalnim sistemom u jednu, jedinstvenu platformu. U slučaju alarma, IVaaS šalje bilo krajnjem korisniku, bilo operateru u monitoring centru notifikacioni video klip u trajanju od 7 sekundi. Video verifikacioni klip sastoji se od 5 sekundi pre-alarm snimka i 2 sekunde post-alarm snimka i služi za efikasnu verifikaciju alarmnog događaja. IVaaS tehnologija omogućuje ekstrahovanje uživo video strimova, direktno sa alarmnog panela na koji su Hikvision kamere za video nadzor konektovane.

Prednosti IVaaS tehnologije – Nema više igre pogađanja

Konvencionalni protivprovalni alarmni sistemi ne poseduju pouzdan verifikacioni proces. Alarmne siutacije mogu biti uzrokovane i drugim uzrocima, a ne samo neovlašćenim ulaskom provalnika. Reagovanje na ove lažne alarmne situacije, poprilično opterećuje vlasnike objekata, kao i operatera u alarm monitoring centru, a dodatno zbog visokih stopi lažnih alarma, predstavnici organa reda jednostavno nisu u stanju prioritizovati terenske intervencije. Kroz pouzdan i inovativan verifikacioni proces, Hikvision IVaaS tehnologija otklanja element pogađanja da li se radi o lažnom alarmu ili je objekat i imovina u njemu zaista ugrožena neovlašćenim ulaskom provalnika.

 

 

Kvalitetan video dokazni materijal

Većina danas dostupnih alarm verifikacinonih rešenja oslanja se na statične slike ili video strimove niskog kvaliteta kako bi potvrdili alarmne situacije. Ova rešenja obezbeđuju premalo detalja onda kada je to neophodno. Hikvision IVaaS tehnologija korisnicima pruža video klipove visokog kvaliteta, čijom se forenzičkom upotrebom jednostavno može sprečiti narušavanje bezbednosti objekta i efikasnijom reakcijom interventnih timova sprečiti nastanak štete većih razmera.

 

Bezbedno arhiviranje video zapisa

Provalnici nastoje da oštete kamere i opremu za detekciju pokreta kako bi onemogućili rad video i alarmnih sistema i eliminisali dostupnost dokaznog materijala. Instaliranjem diskretnog alarm kontrolnog panela, Hikvision IVaaS tehnologija zapravo postaje otporna na vandalizam. Čak i u slučajevima da provalnici oštete detektore pokreta, kameru ili sistem napajanja, video klip tog samog čina biće strimovan i arhiviran u kontrolnom panelu.

Hikvision IVaaS tehnologija korisnicima donosi prednosti vandal-proof bezbednosnog rešenja, koji pruža značajno manje lažnih alama, a istovremeno više korisnih, verifikacionih informacija. Sistem je dizajniran na način da podržava i IP kamere drugih proizvođača, uz široku ponudu aplikacija namenjenih stambenim i poslovnim okruženjima.

 

Podrška distributera u planiranju i realizaciji projekata

Kontaktirajte zvaničnog Hikvision distributera, kompaniju SECTRON koja vam može pomoći u pravilnom planiranju projekta, u skladu sa realnim potrebama i planiranim budžetom. Dodatno, autorizovana mreža sistem integrator partnera kompanije SECTRON stoji vam na raspolaganju za implementaciju i obuku za korišćenje sistema.

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.