ANALITIKA ZAUZETOSTI PROSTORA – TRUE VIEW OCCUPANCY

Video-nadzor-Analitika-zazetosti-prostora-True-View-Occupancy-300x228-1

Sadržaj članka

TrueView Occupancy

TrueView Occupancy integriše tehnologiju brojanja posetilaca i sa naprednim algoritmima pruža vam mogućnost procene nivoa zaokupljenosti tj. zauzetosti prostora

TrueView Occupancy isporučuje upotrebljivu analitiku o fizičkoj zauzetosti i upotrebljivosti prostora – pomažući nam da razumemo kretanje ljudi/posetilaca u okviru nekog prostora, kao i zauzetost i trendove zaokupljenosti tog prostora. Namenjen maloprodajnim i veleprodajnim objektima, prostorima za konvencije, šoping centrima,… TrueView Occupancy je indikator trendova povećanja prodajnih prilika, kojima se može pozitivno upravljati pametnijim planiranjem prodajnog osoblja i promotivnih kampanja.

PROCENA PROSEČNOG VREMENA ZADRŽAVANJA

Tradicionalno, nivoi zauzetosti u datom prostoru se procenjuju kada se od broja posetilaca koji UĐU, oduzme broj posetilaca koji IZAĐU. Međutim, uzimajući u obzir da ni jedan sistem za brojanje posetilaca(People Counter) nije 100% tačan, svaki propušteni posetilac, ili svako pogrešno duplo, ili troduplo brojanje od strane sistema, biće eksponencijalno akumulirano tokom dana. Ova pojava na nivou statističke greške imaće veoma mali efekat na izveštaje o broju posetilaca (People Counter), ali će zato rezultirati velikom nekonzistentnošću i velikom razlikom kada računamo zauzetost objekta(Occupancy).

TrueView Occupancy je izgrađen na platformi brojanja ljudi, ali koristi i patentirani algoritam brojanja zadržavanja (Pending Counting Algorythm) koji je razvijen da kontinuelno analizira ponašanje posetilaca, i da računa prosečna vremena posete. Prosečno vreme posećenosti(zadržavanja) se u okviru ovog algoritma koristi kako bi se isfiltrirale greške sistema brojanja posetilaca koje se akumuliraju tokom dana. Finalni ishod i osnovna funkcija aplikacije TrueView Occupancy na ovaj način jestu procene zauzetosti prostora i prosečna vremena posećenosti prostora u svakom datom momentu.

 

POTPUNO INTEGRISANA, BEZ DODATNOG HARDVERA

TrueView Occupancy je ’stand-alone’ aplikacija koja se kao firmware instalira direktno u IP kameru sa koje se samostalno i izvršava – bez potrebe za dodatnim hardverom. Sva analitika odvija se na samoj kameri, što predstavlja troškovno-efikasno rešenje pri nabavci ovog sistema. Kompletno rešenje se jednostavno instalira i povezuje na lokalnu mrežu, a svo konfigurisanje, upravljanje i izveštavanje koje sistem pruža vrši se sa fizički udaljene lokacije putem web korisničkog interfejsa.

Sistem TrueView Occupancy vrši brojanje u realnom vremenu koliko ljudi se nalazi u okviru zadatog perimetarskog prostora. Nivoi zauzetosti mogu biti direktno slati na displej nadležnog menadžmenta, a ukoliko zauzetost prostora pređe unapred definisane limite, automatizovani sistem obaveštavanja o tome može, takođe u realnom vremenu, informisati zaposlene putem mail-a, i/ili sms-a, kako bi se pravovremeno i na pravilan način alocirali raspoloživi resursi u svrhu unapređenja efikasnosti i profitabilnosti poslovanja.

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.