BEZBEDNOSNE SOLUCIJE ZA OBJEKTE KRITIČNE INFRASTRUKTURE

video-nadzor-kriticna-infrastruktura-300x300-thumb

Sadržaj članka

Štićenje objekata kritične infrastrukture često se susreće sa jedinstvenim izazovima kada su u pitanju bezbednost, video nadzor i integrisani sistemi tehničke zaštite.

Činjenica da mnogi objekti kritične infrastrukture nativno jesu eskpanzivna okruženja (objekti nacionalne elektro distribucije, nacionalni rudarski baseni i kopovi,…), zatim da je postojana neophodnost da ovi objekti budu 24/7 dostupni javnosti (distribucija struje, gradski vodovod,…), kao i da mahom predstavljaju geografski udaljene lokacije koje treba centralizovati sa sigurnosnog aspekta – povlači sa sobom i nerazdvojive rizike.

Kako bi adresirali na pravilan način ove izazove i rizike, Avigilon AI bezbednosne tehnologije omogućuju kreiranje jedinstveno responsivne solucije za udaljeni bezbednosni monitoring, kao i za integracije sa tehnologijama već zastupljenim na objektima kritične infrastrukture.

Bezbednosni monitoring udaljenih lokacija

Video nadzor menadžment softver – Avigilon Control Center sa lakoćom podržava centralni nadzor velikog broja udaljenih lokacija sa bilo kog uređaja, i to omogućuje zavidnom brzinom, neophodnom za nadzorne operacije kritične infrastrukture. Osim nadzora iz monitoring operativnog centra, korišćenjem ACC Mobile možete vršiti nadzor nad uživo i arhiviranim video materijalom, putem bežičnih mreža, korišćenjem vašeg Android ili Apple mobilnog uređaja.

I ne samo monitoring bezbednosnih situacija. Avigilon video nadzor solucije omogućuju precizan, brz i jednostavan monitoring tehnoloških procesa u proizvodnji, preradi ili obradi koji se odvijaju na lokacijama kritične infrastrukture.
I dok je ranije bilo neophodno da ljudi budu na samim lokacijama, kako bi potvrdili nastanak problema ili lažne uzbune, danas je ovaj izazov mnogo elegantnije i troškovno efikasnije rešen. Sa Avigilon video nadzor solucijama mogu se efikasno, brzo i uz video snimke visoke rezolucije pouzdano pratiti različite faze tehnoloških procesa ali i bezbednosnih i sigurnosnih rizika. Bez potrebe za ličnim prisustvom na samoj lokaciji samo radi utvrđivanja problema ili verifikovanja incidentne situacije.

Video nadzor solucije osnažene primenom AI tehnologije

Avigilon kao pionir u razvoju AI primenjenih tehnologija u video nadzor solucijama, danas nudi proverena i pouzdana AI rešenja koja pružaju korisnicima akcione informacije kako bi se pomoglo da kritični događaji ne prođu neopaženo. Avigilon HD Pro kamere za video nadzor čija se rezolucija kreće u moćnom rasponu od 4K, pa sve do 7K – 30 megapiksela, gde ugrađena inteligentna video analitika omogućuje korisnicima izuzetan kvalitet slike i daje smislenost samom predmetu bezbenosnog nadzora ili industrijsko-procesnog monitoringa.

Nova, sedma edicija Avigilon video menadžment softvera – ACC7 – uvodi inovativni i revolucionarni Focus of Attention, korisnički interfejs za live video monitoring. Umesto samo pasivnog promatranja statičkih video signala,
Focus of Attention koristi AI-osnaženu Avigilon self-learning analitiku i AI Unusual Motion Detection tehnologiju da utvrdi koje informacije su relevantne i trebaju biti prezentovane operaterima u monitoring centru kritične infrastrukture. Momentalno isporučujući važne alarmne informacije korisnicima, sistem je dizajniran na način da kritični i potencijalno incidentni događaji ne prođu neopaženi.

Video nadzor softver integracije

Avigilon kao deo Motorola Solutions poslovne grupacije u mogućnosti je da pruži efikasna integrativna rešenja sa već postojećom komunikacionom tehnologijom zastupljenom na objektima kritične infrastrukture.
I dok Avigilon video menadžment softver isporučuje upotrebljive u realnom vremenu informacije u visokoj rezoluciji, Motorola radio solucije omogućuju komunikaciju između monitoring operativnog centra i radnika obezbeđenja na terenu, pojednostavljujući i podržavajući proaktivnost na delu i brzinu reakcije u incidentnim situacijama.

Avigilon ACC video nadzor softver i njegova integracija sa Motorola Solutions Command Central Aware i Ally softverom kreira bezbednosnu soluciju koja je u mogućnosti da isporuči istinska end-to-end rešenja za kritičnu infrastrukturu. Rešenja koja su u mogućnosti da odgovore na izazove u ovom sektoru počevši od prijema poziva za rešavanje incidenta, sve do momenta kompletiranja incident menadžment procedure i rešavanja incidentne situacije. Uz kompletnu prateću dokumentarnu incident-menadžment podršku.

Kompletna Avigilon bezbednosna rešenja mogu pomoći operaterima zaposlenim u sektoru kritične infrastrukture da jednostavno i lako detektuju, verifikuju i reaguju na potencijalne kritične incidentne događaje – čak i kada je monitoring operativni centar na geografski udaljenoj lokaciji.

ICT infrastrukturna rešenja

Sa proizvodnim portfoliom optimizovanim za video nadzor primenu, kompanija AETEK u mogućnosti je da odgovori na svaku specifičnu instalacionu video nadzor potrebu. Proizvodni program spoljnih, unutrašnjih, industrijskih upravljivih i neupravljivih mrežnih svičeva sa izraženo visokim forwarding i switching kapacitetima i brzim odzivom koriste se kao podrazumevana ICT infrastrukturna solucija za objekte kritične infrastrukture i za korespodentne video nadzor potrebe.

AETEK solucije za objekte kritične infrastrukture u mogućnosti su da korisnicima pruže dodatnu vrednost tehnologijom iza svojih proizvoda. Korisnički interfejs za lako konfigurisanje svih konektovanih uređaja,

auto-detekcija konektovanih ONVIF IP uređaja, automatsko kreiranje topologije konektovanih uređaja na mrežu, dijagnostika kablovske instalacije, daljinski reboot konektovanih IP kamera,.. predstavljaju samo neke od prednosti koje Aetek mrežne solucije za video nadzor pouzdano isporučuju u okruženjima kritične infrastrukture.

Upstream ICT Alliance vas može uputiti na adekvatne Avigilon i Aetek distributere i integratore, kako biste mogli dobiti neophodnu podršku za adekvatno planiranje i realizaciju vašeg video nadzor projekta.
Dovoljno je samo da ispunite i pošaljete nam kontakt formular.

Avigilon video nadzor solucije u regiji

Korisnici iz sektora kritične infrastrukture u regiji zemalja Balkana koji svoje bezbednosne izazove uspešno adresiraju Avigilon/Aetek/Motorola tehnološkim solucijama su nacionalne elektro-privrede i elektro-mreže, gradovi, granični prelazi, vojne i policijske ustanove i namenska industrija. Za direktan kontakt sa predstavnicima kompanije Avigilon za kompletnu regiju Balkana, posetite sledeći link i odaberite željenu državu.

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.