AVIGILON AI INOVACIJE – FACE RECOGNITION & UAD

prepoznavanje-lica-face-recognition-video-nadzor-avigilon-300x300px

Sadržaj članka

Avigilon je prvi VMS vendor koji je u ponudu uvrstio nativnu tehnologiju prepoznavanja lica. Video menadžment softver Avigilon Control Center, počevši od edicije ACC7.6 dolazi sa inkorporiranom narednom generacijom AI Face Recognition tehnologije prepoznavanja lica, kao i sa AI Unusual Activity Detection algoritmima za još učinkovitiji monitoring i proaktivno sprečavanje incidenata. Korisnici od sada mogu kreirati i upravljati watch listama direktno u ACC softveru uz mogućnost da uploaduju i referentne slike lica koja su predmet interesa. AI Face Recognition funkcionalnosti integrisane su u VMS nativno, a tehnologija je razvijena od strane Avigilon / Motorola Solutions grupacije, koja stoji iza pouzdanosti, budućih unapređenja i koja je garant preciznosti i brzine rada ove AI solucije.

 

Avigilon Control Center 7.6 AI Inovacije

Sa edicijom video menadžment softvera ACC7.6, nove i napredne funkcionalnosti postale su dostupne korisnicima, a pre svega najnovija generacija Face Recognition tehnologije za prepoznavanje i upoređivanje lica sa watch list bazom podataka. Nova generacija Face Recognition tehnologije donosi mogućnost upload-a slike osobe koja je npr. predmet interesa direktno u watch listu, kao i bolju kontrolu nad pristupom i nad retencijom podataka sadržanih u watch listi.

Dodatno, Avigilon H5A kamere za video nadzor sada pružaju više rezolucije prilikom detekcije lica, za poboljšane performanse upoređivanja lica, posebno kada su kamere za video nadzor montirane u klasičnom nadzornom scenariju, podalje od subjekata.

Uz AI Face Recognition ACC7.6 je takođe inkorporirao podršku za AI Unusual Activity Detection (UAD) na H5 kamerama. Nastala na platformi Avigilon AI Unusual Motion Detection (UMD) tehnologije o kojoj smo pisali ranije – Unusual Activity Detection je nova object-aware, edge-based inteligencija koja koristi naprednu AI tehnologiju, što omogućuje operaterima da znaju kada se osoba ili vozilo nalazi na neuobičajenoj lokaciji u nadzornoj sceni, ili kada se kreće kroz scenu neuobičajenom brzinom.

 

AVIGILON FACE RECOGNITION

Dostupnost rešenja za prepoznavanje lica u okviru enterprise klase video menadžment softvera omogućilo je korisnicima proaktivniji pristup u rešavanju incidenata i podiglo efikasnost rada operatera na sasvim novi nivo.

Obzirom da je rešenje nativno integrisano u Avigilon Control Center VMS, svi postojeći Avigilon korisnici jednostavno i lako mogu nadograditi sistem kako bi počeli koristiti Avigilon Face Recognition soluciju u okviru svog video nadzor sistema. Dodatno, svi korisnici koji u okviru svojih live monitoring operacija žele da dobiju funkcionalnost prepoznavanja i upoređivanja lica – Avigilon je otvorena platforma za integracije 3rd party ONVIF kamera, pa samim tim predstavlja logičan izbor za sve korisnike koji razmišljaju u pravcu nabavke next generation video nadzor solucije.

Najnovija generacija Avigilon Face Recognition rešenja za prepoznavanje lica donosi sledeća unapređenja:

• Mogućnost kreiranja višestrukih watch listi
• Upload referentnih slika osoba od interesa
• Napredna podešavanja retencije identiteta u bazi, za podatke o licima
• Jednostavniji pregled upoređivanja lica, uz Focus of Attention korisnički interfejs
• Upoređivanje lica u punoj rezoluciji video strima sa H5A nadzornih kamera

 

VIŠESTRUKE WATCH LISTE

– Podržano kreiranje višestrukih watch listi (neograničen broj watch listi)
– Do 5.000 profila (watch list unosa) je podržano kao ukupni broj za sve kreirane liste

 

TRANSFER PROFILA IZMEĐU WATCH LISTI

– Jednostavan odabir profila u podešavanjima i transfer tog profila u drugu watch listu
– Jedan profil ne može postojati u više, već samo u jednoj watch listi
– Korisna funkcionalnost za upravljanje višestrukim listama i profilima od interesa

 

PODEŠAVANJA RETENCIJE IDENTITETA ZA PODATKE O LICIMA

– Podaci o identitetu mogu opciono brže biti obrisani, nego što je to slučaj sa ostalim video podacima
– Svaka watch lista poseduje podešavanje o limitu zadržavanja podataka o licima
– Ovo podešavanje je podrazumevano prilikom unosa novih profila na listu
– Podaci o profilima lica ne mogu se čuvati u nedogled
– Podešavanje o vremenu zadržavanja za jedno lice-profil neće uticati na ostala već uneta lica-profile u listi

 

NAKNADNA PROMENA RETENCIJE IDENTITETA ZA PODATKE O INDIVIDUALNIM PROFILIMA

– Individualni profili poseduju inicijalno podešavanje o datumu isteka čuvanja podataka u listi
– Individualnim profilima može se promeniti datum isteka čuvanja podataka, ukoliko je to potrebno

 

PRIKAZ UPOREĐIVANJA LICA IZ WATCH LISTE KROZ FOCUS OF ATTENTION

– Focus of Attention obezbeđuje informaciju o pozitivnom upoređivanju lica profila sa bazom
– Prikazuje se slika lica-profila, detektovano lice sa video strima kamere, kratak opis profila
– Operaterima je na ovaj način omogućeno lakše i brže reagovanje u incidentnim situacijama

 

AVIGILON H5A KAMERE ZA VIDEO NADZOR I UNAPREĐENO UPOREĐIVANJE LICA

– H5A kamere (sa novim firmware-om) će sada slati punu rezoluciju strima za slike lica
– Objekti (uključujući i lica ljudi) su u mogućnosti biti detektovani pri nižim rezolucijama kamera
– H5A kamere će prvo detektovati osobu, a potom će lice te osobe poslati u nativnoj rezoluciji kamere
– Podrška kroz Avigilon Video Analytics Site Design Guide
– Dostupno samo na H5A kamerama sa novim firmware-om
– Za H4A kamere, lica za upoređivanje i dalje dolaze iz nisko-rezolucijskog analitičkog strima

 

SLIKE VISOKOG KVALITETA ZA FACE RECOGNITION FUNKCIONALNOST

• Najbolji scenario za snimanje lica iz video strima kamere:
– dobro osvetljene scene
– dobar ugao za snimanje lica
– lice okrenuto direktno ka kameri, a ne sa strane
– zadovoljavajuća rezolucija (dovoljna gustina piksela u sceni)

• Visok kvalitet watch list profilne slike:
– kao slika na pasošu; ne slika celog tela
– idealno je 100 piksela na licu
– minimum je 60 piksela
– ACC ne propisuje min./maks. veličinu slike prilikom upload-a (ali će je umanjiti ako je prevelika)
– upload slike slabog kvaliteta vodi ka uvećanju lažnih pozitivnih rezultata upoređenja lica profila

 

CENOVNO I PERFORMANSNO PRILAGOĐENO ZA PRIMENU

– Avigilon pristup je da se za Face Recognition potrebe uključi što je više kamera moguće
– Nadzorne kamere koje služe generalnoj nadzornoj svrsi imaće manje detekcija i manje pozitivnih upoređivanja, nego što će to biti slučaj sa specijalno za ovu svrhu pozicioniranim kamerama
– Verovatnoća za prepoznavanjem i pozitivnim upoređivanjem se povećava sa većim brojem kamera koje će nadzirati osobu od interesa, a dodatno je mnogo teže da osoba izbegne da bude detektovana kada video nadzor obavlja više, a ne samo jedna kamera

 

POZITIVNI REZULTATI UPOREĐIVANJA LICA BIĆE MOGUĆI I U SLEDEĆIM SCENARIJIMA:

– Slabo osvetljenje
– Kamere montirane suprotno preporukama idealnog ugla ka targetiranom licu
– Lica koja nisu direktno okrenuta kameri, već sa profila ili polu-profila
– Lica koja su delimično prekrivena

 

UNUSUAL ACTIVITY DETECTION (UAD)

Uz AI Face Recognition, ACC7.6 je takođe inkorporirao podršku za AI Unusual Activity Detection (UAD) na H5 kamerama. Unusual Activity Detection je nova object-aware, edge-based inteligencija koja koristi naprednu AI tehnologiju, što omogućuje operaterima da znaju kada se osoba ili vozilo nalazi na neuobičajenoj lokaciji u nadzornoj sceni, ili kada se kreće kroz scenu neuobičajenom brzinom.

 

Funkcionalnosti

– Avigilon H5A kamere za video nadzor će detektovati objekte koji se kreću neuobičajenim brzinama ili na neuobičajenoj lokaciji
– Operateri su alertirani na UAD događaje putem Focus of Attention korisničkog interfejsa
– Moguće je pregledati istoriju događaja putem timeline filtriranja i putem pretrage događaja

 

Timeline filtriranje

Snimljeni materijal sa H5A kamera može biti dodatno filtriran tokom pretrage za neuobičajenim aktivnostima (UAD događajima), i to putem:
– Tip događaja (brzina/lokacija)
– Filter retkosti pojave događaja
– Skip & Play opcija za jednostavan prikaz svih UAD događaja

 

Unusual Activity Detection – Proces učenja

AI Algoritam počinje da uči momentalno, a potrebno mu je 7 dana da kompletira proces učenja, kako bi počeo da isporučuje rezultate zasnovane na neuobičajenim aktivnostima klasifikovanih objekata.
Ova edge-based, object-aware inteligencija razlikuje tipične od neuobičajenih događaja tako što kontinuelno uči kako uobičajene aktivnosti mogu izgledati u određenoj nadzornoj sceni, tokom vremena. Na primer ukoliko osoba trči kroz prepun tržni centar, operater će kroz Focus of Attention biti obavešten kako bi locirao ovu osobu i preduzeo mere i radnje neophodne za razumevanje situacije.

 

Podrška u realizaciji AVIGILON projekata

Kada je u pitanju pravilno planiranje, projektovanje i implementacija adekvatnog video nadzor rešenja, uvek se možete osloniti na Avigilon predstavnike prodaje, kako bi vam pomogli oko izbora optimalne solucije, ali i povezali sa autorizovanim sistem integrator partnerima radi realizacije projekata.

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.