VODIČ ZA GUSTINU PIKSELA PO METRU

vodic-za-gustinu-piksela-po-metru-video-nadzor-300x300-1

Sadržaj članka

Gustina piksela po metru osnovni je pokazatelj nivoa detalja u sceni i prvi kriterijum prilikom odabira kamera.  Predstavljamo model gustine pixela odnosno metodologiju koja omogućuje da povežete operativne potrebe vašeg sistema sa savremenim video nadzorom i IP kamerama. Ovaj vodič za određivanje PPM-a (gustine piksela po metru) će vam pomoći da napravite optimalan izbor kamera u skladu sa realnim video nadzor potrebama.

 

Savršeno računanje piksela – u skladu sa video nadzor potrebama

U nedostatku industrijskih standarda i kompleksnosti stvari, mnogi integratori će izgubiti iz vida ključne preduslove za bilo koju instalaciju: operativne uslove tj. pravu svrhu video nadzora.

Odabir odgovarajućih kamera za video nadzor, koje će ispuniti operativne zahteve, oduvek je bio izazov.
Sa IP kamerama, a posebno sa razvojem megapikselnih i HDTV kamera, pojavila se potreba za novim načinom utvrđivanja kako izabrati kameru koja zadovoljava operativne zahteve. U narednim koracima opisujemo Axis model koji povezuje operativne zahteve sa savremenim video formatima i IP kamerama.

Kada preporučujemo kamere i razgovaramo o tome koja je „najbolja“ kamera na tržištu, obično se fokusiramo na tehničke listove i specifikaciju. Ovakav fokus uzrokuje da mnogi integratori izgube iz vida ključni preduslov bilo koje instalacije, a to je operativna potreba ili stvarna svrha video nadzora.

Ranije, kada je video nadzor u potpunosti bio analogni, izbor kamere koja odgovara operativnim uslovima se uglavnom svodio na izbor odgovarajućeg objektiva, jer nije bilo velike razlike u tada dostupnim rezolucijama.
Većina analognih CCTV nadzornih sistema dizajnirana je tako da prati ljudsko ponašanje, pa je zato i ljudsko telo korišćeno kao merilo. Da bi se napravila razlika između različitih vrsta scenarija, uspostavljene su različite kategorije, a na osnovu procentualne zastupljenosti visine ljudskog tela u vidnom polju. Iako ovo ni na koji način nije globalni standard, postalo je sasvim uobičajeno da se napravi razlika između potrebe za detekcijom, prepoznavanjem i identifikacijom.

Procenti prikazani na Slici 1, tačni onoliko koliko mogu da budu za standardne analogne rezolucije, suočavaju se sa nekoliko izazova kada se kreću u različitim rezolucijama IP kamera. Da bi se premostio jaz, bilo je pokušaja da se TV linije pretvore u piksele, da bi se dobila tabela, kao što je prikazano na Slici 2, gde je način razmišljanja o analognim operativnim zahtevima u procentima, preveden na IP tehnologiju. Ovo bi moglo biti tačno, ali je jako teško – ne i nemoguće – da se radi na ovako kompleksan način, a posebno kada se stavi u kontekst stvarnog života.

 

Gustina Piksela

Rast i razvoj IP video nadzor tehnologija tera nas na pravljenje paradigme u načinu na koji definišemo naše operativne zahteve. Tehnološki napredak kamera za video nadzor rezultirao je velikim brojem rezolucija i formata.

Umesto korišćenja vertikalne visine i procenata, trebalo bi da se fokusiramo na gustinu piksela u horizontalnoj dimenziji. Termin “gustina piksela” u ovom kontekstu se odnosi na broj piksela koji predstavlja predmet našeg operativnog zahteva – obično čoveka, ili preciznije, ljudskog lica.

Jedan od razloga zašto je izabrano lice su njegove različite identifikacione karakteristike. Osim toga, razlike u širini lica su manje od razlika u dužini ili širini tela, što rezultira manjom greškom. Prosečno ljudsko lice je široko 16 cm (6,3 inča). Prateći predložene operativne zahteve iz SKL, švedske nacionalne laboratorije za forenziku, uz podršku rezultata testova Axis Communications, ova kompanija je izabrala da koristi 80 piksela kao uslov za identifikaciju lica u izazovnim uslovima. (Slika 3). Za neke, ovaj broj može zvučati visoko, čak neki proizvođači ili nezavisni izvori preporučuju 40 piksela za identifikaciju lica ili 100 piksela po stopi za prepoznavanje.

Argument za veći broj piksela je što za identifikaciju postoje ograničenja drugih znakova. Za prepoznavanje, predznanje dodaje faktore kao što su: kako se osoba kreće – imovina se lako uočava i prepoznaje, ali lica se teško identifikuju i tačno opisuju. Da bi se obezbedio dovoljan kvalitet vido snimka, čak i ako objekat nije direktno ispred kamere, ili ako osvetljenje nije optimalno, veći broj piksela pruža adekvatnu bezbednosnu marginu.

*Izazovni uslovi: Situacije sa veoma različitim ili slabim osvetljenjem. Ljudi, predmeti i vozila se vide iz ugla gde su detalji u senci, ili okrenuti suprotno od kamere. Takođe, se odnosi na situacije u kojima se ljudi, objekti i vozila kreću velikom brzinom kroz prostor. Najčešće se javljaju na otvorenim prostorima, bez dodatnog osvetljenja, ili na zatvorenim prostorima sa veoma mračnim uslovima.

**Dobri uslovi: Situacije sa pristojnim osvetljenjem. Ljudi, predmeti i vozila se kreću razumnom brzinom, i vide se iz ugla gde su detalji dovoljno vidljivi. Najčešće se odnosi na situacije u zatvorenim osvetljenim prostorima, ili čak na otvorenom prostoru sa dodatnim osvetljenjem.

 

Axis nudi pojednostavljen model kompleksne realnosti

Kao i kod prethodnih, analognih modela, cilj je da se pomogne pri odabiru kamera i njenog vidnog polja, kako bi se ispunio unapred definisan operativni zahtev, umesto da se definiše minimalan, fiksni standard. Jednostavno, ne postoji garancija da će ovo pojednostavljeno pravilo omogućiti kameri da ispuni operativne potrebe, čak i na datim gustinama piksela.

Da bi stvar bila još složenija, ne može se reći da jedan operativni uslov neće biti ispunjen ako instalacija nije u skladu sa smernicama. Razlog je taj što je stvarni svet previše složen za jednostavnu matematičku jednačinu koja ne uzima u obzir složenost pitanja kao što su: pravac svetla, intenzitet i dinamika. Niti se model bavi pitanjima kao što su kompresija ili kvalitet optike. Izbor optike je posebno važan, to je nauka sama po sebi, zbog čega je preporučljivo da se radi sa prodavcima optike koji imaju testirane end-to-end solucije sa uključenim objektivima.

 

Definisanje operativnih zahteva

Kao i kod analognog procentualnog metoda, operativni zahtevi treba da budu navedeni do tačke ili linije koja se nalazi na 90 stepeni od ose kamere u vidnom polju. Ovo je bitno, jer što je dalji objekat od kamere, sve više se smanjuje gustina piksela. Axis, zove ovo imaginarnom linijom preko vidnog polja za snimanje. Međutim, kao što proširena skala procenata nije baš upotrebljivo merilo u stvarnom životu, isto tako nisu ni ljudske glave. Za svakodnevnu upotrebu, potrebno nam je standardizovano merenje. Slika 4 prikazuje operativne uslove za prosečno lice, i kalkulacije gustine piksela za centimetre i inče. Kada znamo ove brojke, možemo ih koristiti na mnogo načina. Slika 5 ilustruje tri različita operativna kriterijuma, sa prepoznavanjem na levoj strani i detekcijom na desnoj.

 

O kompaniji Axis Communications

Komapanija Axis nudi inteligentne sigurnosne solucije koje omogućavaju pametniji i sigurniji svet. Kao globalni lider na tržištu mrežnog videa, Axis vodi industriju stalnim lansiranjem inovativnih mrežnih proizvoda zasnovanih na otvorenoj platformi, i tako isporučuje visoku vrednost svojim kupcima i povezuje ih sa globalnom mrežom partnera. Axis ima dugoročne odnose sa partnerima i pruža im znanje i revolucionarne mrežne proizvode na postojećim i na novim tržištima.

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.