SAOBRAĆAJNE KAMERE I NJIHOVA PRAKTIČNA PRIMENA

kamere-za-video-nadzor-saobracaja-300x300px

Sadržaj članka

Saobraćajne kamere predstavljaju značajan segment u podizanju opšte bezbednosti u gradskim užurbanim sredinama. Kao sastavni deo integrisanog eko-sistema zaštite, saobraćajne kamere za video nadzor za osnovnu svrhu imaju smanjenje saobraćajnih prekršaja. Ovu funkciju efikasno obavljaju, pa skoro potpuno automatizovanim procesima identifikuju prekršaje i kreiraju skup dokazno-dokumentarnih informacija neophodnih za izdavanje i naplatu novčanih kazni počiniocima.

 

Saobraćajne kamere – karakteristike i njihova praktična primena

Saobraćajne kamere služe za beleženje različitih prekršaja koje učesnici u saobraćaju mogu da naprave. Kvalitetan i efikasan video nadzor javnih prostora, a posebno ulica, je od presudnog značaja za nesmetano, a pre svega bezbedno, funkcionisanje gradova.

Nadležni navode da je uvođenje saobraćajnih kamera na drumovima doprinelo značajnom smanjenju nesreća i povećanju opšte bezbednosti na putevima. S druge strane, nesavesni vozači sve više dobijaju prekršajne kazne, da li zbog nemara ili zbog činjenice da nisu dobro upoznati sa radom ovakvih kamera.
Zbog toga ćemo vas u nastavku teksta detaljno uputiti u sve pojedinosti policijskih kamera za video nadzor saobraćaja.

 

Kako funkcionišu saobraćajne kamere za video nadzor?

Za snimanje i kontrolu saobraćaja najčešće se koriste dve vrste nadzornih kamera. Standardne kamere za video nadzor su jednostavnije i ranije su se dosta češće koristile, ali zbog ograničenih mogućnosti snimanja, one iziskuju intervenciju saobraćajnog policajca koji mora da posmatra snimak sa kamere.
Zbog toga se u poslednje vreme najviše koriste kamere za automatsku kontrolu saobraćaja, s obzirom na to da su se pokazale kao praktičnije. Pre svega jer je isključena potreba intervencije saobraćajnog policajca, već se prekršaji automatski detektuju, a zatim se na osnovu zapisa šalje odgovarajuća prekršajna kazna.

 

U čemu je prednost savremenih kamera?

Saobraćajne kamere za automatsku detekciju prekršaja u saobraćaju su jedan od najefikasnijih načina za kažnjavanje nesavesnih vozača. Njihova velika prednost je u tome što omogućavaju da se kazne šalju redovno, a samim tim nema ni kašnjenja u sankcionisanju prekršilaca. Ove složene kamere funkcionišu tako što, u zavisnosti od parametara koji se postave, a zahvaljujući razvijenom softveru, automatski detektuju predviđene prekršaje. Takve policijske kamere imaju softver koji je zadužen da razlikuje da li je vozilo napravilo prekršaj ili ne.

Ovo funkcioniše tako što kamera ima tzv. belu listu vozila, na osnovu koje ume da prepozna da, npr. kada autobus gradskog saobraćajnog preduzeća prođe žutom trakom, to nije prekršaj, a kada putničko vozilo koristi tu istu traku, onda to registruje kao prekršaj. Kamera onda pravi fotografije prekršaja i na osnovu toga se šalju kazne vozačima.
Sličan sistem je i u slučaju prekoračenja brzine, jer kamera ne reaguje na dozvoljene brzine, ali zato fotografiše sve one automobile koji voze iznad propisane dozvoljene granice.

 

IP kamere za video nadzor saobraćaja

IP video nadzor poseduje brojne prednosti u odnosu na analogni. Kvalitet snimljenog video materijala je znatno veći s obzirom na to da su IP kamere daleko kvalitetnije i imaju bolju rezoluciju. Osim toga, veliki benefit je i mogućnost da se preko mreže pregleda materijal ili čak prati uživo.

Takođe, važno je napomenuti da IP kamere prave snimke na kojima se može videti puno detalja, prilikom zumiranja jasnije se vide sitnije stvari i samim tim su mnogo veće mogućnosti za bolje detektovanje dešavanja.
IP kamere pružaju mogućnosti snimanja u realnom vremenu, pregled situacije na terenu putem pametnih telefona i tableta, automatsko slanje slika na email i skladištenje video materijala na memorijsku karticu.

 

Šta sve prate policijske kamere?

Video nadzor saobraćaja ima mogućnost da usnimi veliki broj dešavanja na putevima, a posebna pažnja se obraća na one nesavesne učesnike saobraćaja. Tu se misli na one koji iz određenih razloga čine prestupe, a sve u cilju njihovog odgovarajućeg sankcionisanja, čime se postiže bolja opšta bezbednost svih učesnika saobraćaja.

Policijske kamere najčešće prate prekršaje kao što su:

1. prolazak na crveno svetlo semafora
2. prekoračenje dozvoljene brzine kretanja
3. kretanje u zabranjenom smeru
4. kretanje saobraćajnom trakom za vozila javnog prevoza putnika tzv. žuta traka
5. nepropuštanje pešaka na pešačkom prelazu
6. nepoštovanje saobraćajne signalizacije
7. neustupanje prvenstva prolaza drugim vozilima
8. nepropisno prestrojavanje
9. nepropisno parkiranje
10. zaustavljanje i zadržavanje na nedozvoljenom mestu

 

Procedura nakon što policijske kamere naprave snimak prekršaja

Kada saobraćajne kamere za video nadzor zabeleže određeni prekršaj na drumu, operater koji je dežuran, na osnovu registarske oznake vozila, dolazi do imena i prezimena vlasnika i proverava da li se podaci vozila slažu sa snimcima koje je napravila kamera. Taj snimak, kao i mesto i vreme prekršaja, se štampaju i šalju na adresu vlasnika vozila, koji je, nakon prijema pošiljke, dužan da dođe u Odeljenje za rasvetljavanje prekršaja i da izjavu.

 

Kakve promene su donele saobraćajne kamere?

U Minastarstvu unutrašnjih poslova (MUP-u) smatraju da je uvođenjem kamera za video nadzor značajno povećana bezbednost na onim mestima za koja se zna da su pokrivena saobraćajnim kamerama. Ističu, da su vozači više počeli da poštuju ograničenje brzine kretanja, semafore i pravilo koje zabranjuje vožnju žutom trakom.
I pored toga, svakodnevno se upućuju apeli za još veću opreznost i poštovanje saobraćajnih propisa, kako bi se stanje na putevima u našoj zemlji dodatno popravilo.

Svakako, u dostizanju visokog nivoa bezbednosti saobraćaja i gradova uopšte, adekvatan raspored kamera i njihov kvalitet i pouzdanost igraju veoma važnu ulogu. Za uspešan nadzor nad svim učesnicima u saobraćaju precizna identifikacija prekršaja je presudna.

Moderne saobraćajne kamere znatno olakšavaju taj posao, tako što automatizuju kažnjavanje grupa prekršaja, čime pomažu u prevenciji saobraćajnih nezgoda i povećanju opšte bezbednosti i sigurnosti na ulicama.
Za napredni video nadzor saobraćaja i detaljno praćenje dešavanja potrebne su i visoko kvalitetne IP kamere sa naprednim mogućnostima, koje u saradnji sa ostalim sistemima kreiraju zaokruženu celinu koja omogućava kvalitetan i efikasan nadzor svih učesnika u saobraćaju i na drugim javnim površinama.

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.