ALARM AUTOMATIKA – NAPREDNE SOFTVER SOLUCIJE ZA INTEGRACIJU

video-nadzor-integracije-thumb-300x300-1

Sadržaj članka

ABSistemDCi® rješenje softverske integracije sustava tehničke zaštite iz Alarm automatike

ABSistemDCi® inovativan platformski softver omogućuje prikaz statusa sustava tehničke zaštite, upravljanje integriranim sustavima putem jedinstvenog grafičkog sučelja, automatizirane reakcije, točan prikaz mjesta alarma na grafičkoj mapi i verifikaciju signala te generira prikaz dogovorenih procedura za operatera. Popis opreme koja se integrira putem ABSistemDCi® softvera se neprestano proširuje novim proizvođačima.

Svi sustavi tehničke zaštite na jednom upravljačkom mjestu

U većim i kompleksnijim objektima opremljenima s više sustava tehničke zaštite, nadziranje i upravljanje tim sustavima bez upotrebe računala i jedinstvenog sučelja postaje vrlo teško i složeno jer je potrebno svaki sustav nadzirati na zasebnom računalu. Rad s međusobno nepovezanim sustavima za operatere u nadzornim centrima znači da trebaju znati upravljati s više različitih sustava na objektu što ih onemogućava u ostvarivanju svoje glavne zadaće – kvalificirano odlučivanje na temelju informacija koje primaju od sustava i promptna primjena adekvatnih procedura.
Da bi se takav problem izbjegao, u Alarm automatici je razvijen ABSistemDCi® softver koji omogućava nadzor i upravljanje nad svim integriranim sustavima tehničke zaštite putem jedinstvenog sučelja. Svrha mu je osigurati koordiniranu i efikasnu zaštitu većih poslovnih, trgovinskih, hotelskih i industrijskih objekata ili kompleksa objekata koji se, zbog svoje velike površine i izloženosti većim rizicima za ljude i imovinu, štite s više različitih sustava tehničke zaštite.

To je središnji upravljački sustav izveden kao računalni program koji, uz računalo na kojem se izvodi i operatera koji njime upravlja, predstavlja nadzorni centar objekta ili kompleksa objekata. Računalni program na unificiran način komunicira s operaterom, prima od njega naloge i prezentira mu događaje, a prema upravljačkim uređajima sustava tehničke zaštite (npr. videosnimačima, alarmnim centralama) prenosi naloge operatera i od njih preuzima signalizaciju za operatera prema specifičnom komunikacijskom protokolu svakog pojedinog uređaja.

Digitalna integracija koja podržava opremu različitih proizvođača

ABsistemDCi® uspješno rješava problem neusklađenih digitalnih protokola komunikacije različitih proizvođača oprema i omogućava povezivanje opreme onih proizvođača koji žele ustupiti svoje digitalne protokole. Podrška novom uređaju, odnosno novoj liniji uređaja postiže se izradom komunikacijskog modula koja protokol uređaja prevodi na pseudoprotokol integracijskog okruženja.
Lista oprema koja se može integrirati putem ABSistemDCi® softvera nema ograničenja i neprestano se dopunjava novim proizvođačima. Podrška novom uređaju, odnosno novoj liniji uređaja postiže se izradom komunikacijskog modula koja jezik uređaja prevodi na jedinstveni jezik integracijskog okruženja.

Da bi se zadovoljile različite potrebe i zahtjevi krajnjih korisnika, IT odjel Alarm automatike kontinuirano 
proširuje popis opreme koja se integrira putem ABSistemDCi® softvera i to za proizvođače koji ustupe 
svoj razvojni i integracijski alat (API i SDK).

Modularni koncept

Softver je koncipiran modularno, a licenciranje je tome prilagođeno. To znači da svaki korisnik bira koje module želi implementirati i plaća samo one funkcije koje su mu potrebne. Osnovni moduli u suštini predstavljaju razne sustave tehničke zaštite kao što su na primjer videonadzor, protuprovala ili dojava požara.
Modul Automatske reakcije je dodatni modul kojeg pokreće neki događaj na bilo kojem od integriranih sustava i to prema unaprijed određenim procedurama. Primjer je otključavanje svih vrata u slučaju požara ili otključavanje prostora na temelju dozvole iz kontrolne sobe.
Modul Videoverifikacija također je dodatni modul i on omogućava da se na zaslonu operatera automatski podigne slika s kamere koja pokriva područje u kojem je generiran alarm sa integriranih sustava ili pri nečijem prolazu kroz kritične točke.

Integrirani sustavi ostaju autonomni

Integracija putem ABSistemDCi® softvera funkcionira kao nadogradnja, a svaki pojedini sustav funkcionira autonomno. Za rizične aplikacije se izvodi integracijski paket s redundancijom

Server–klijent arhitektura sistema

Programski paket ABsistemDCi® temelji se na klijentsko-poslužiteljskom (client-server) principu rada. U tom načinu rada poslužiteljski dio izvršava sve komunikacijske procese sa sustavima tehničke zaštite, prima i analizira događaje te izvodi automatizirane akcije. Poslužiteljski dio sastoji se od jezgre ABsistemDCi® paketa kojemu su pridruženi odgovarajući moduli, ovisno o količini i vrsti sustava tehničke zaštite, te definiranim automatiziranim akcijama. Također, uz poslužiteljski dio se postavljaju grafički prikazi tlocrta i mapa, te odgovarajuća vrsta baze podataka za spremanje i arhiviranje događaja i akcija.

Svi događaji, te tlocrti i mape se putem računalne mreže zatim šalju svim spojenim klijentima. Na klijentskim računalima programi se temelje na grafičkim mapama štićenih prostora. Na mapi prostora se prikazuju elementi sustava tehničke zaštite u obliku grafičkih objekata. Grafički objekti koji predstavljaju elemente sustava tehničke zaštite moraju biti izvedeni kao dinamički objekti koji se prikazuju kao različiti simboli u ovisnosti o stanju elementa kojeg prezentiraju. Pored toga putem grafičkog objekta omogućuje se i upravljanje elementom (ukoliko je tako nešto moguće s takvim tipom elementa sustava tehničke zaštite), npr. pokretanje žive slike s kamere, aktiviranje izlaza sa protuprovalne centrale, aktiviranje nadzora protuprovalne centrale, otključavanje pojedinih vrata putem kontrole pristupa itd.

Praćenje i arhiviranje događaja na jednom mjestu

Svi događaji i akcije korisnika se prate i arhiviraju na jednom mjestu i u jednom formatu. Za to softver koristi razne varijante Microsoft SQL Server baze podataka.

Alarm automatika – 30 godina brinemo o zaštiti

Alarm automatika je regionalni tržišni lider u osmišljavanju i izvedbi cjelovitih, inovativnih i integriranih rješenja tehničke zaštite. Osigurava sve potrebno za uspostavljanje tehnološki naprednih safety i security rješenja – pouzdane sustave, jedinstvene softvere i profesionalnu uslugu. Pouzdan je partner velikom broju tvrtki koje se bave tehničkom zaštitom, zaštitarskim uslugama, elektro instalacijama, gradnjom i projektiranjem kao i krajnjim korisnicima. Uz isporuku profesionalnih sustava i uređaja, osigurava i svu potrebnu prodajnu, tehničku i projektnu podršku.
Za dodatne informacije o ABSistemDCi® rješenjima softverska integracije sustava tehničke zaštite a informišite se kod kompanije Alarm Automatika, gde možete dobiti adekvatnu konsultativnu podršku u vezi sa planiranjem i realizacijom vašeg bezbednosnog projekta.

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.