AXIS PAMETNA ANALITIKA ZA BROJANJE POSETILACA

axis-people-counter-pametna-analitika-300x300x1

Sadržaj članka

Tražite pouzdano rešenje za brojanje posetilaca? Na pravom ste mestu, jer Axis pametna people counter video analitika pruža precizne i pouzdane podatke za bolju optimizaciju osoblja i planiranja zaliha u maloprodajnim objektima. Upravljajte na pametan način najbitnijim KPI parametrom u maloprodaji – konverzionom stopom. Video analitika kompanije AXIS pomaže vam da analizirate koliko je ljudi posetilo vaš maloprodajni objekat, a koliko je njih zapravo kompletiralo kupovinu. AXIS People Counter, uz prateće softver alate AXIS Store Reporter i AXIS Store Data manager, donosi efikasniju alokaciju raspoloživih resursa i omogućuje novu dimenziju poslovanja, uz uvećanje profita.

 

 

Video analitika za optimizovanje poslovnih procesa

Zapitate li se koliko je ljudi posetilo vaš prodajni objekat i koliko njih je zapravo kompletiralo kupovinu? Uzimajući u obzir kada počinju i koliko traju sezone visoke naspram niske potražnje, vlasnici prodajnih objekata koriste ovu video analitiku kako bi pravilnije alocirali raspoložive resurse, optimizovali troškove i unapredili krajnji poslovni rezultat.

AXIS People Counter video analitika za brojanje posetilaca pomaže menadžmentu da dobije tražene odgovore. Ova video analitika automatski i u realnom vremenu vrši kalkulacije broja ljudi koji ulaze i izlaze iz prostora. A sa dodatnom integracijom sa POS terminalom, ovaj video analitički poslovni alat prikuplja i pruža informacije o konverzionim stopama, kako bi menadžment bio u prilici da na osnovu pouzdanih podataka donosi pravovremene poslovne odluke.

 

Donošenje pravih i u pravo vreme poslovnih odluka

AXIS People Counter video analitika prikuplja informacije o kretanju potrošača unutar prodajnog objekta kako bi pruržila menadžmentu uvid u navike kupaca – i kako bi menadžment na njih mogao pozitivno uticati. Softver za video analitiku i brojanje posetilaca se izvršava sa same kamere, koja je obično instalirana iznad ulaza u maloprodajni objekat.

Ova napredna video analitika zapravo pretvara sigurnosne IP kamere u poslovni alat koji vam omogućuje da:

– Analizirate trendove kretanja kupaca
– Evaluirate uticaj aktuelnih marketing kampanja
– Unapredite planiranje osoblja i utvrdite optimalno radno vreme
– Procenite uticaj vremenskih prilika na posete kupaca
– Identifikujete i nagradite visoko-performantne prodajne objekte i zaposlene u njima

 

 

Video analitika na koju se možete osloniti

Video analitika za brojanje posetilaca – AXIS People Counter je automatizovani sistem koji omogućuje dvosmerno brojanje ljudi koji ulaze i izlaze iz objekta, isključujući istovremeno iz ovog procesa dečija kolica ili kupovna kolica u slučaju da posetioci sa njima prolaze kroz objekat.

Ovaj precizan analitički softver izgrađen je na naprednoj i dokazanoj Cognimatics algoritamskoj platformi, koja je vodeća globalna retail analitika i koja već više od decenije efikasno pomaže firmama i poslovnim sistemima da optimizuju troškove i unaprede poslovanje. Pružajući brzo i u realnom vremenu izvršenje, uz minimalne memorijske potrebe, ovaj softver za podršku poslovnih procesa instaliran je u hiljadama kamera širom sveta.

 

 

I za uske i za široke ulazne prostore u prodajni objekat

IP kamera na koju je instaliran AXIS People Counter može se koristiti efikasno i za uske i za široke ulaze u prodajni objekat. Za generalno šire ulazne prostore rešenje leži u korišćenju više kamera sa instaliranom Axis People Counter video analitikom koja je ovom prilikom međusobno linkovana kako bi pružila sinhronizovano brojanje. Dodatno, Axis video analitika za brojanje posetilaca može se koristiti na širokom spektru Axis IP kamera, što daje mogućnost izbora prilikom nabavke optimalno podesnog rešenja. Sam softver omogućuje korisnicima da jednostavno setuju i vrše monitoring nad parametrima, kao i da download-uju podatke sa udaljene lokacije, putem Interneta.

 

 

Mogućnosti integracije i pristup podacima

AXIS video analitika za brojanje posetilaca čuva podatke direktno na samoj IP kameri u trajanju do 90 dana. Softver pruža samo numeričke podatke, a video i slike se ne arhiviraju, što ovu video analitiku čini podesnom i u skladu sa merama zaštite privatnosti kupaca koji posećuju prodajni objekat. Zahvaljujući otvorenom protokolu, podaci o brojanju posetilaca budu jednostavno integrisani u POS ili druge sisteme.

Korisnici mogu pristupiti podacima na više načina:

Korišćenjem standardnog web browser-a kako bi pristupili web interfejsu kamere, koji pruža pregled uživo i grafičke prikaze statističkih podataka. U ovom slučaju, nema potrebe za serverom na lokaciji korisnika niti potrebe za drugim hardverom.

Putem otvorenog HTTP API-ja u samoj kameri, gde se mogu ekstraktovati sirovi statistički podaci u realnom vremenu, ili podaci za određene vremenske periode, uz podržanost JSON, XML, CSV formata prikaza.

Korišćenjem AXIS Store Reporter softver alata, koji je zapravo web-based servis koji prikuplja statističke podatke iz raznih izvora Axis retail analitičkih aplikacija, i koji potom prikazuje ove podatke u uređenom grafičkom formatu u okviru jedinstvenog korisničkog interfejsa. Idealno za primenu u situacijama sa više prodajnih objekata, sa više instaliranih kamera za izvršenje retail analitike.

Upotrebom AXIS Store Data Manager softver alata, koji se pokreće lokalno i koristi za jednostavne integracije podataka sa BI (Business Intelligence) aplikacijama drugih proizvođača.

 

 

Podrška u planiranju i realizaciji People Counter projekta

Kompanija IP WAY, zvanični distributer AXIS COMMUNICATIONS profesionalnih video nadzor solucija, može vam pomoći u projektovanju optimalnog AXIS People Counter rešenja koje je u skladu sa vašim potrebama i planiranim budžetom. Dodatno, putem IP WAY mreže licenciranih i autorizovanih integrator partnera efikasno i pouzdano možete kompletirati kupovinu i instalaciju sistema, kao i primiti kompletnu obuku za korišćenje ove analitike namenjene poslovnim korisnicima.

Video analitika za brojanje posetilaca – Axis People Counter

Video-analitika-za-brojanje-posetilaca—Axis-People-Counter-1-front-video

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.