Vodič za Multicast u video nadzoru

02/02/2018 |

VODIČ ZA MULTICAST/UNICAST U VIDEO NADZOR SISTEMIMA, I NJIHOVA PRIMENA

 Mrežni propusni opseg može biti zabrinjavajući za ordeđene video nadzor sisteme. Iako poboljšanja u smart video kodecima, kao što su smart kodeci za H.264 i H.265, donose značajne uštede mrežnih resursa, veliki sistemi i dalje imaju problem sa velikim brojem video podataka i korisnika koji pristupaju sistemu radi pregledanja uživo i arhivnih snimaka. Zbog velikog interesovanja stručne javnosti na ovu temu, pišemo o osnovama multikast mreža. U ovom tekstu se mogu videti uobičajeni načini smanjenja bandwidth-a, tačnije otkrivamo u kojim situacijama će propustni opseg biti efikasno racionalizovan, a u  kojima ne.

 

U daljem tekstu detaljnije otkrivamo:

  • Osnove Multikasta
  • Upotreba u video nadzoru
  • Kombinacije Unikasta i Multikasta
  • Mrežna podršku
  • VMS podrška

 

OSNOVE MULTIKAST-a

U tipičnim mrežnim aplikacijama koristi se unikast prenos. Na ovaj način izvorni uređaj kao što je IP video nadzor kamera prenosi što više kopija video strimova prema traženim odredištima.

Glavni nedostak ovog načina jeste mrežna, bandwidth neefikasnost.

Ukoliko je kamera setovana na veličinu strima od npr. 2 Mbps, četiri klijenta koji potražuju video nadzor strim će koristiti čak 8 Mbps bandwidth-a.

U multikast prenosu, međutim, nema direktne veze između izvora video strima i odredišta.

Destinacije kao što su klijenti za nadgledanje, pridruženi su u multkast grupi koja prima jednu kopiju video strima koji se replicira sa svakim klijentom. Osnosno, četiri korisnika koji traže 2 Mbps video nadzor strim će koristit samo 2 Mbps propusnog opsega, umesto 8 Mbps koji se koriiste u unikast mreži.

 

VIDEO NADZOR PRIMENA

U sistemima sa ograničenim brojem destinacija kao što je jedan server za snimanje i jedan, ili dva klijenta za pregledanje, mulikast će uštedeti malo propusnog opsega. Istina, to će potencijalno spasiti propusni opseg strima, ali u mnogim slučajevima to je zanemarljivo jer mreže retko predstavljaju usko grlo u manjim sistemima. U slučajevima kada snimanje i uživo pregled koriste odvojene video nadzor strimove, jedan ka serveru, drugi ka klijentu, neće biti sačuvan nikakav propusni opseg, jer se svaki strim šalje samo ka jednoj destinaciji.

Međutim, u većim video nadzor instalacijama, gde veliki broj IP kamera gleda veliki broj klijenata multikast je od kritične važnosti. Na primer, u gradskim i/ili korporativnim operativno-komandnim centrima, na primer, desetak klijenata može biti konektovano 24 sata dnevno, i to uz dodatne povremene korisnike.

 

UNIKAST I MULTIKAST

U nekim slučajevima, VMS sistemi mogu da budu u mogućnosti iskoriste unikast video strim i da ga re-strimuju kao multikast ka klijentima. Ovo može biti korisno kada se koriste video nadzor kamere spojene na način koji ne podržava multikast, kao što su neke bežične veze ili VPN veze. U tom slučaju, VMS server pravi jednu vezu sa kamerom i šalje strim kao mulikast klijentu, smanjujući bandwidth.

U drugim slučajevima kao što je klijent koji se povezuje preko VPN-a koji ne podržava multikast, VMS može da prenese video iz multikast kamernog okruženja kao unikast strim. Međutim, ovakve funkcionalnosti su obično ograničene na video menadžment platforme enterprise klase.

U tom slučaju, VMS server pravi jednu vezu sa kamerom i šalje stream kao multicast klijentu, smanjujući propusni opseg. U drugim slučajevima, kao što je klijent koji se povezuje preko VPN-a koji ne podržava multicast, VMS može prenijeti video iz multicast kamera kao unicast video nadzor strim. Međutim, ove karakteristike su obično ograničene na video menadžment softvere enterprise klase poput Avigilon Control Center VMS-a.

Multikast mreže zahtevaju da sve komponente podržavaju IGMP (Internet Group Management Protocol), kojim se administrira pridruživanje i napuštanje multikast grupa. IGMP je podržan od većine, ako ne i svih upravljivih svičeva danas.

Mulikast mreže dodaju određen nivo kompleksnosti samoj instalaciji, ali zato imaju i svoje očigledne prednosti. Unikast mreže se lako mogu primeniti od strane integratora sa osnovnim mrežnim iskustvom, pošto su glavna briga jedino izvorne i odredišne IP adrese. Većina tehničara nema problema sa IP adresiranjem kamere i klijentskim mašinama. IGMP setovanje i rešavanje problema, takođe, nije više jednostavno kao provera jedne izvorne adrese i destinacione adrese usled stvaranja multikast grupa, koje se adresiraju odvojeno. Kombinujte ovo sa različitim mrežnim uređajima (video nadzor kamere, klijenti, server i svičevi), svi sa sopstvenom multikast implementacijom i potencijalnim problemima, pa je stoga multikast setovanje najbolje prepustiti iskusnim IT stručnjacima.