DAHUA OPEN PLATFORM ZA RAZVOJ VIDEO NADZOR APLIKACIJA

26/03/2020 |

Proizvođač profesionalnih video nadzor rešenja Dahua Technology razvija još jedan segment eko sistema partnera koji sa ovim proizvođačem sarađuju. U pitanju je Dahua Open Platform (DHOP) koja omogućuje developer kompanijama da naprave partnerstvo sa Dahua Technology u kreiranju aplikativnog softvera koji se izvršava direktno sa Dahua IP kamera. DHOP partnerstvo omogućuje developerima da kroz različite faze evaluacije i razvoja softvera budu podržani globalno od strane Dahua Technology u smislu efikasne distribucije i prodaje tog softvera putem jednog od globalno najrazvijenijih kanala prodaje.

Dahua Open Platform (DHOP) je otvorena aplikativna platforma koja omogućuje da softver aplikacije drugih proizvođača mogu biti razvijene i instalirane na Dahua IP kamere za video nadzor.

 

Dahua Technology, IP kamere za video nadzor, otvorena aplikacija za video nadzor aplikacije

 

Dahua Open Platform

Dahua Open Platform realizuje se u saradnji sa partner kompanijama i to kroz sledeće scenarije:

  • Omogućuje developer kompanijama da razviju sopstvene aplikacije, eliminišući bilo kakve restrikcije od strane Dahua Technology
  • Integratori i krajnji korisnici mogu odabrati odgovarajuće add-on aplikacije direktno putem zvaničnog Dahua Technology kanala prodaje
  • Developer partneri mogu kreirati sopstvene alate za podršku i dalji razvoj aplikacija koje će se izvršavati sa Dahua IP nadzornih kamera.

 

Prednosti koje Dahua Technology partnerstvo donosi

Dahua Technology obezbedila je posebne timove za direktnu podršku developerima koji planiraju razvoj aplikativnog sofvtera za IP nadzorne kamere. Ovim sistemom podrške obuhvaćene su sve faze razvoja aplikacije. Dodatno, testirane i verifikovane aplikacije Dahua Technology će promovisati direktno kroz svoj prodajno-distributivni kanal, što developer partnerima otvara vrata globalne baze korisnika i kupaca.

Dahua Technology DHOP developer partneri podržani su i kroz širok spektar marketinških aktivnosti, putem kojih će steći pristup Dahua globalnoj mreži partnera. Krajnji korisnici mogu kompletirati kupovinu softver aplikacija za IP kamere direktno od DHOP partnera, dok će, kako je najavljeno pojedine aplikacije biti potpuno besplatne za preuzimanje i za upload na Dahua IP nadzorne kamere.

 

Dahua open platforma, IP video nadzor, kamere za video nadzor

 

Podržani modeli kamera i podrška na lokalnom nivou

Kada je u pitanju portfolio Dahua kamera za video nadzor koje su kompatibilne sa DHOP aplikativnim razvojem softvera, trenutno više od 70 modela kamera podržava Dahua Open Platform protokol, uključujući i termalne Dahua kamere. Za sve detalje o DHOP partner programu možete dobiti direktno od lokalnih predstavnika Dahua kancelarije u vašoj zemlji, ili direktno od ovlašćenog Dahua distributera.