O partneru

ЕлектроСОФТ е компанија формирана во 1991 со седиште во Скопје, Р.Македонија. ЕлектроСОФТ е ориентирана кон изработка на решенија и услуги за развој и интеграција на сообраќајот.

Потребата од брза промена и трансформација на општеството во кое живееме бара флексибилно прилагодување кон секојдневното брзо и динамично живеење. Нашите сили и знаења се усмерени кон експресно брзите услуги и изработка на производи со беспрекорен квалитет.

kontaktirajte nas

ВИЗИЈА

Да станеме водечка фирма за ИТ решенија во сообраќајот како и ИТ решенија за широко употреба, кои ќе станат конкурентна понуда на пазарите во земјава и странство. Нашата цел се води од идеите и решенијата на високо обучениот и стручен тим кој секојдневно работи на развојот и интеграцијата на нашата компанија.

МИСИЈА

Да стекнеме поголем број на клиенти како во земјава така и во странство, кои ќе бидат целосно задоволни од нашите услуги. Високиот квалитет на нашите производи, беспрекорните и експресно брзите услуги ви стојат на располагање 24 часа во текот на денот.

ISO 9001:2000


ЕлектроСОФТ се здоби сертификат ISO 9001:2000 за проектирање, производство, монтажа, подршка и сервис на системи за регулирање на сообраќај, фискални апарати, системи за менаџирање на флота базирани на GPS системи за автоматизација и информационни системи.

Kontaktirajte nas
  • Adresa: Anton Popov 41a
  • Grad: Makedonija, Skoplje
  • Država: Makedonija