Planiranje i projektovanje sistema tehničke zaštite

Planiranje i projektovanje video nadzora
  • Zakonsko usaglašavanje obavezujuće dokumentacije za pravna lica
  • Planiranje i projektovanje sistema tehničke zaštite 
  • Izrada Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
  • Obezbeđeno zakonsko održavanje sistema tehničke zaštite

Zakon o privatnom obezbeđenju kojim su obuhvaćeni i sistemi tehničke zaštite (poput video nadzor sistema obezbeđenja, kontrole pristupa, video interfona,…) počeo je sa primenom 01. januara 2017. godine. Sa primenom Zakona o privatnom obezbeđenju, paralelno su počele i inspekcijske kontrole i kaznene mere za pravna lica i preduzetnike koji svoj sistem tehničke zaštite nisu nabavili, usaglasili i ne koriste ga u skladu sa odredbama Zakona o privatnom obezbeđenju.

Zakon o privatnom obezbeđenju propisuje planiranje i projektovanje sistema tehničke zaštite kao obaveznu polaznu instancu prilikom nabavke i korišćenja sistema tehničke zaštite za pravna lica.

Upstream ICT Alliance Vam omogućuje da dokumentaciju u vezi sa planiranjem i projektovanjem sistema tehničke zaštite dobijete po povlašćenim cenama, pečatiranu i overenu od strane Upstream ICT Alliance licenciranih integrator partnera, koji poseduju odgovarajuće licence za obavljanje poslova planiranja i projektovanja u segmentu sistema tehničke zaštite.

Planiranje i projektovanje neizostavni su i zakonom obavezni elementi prilikom nabavke, ugradnje i korišćenja sistema tehničke zaštite za potrebe pravnih lica. Planiranje sistema tehničke zaštite vrši se na osnovu procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja koju je izradilo pravno ili fizičko lice sa odgovarajućom licencom u skladu sa zakonom o privatnom obezbeđenju. 

Izbegnite visoke novčane kazne za pravno lice, zatvorske kaznene mere za odgovorno fizičko lice u pravnom licu, kao i izricanje mere zabrane vršenja delatnosti – koje su propisane Zakonom o privatnom obezbeđenju, ukoliko ne posedujete adekvatnu, obaveznu dokumentaciju i ukoliko niste osigurali zakonsku usklađenost za vaš sistem tehničkog obezbeđenja. 

Kontaktirajte nas kako bismo Vam pomogli u izradi ovih zakonom propisanih, obaveznih dokumenata, prilikom nabavke video nadzor sistema obezbeđenja za kojim imate potrebu, ili za vaš već postojeći video nadzor sistem koji je u upotrebi. 

Poslove planiranja i projektovanja sistema tehničke zaštite realizujemo u saradnji sa Upstream ICT Alliance integrator partnerima, licenciranim za poslove u domenu Zakona o privatnom obezbeđenju:

Svi Upstream ICT Alliance integrator partneri angažovani na ovim poslovima poseduju licence MUP-a za:

Licenca za izradu Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Licenca za izradu Plana i projekta sistema tehničke zaštite

Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanje sistema tehničke zaštite i obuku korisnika

Za sva pravna lica koja nam upute online zahtev za planiranje i projektovanje sistema važe posebni, diskontovani komercijalni uslovi kupovine. Uputite nam zahtev popunjavanjem kontakt formulara za planiranje, projektovanje i zakonsko usaglašavanje, a mi ćemo vas kontaktirati u vezi sa svim daljim neophodnim koracima.